Wiosną 2020 roku miliony Polaków przeszło na tryb pracy zdalnej. Wywołało to spore zamieszanie na rynku biurowym i sprowokowało liczne pytania odnośnie zmian sposobu w jaki będziemy pracować również po opanowaniu pandemii. Rok później wiemy już, że kluczem do zrozumienia przyszłości biur jest poznanie zachowań i potrzeb ich użytkowników. Podsumowuje je raport „Biura Nowej Normalności – popandemiczna charakterystyka miejsc pracy”

Raport „Biura Nowej Normalności” to próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pandemia zmienia kulturę pracy oraz rynek biurowy. Wiemy już, że nie jest to rewolucja, a jedynie przyspieszona ewolucja. Pandemia i umasowienie się pracy zdalnej stały się katalizatorami zmian zachodzących już wcześniej.

Publikacja podsumowuje najważniejsze trendy obecne na rynku biurowym jeszcze przed pandemią. Wskazujemy, które z nich trwale wpiszą się w krajobraz świata pracy. Sektor biur czekają jednak gwałtowne zmiany wywołane również innymi czynnikami społecznymi, środowiskowymi i technologicznymi. Uważnie się im przyglądamy i rysujemy potencjalne scenariusze na przyszłość.

Nie zrezygnujemy z biur

Biura od dziesiątek lat ewoluowały wraz z potrzebami ich użytkowników. Pozostają dzięki temu wygodnym i ergonomicznym miejscem do pracy, mimo swoich wad. Potwierdzają to dane zebrane w raporcie „Biura Nowej Normalności”. Podstawowym problemem pracy z domu są złe warunki mieszkaniowe Polaków – aż 40% z nas żyje w przeludnionych domach. W pracy tęsknimy paradoksalnie przede wszystkim za ludźmi – 64% osób pracujących zdalnie wskazuje, że brakuje im rozmów z kolegami. To właśnie aspekt społeczny pozostaje największym atutem biur. Z jednej strony biuro zapewnia miejsce do nawiązywania relacji biznesowych, przyjmując rolę showroomu organizacji. Z drugiej zaś – stanowi miejsce integracji zespołów i tworzenia kultury organizacyjnej.

Słowo klucz to elastyczność

Umasowienie pracy poza biurem rozwiało wątpliwości dotyczące efektywności pracy poza biurem i własnego zarządzania jej czasem. Dzisiaj wiemy już, że praca zdalna w większości przypadków nie wpływa negatywnie na produktywność. Wręcz przeciwnie, 43% badanych twierdzi, że są bardziej produktywni poza biurem, a kolejne 41% nie widzi różnicy. Najczęściej wymienianym wyzwaniem związanym z pracą elastyczną jest zmiana tradycyjnej kultury organizacyjnej oraz niepewność jej przyszłego kształtu. Firmy zmagają się też z obawami o brak wystarczającej prywatności miejsca pracy, a tym samym z ochroną danych i wrażliwych informacji. Nie bez znaczenia pozostają kwestie technologiczne – wyposażenie pracowników w odpowiedni sprzęt mobilny i zapewnienie stabilnego łącza internetowego.

Biura nowej normalności_ThinkCo_coworkizacja
Nowe reguły gry na rynku

W najbliższych latach spodziewamy się utrzymania niewielkiej aktywności najemców, a jednocześnie oddania do użytkowania znacznego wolumenu nowej powierzchni. Poza tym dalszego obniżenia zapotrzebowania na przestrzeń, wynikającego z postępującej automatyzacji. Możemy zatem mówić o rynku najemcy: operatorzy biur będą zmuszeni przyciągać klientów jak najlepszym stosunkiem ceny do jakości. Poza zmianą układu biur i środkami bezpieczeństwa sanitarnego, ich oczekiwania ewoluują w kierunku dobrostanu pracowników. W okresie przejściowym – zarówno odnośnie sytuacji na rynku, jak i kultury pracy – firmy oczekują jak największej elastyczności. Tyczy się to zwłaszcza długości podpisywanych umów, skracanych już często do trzech lat z możliwością renegocjacji i wcześniejszego wyjścia. Jednocześnie przewidywany jest rozwój przestrzeni coworkingowych oferowanych w ramach biurowców.

Wellbeing w centrum zainteresowania

Ponad 90% organizacji wprowadza dla swoich pracowników elementy szerokorozumianego wellbeingu. Przekładają się one na wzrost efektywności i spadek rotacji w firmie, sprawiając, że poniesione z tego powodu koszty mogą się szybko zwrócić. Istotną rolę odgrywa sama architektura – przestrzenie do cichej pracy czy sale relaksu, ale też zielone dachy i tarasy, naturalne światło, zieleń w biurze i dobra wentylacja. Pandemia Covid-19 dodała do tej listy jeszcze kwestie zdrowia, bezpieczeństwa sanitarnego oraz balansu między pracą a czasem prywatnym. Zwłaszcza dla wschodzącego na rynku pracy Pokolenia Z szczególnie istotne jest dbanie o dobrostan psychiczny, a także wspieranie społeczności, jaką współtworzą użytkownicy biura. By nadążyć za potrzebami pracowników, potrzebne jest wsłuchiwanie się w ich głosy.

Biura nowej normalności_ThinkCo_CASE STUDIES
Scenariusze post-COVID

Rozmowa o wpływie pandemii na rynek biurowy i sposób w jaki pracujemy jest niezwykle wielowątkowa, nie inaczej jest z prognozami na przyszłość. Co jeśli nie wygramy z wirusem i pandemia zostanie z nami na lata, głęboko zmieniając przy tym światową gospodarkę? Jak rynek nieruchomości, w tym biura, zareagują na radykalne próby spowolnienia zmian klimatycznych? Czy praca zdalna ma szansę tchnąć nowe życie w małe miasta? W raporcie „Biura Nowej Normalnośc” odpowiadamy na te i inne pytania opracowując scenariusze w oparciu o wiedzę zaczerpniętą z szerokiego spektrum dziedzin.

Partnerami raportu są

Wiosną 2020 roku miliony Polaków przeszło na tryb pracy zdalnej. Wywołało to spore zamieszanie na rynku biurowym i sprowokowało liczne pytania odnośnie zmian sposobu w jaki będziemy pracować również po opanowaniu pandemii. Rok później wiemy już, że kluczem do zrozumienia przyszłości biur jest poznanie zachowań i potrzeb ich użytkowników. Podsumowuje je raport „Biura Nowej Normalności – popandemiczna charakterystyka miejsc pracy”

 

Biura nowej normalności_POBIERZ RAPORT_small

Raport „Biura Nowej Normalności” to próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pandemia zmienia kulturę pracy oraz rynek biurowy. Wiemy już, że nie jest to rewolucja, a jedynie przyspieszona ewolucja. Pandemia i umasowienie się pracy zdalnej stały się katalizatorami zmian zachodzących już wcześniej.

Publikacja podsumowuje najważniejsze trendy obecne na rynku biurowym jeszcze przed pandemią. Wskazujemy, które z nich trwale wpiszą się w krajobraz świata pracy. Sektor biur czekają jednak gwałtowne zmiany wywołane również innymi czynnikami społecznymi, środowiskowymi i technologicznymi. Uważnie się im przyglądamy i rysujemy potencjalne scenariusze na przyszłość.

Biura nowej normalności_ThinkCo_RAPORT 1_mobile
Nie zrezygnujemy z biur

Biura od dziesiątek lat ewoluowały wraz z potrzebami ich użytkowników. Pozostają dzięki temu wygodnym i ergonomicznym miejscem do pracy, mimo swoich wad. Potwierdzają to dane zebrane w raporcie „Biura post-COVID”. Podstawowym problemem pracy z domu są złe warunki mieszkaniowe Polaków – aż 40% z nas żyje w przeludnionych domach. W pracy tęsknimy paradoksalnie przede wszystkim za ludźmi – 64% osób pracujących zdalnie wskazuje, że brakuje im rozmów z kolegami. To właśnie aspekt społeczny pozostaje największym atutem biur. Z jednej strony biuro zapewnia miejsce do nawiązywania relacji biznesowych, przyjmując rolę showroomu organizacji. Z drugiej zaś – stanowi miejsce integracji zespołów i tworzenia kultury organizacyjnej.

Biura nowej normalności_ThinkCo_mobile 2
Słowo klucz to elastyczność

Umasowienie pracy poza biurem rozwiało wątpliwości dotyczące efektywności pracy poza biurem i własnego zarządzania jej czasem. Dzisiaj wiemy już, że praca zdalna w większości przypadków nie wpływa negatywnie na produktywność. Wręcz przeciwnie, 43% badanych twierdzi, że są bardziej produktywni poza biurem, a kolejne 41% nie widzi różnicy. Najczęściej wymienianym wyzwaniem związanym z pracą elastyczną jest zmiana tradycyjnej kultury organizacyjnej oraz niepewność jej przyszłego kształtu. Firmy zmagają się też z obawami o brak wystarczającej prywatności miejsca pracy, a tym samym z ochroną danych i wrażliwych informacji. Nie bez znaczenia pozostają kwestie technologiczne – wyposażenie pracowników w odpowiedni sprzęt mobilny i zapewnienie stabilnego łącza internetowego.

Biura nowej normalności_ThinkCo_coworkizacja_mobile
Nowe reguły gry na rynku

W najbliższych latach spodziewamy się utrzymania niewielkiej aktywności najemców, a jednocześnie oddania do użytkowania znacznego wolumenu nowej powierzchni. Poza tym dalszego obniżenia zapotrzebowania na przestrzeń, wynikającego z postępującej automatyzacji. Możemy zatem mówić o rynku najemcy: operatorzy biur będą zmuszeni przyciągać klientów jak najlepszym stosunkiem ceny do jakości. Poza zmianą układu biur i środkami bezpieczeństwa sanitarnego, ich oczekiwania ewoluują w kierunku dobrostanu pracowników. W okresie przejściowym – zarówno odnośnie sytuacji na rynku, jak i kultury pracy – firmy oczekują jak największej elastyczności. Tyczy się to zwłaszcza długości podpisywanych umów, skracanych już często do trzech lat z możliwością renegocjacji i wcześniejszego wyjścia. Jednocześnie przewidywany jest rozwój przestrzeni coworkingowych oferowanych w ramach biurowców.

Wellbeing w centrum zainteresowania

Ponad 90% organizacji wprowadza dla swoich pracowników elementy szerokorozumianego wellbeingu. Przekładają się one na wzrost efektywności i spadek rotacji w firmie, sprawiając, że poniesione z tego powodu koszty mogą się szybko zwrócić. Istotną rolę odgrywa sama architektura – przestrzenie do cichej pracy czy sale relaksu, ale też zielone dachy i tarasy, naturalne światło, zieleń w biurze i dobra wentylacja. Pandemia Covid-19 dodała do tej listy jeszcze kwestie zdrowia, bezpieczeństwa sanitarnego oraz balansu między pracą a czasem prywatnym. Zwłaszcza dla wschodzącego na rynku pracy Pokolenia Z szczególnie istotne jest dbanie o dobrostan psychiczny, a także wspieranie społeczności, jaką współtworzą użytkownicy biura. By nadążyć za potrzebami pracowników, potrzebne jest wsłuchiwanie się w ich głosy.

Biura Nowej Normalności - CASE STUDIES_mobile
Scenariusze post-COVID

Rozmowa o wpływie pandemii na rynek biurowy i sposób w jaki pracujemy jest niezwykle wielowątkowa, nie inaczej jest z prognozami na przyszłość. Co jeśli nie wygramy z wirusem i pandemia zostanie z nami na lata, głęboko zmieniając przy tym światową gospodarkę? Jak rynek nieruchomości, w tym biura, zareagują na radykalne próby spowolnienia zmian klimatycznych? Czy praca zdalna ma szansę tchnąć nowe życie w małe miasta? W raporcie „Biura post-COVID” odpowiadamy na te i inne pytania opracowując scenariusze w oparciu o wiedzę zaczerpniętą z szerokiego spektrum dziedzin.

Partnerami raportu są

Biura nowej normalności_POBIERZ RAPORT_small
WARSZTATY: Biura Nowej Normalności

Zapraszamy na warsztaty, które skupiają się na analizie perspektywy rozwoju rynku biurowego w kontekście Państwa biznesu. Warsztat obejmuje:

  • Prezentacja wniosków z raportu Biura Nowej Normalności
  • Brainstorm na temat perspektyw rozwoju rynku biurowego w kontekście biznesu klienta,
  • W przypadku firmy deweloperskiej: omówienie inwestycji klienta z punktu widzenia obecnych zmian zachodzących na rynku,
  • W przypadku najemców powierzchni: analiza strategii firmy i zapotrzebowania na powierzchnię biurową w kontekście zachodzących zmian.

Efektem warsztatów będzie dokładna znajomość perspektyw rozwoju rynku biurowego oraz w zależności od charakteru działalności klienta:

  • Wstępna analiza strategii konkretnych inwestycji i przełożenie wniosków z raportu na potrzeby klienta
  • Podsumowanie potrzeb z perspektywy najemcy oraz kluczowe wytyczne pod strategię workplace