Wraz z dynamicznym rozwojem technologii oraz ciągłym zapotrzebowaniem na innowacje ewoluują się też nasze miejsca pracy. Coraz więcej firm adaptuje metodykę pracy Agile polegającą na tworzeniu i weryfikowaniu  szybkich prototypów. Zawrotne tempo sprawia, że biura zamieniają się w wielki “warsztat” potrzebujący nowych rozwiązań przestrzennych.

Work Zone
Work zone. Fot. Lebedev Studio

Obecnie znacznym skróceniu uległ czas planowania realizacji zadań biznesowych – kiedyś rozkładany na lata, dzisiaj na miesiące, a nawet dni. Pracownicy muszą pracować szybciej i kreatywniej, reagując na zmieniające się potrzeby rynku. Agile, czyli zwinne metodyki pracy, to iteracyjny proces, w którym pomysły tworzy się szybko, potem prototypuje, sprawdza, weryfikuje i dostosowuje, dzięki czemu w krótkim czasie można wypracować optymalne rozwiązania satysfakcjonujące klientów.

Nowy proces pracy opiera się na kreatywności i pracy zespołowej. Nacisk kładzie się na ludzi i ich interakcje – najważniejsza jest ciągła wymiana wiedzy i pomysłów. Z kolei współpraca z klientem na wszystkich etapach umożliwia szybkie reagowanie na zmiany. Przestrzeń biurowa powinna podążać za dynamiczną pracą zespołu – odpowiadać na potrzeby pracy indywidualnej, pracy zespołowej (zarówno pracowników jak i współpracy z klientem), pracy kreatywnej jak i analitycznej.

Meeting zone
Daily zone

STREFY STYMULUJĄCE PRACOWNIKÓW

Dzisiaj, nowoczesne biuro to elastyczna przestrzeń, która zapewnia miejsce do codziennych spotkań, skupienia się oraz przypadkowych interakcji. Możliwość swobodnego poruszania się przy realizacji różnych zadań działa stymulująco na pracowników. Nieskrępowana komunikacja wyzwala z kolei kreatywność i produktywność. Dlatego duże biura powinny być podzielone na jednostki z wydzielonymi strefami do poszczególnych etapów pracy:

  • work zone – strefa pracy samodzielnej
  • daily zone – miejsce codziennych spotkań zespołu
  • creative zone – strefa pracy kreatywnej oraz spontanicznych spotkań
  • focus zone – miejsce dla kameralnych spotkań, prywatnych rozmów, wyciszenia i skupienia
Creative zone
Creative zone

Pomiędzy jednostkami może znajdować się wspólna strefa odpoczynku i regeneracji, gdzie pracownik idzie odświeżyć umysł i spotkać członków innych zespołów (najlepiej w otoczeniu zieleni). Ponadto jednostki powinny dzielić większe sale spotkań, mogące pomieścić do 12 osób, idealne również do większych sesji brainstormingowych.

Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że przestrzeń work zone musi być bardzo elastyczna, bowiem często zmienia się liczebność zespołu. Czasem jest to idealnie 4-7 osób (jak w Amazonie), a czasem zespoły muszą się powiększyć nawet do 12 osób. Najlepiej więc sprawdza się rozwiązanie gdzie dwie mniejsze strefy work zone są oddzielone przesuwnymi drzwiami i mają możliwość połączenia. Dobrze jest wydzielić je szklaną ścianą od korytarza, gdzie znajduje się półotwarta strefa daily oraz wydzielony focus room. Dobrą praktyką jest projektowanie stref daily o różnych wielkościach, tak by zespoły wybierały jeden w zależności od potrzeb. Bardzo istotne jest jego wyposażenie w cyfrowe i analogowe narzędzia do prezentacji pomysłów oraz wymiany wiedzy.

 

focus zone
Focus zone

Należy pamiętać, że przestrzenie agile wciąż ewoluują i każda firma wybierze innych ich wariant. Jednak niezależnie od lokalizacji, każde biuro powinno być projektowane z myślą o kulturze wymiany wiedzy i stymulowaniu kreatywności swoich pracowników.