Od 30 lat Polacy stawiają na posiadanie mieszkania na własność. Ewolucja rynku mieszkaniowego i trendów społecznych sprawia jednak, że coraz większą uwagę przykuwa rosnący rynek najmu. Jego profesjonalizacja ma szansę zmienić nasze myślenie o polityce mieszkaniowej oraz wpłynąć na strategie inwestorów nieruchomości.

Raport „Budowane na wynajem” stanowi kompleksowy przewodnik po złożonej sytuacji tego segmentu oraz wskazuje czynniki stojące za przewidywanym wzrostem znaczenia najmu instytucjonalnego. Opisuje charakter współczesnego najmu, wyjaśnia jego genezę oraz przedstawia perspektywy rozwoju.

Raport zawiera analizy społeczne, gospodarcze i prawne, które składają się na możliwie kompletny obraz rynku najmu. Uzupełniają go przykłady inwestycji i praktyk stosowanych w krajach o dużym znaczeniu najmu instytucjonalnego. Pozwala to na zrozumienie zróżnicowanych możliwości rozwoju tego rynku w Polsce.

RAPORT Budowane na wynajem 2
Ponad 1,2 miliona mieszkań na wynajem

Rynek najmu w Polsce można opisać w skrócie jako chaotyczny i nieuregulowany, ale też obiecujący. Co bardzo istotne – niedoszacowany. Liczbę mieszkań przeznaczonych na wynajem już teraz ocenić możemy na ponad 1,2 mln w skali kraju, czyli więcej niż 8% zasobu mieszkaniowego. To znacznie więcej niż oficjalne dane Eurostatu i GUS. W 2018 r. złożono ponad 775,5 tys. zeznań podatkowych zawierających przychody z najmu, niemal dwukrotnie więcej niż pięć lat wcześniej. Zaznaczyć trzeba, że obejmuje to jedynie osoby fizyczne i nie informuje, ile mieszkań wynajmują. Rosnąca skala rynku najmu wymusza jego profesjonalizację i wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych.

Gwałtownie rosnący najem instytucjonalny 

Do końca czerwca 2020 r. w Polsce oddano ponad 3700 lokali w budynkach na wynajem. Zatwierdzone projekty powiększą ten zasób o ponad 7000 mieszkań do 2023 r. Jeśli utrzyma się obecna dynamika rozwoju rynku, a tym samym zapowiedzi deweloperów i funduszy zostaną zrealizowane, do 2025 r. możemy spodziewać się nawet 20 tys. lokali oferowanych przez instytucje. Nadal szacunki te opierają się wyłącznie na podmiotach już uczestniczących w rynku. Jednak nawet kilkadziesiąt tysięcy lokali w perspektywie najbliższych czterech lat nie jest w stanie zaspokoić zapotrzebowania na najem, które występuje w Polsce już dziś.

Covid-19 i rynek najmu

Pandemia Covid-19 początkowo wywołała niepokój na rynku mieszkań na wynajem, jednak już wiosną komunikaty wysyłane przez inwestorów rozwiały obawy. Z obecnego kryzysu najem instytucjonalny może wyjść silniejszy ze względu na większą atrakcyjność najmu w oczach klientów. Zapewnia bowiem elastyczność i niższe jednorazowe obciążenie finansowe. Instytucje mogą zaoferować większe poczucie stabilności niż najem detaliczny, oferowany przez osoby fizyczne. Przy porównywaniu obecnej sytuacji na rynku nieruchomości z kryzysem 2008 roku warto pamiętać o przychylniejszym podejściu rządu do najmu instytucjonalnego.

Nieodpowiednie regulacje prawne

Dużym wyzwaniem stojącym przed polskim najmem instytucjonalnym jest brak odpowiednich rozwiązań prawnych. Liczne rodzaje umów nie chronią w wystarczającym zakresie interesów właścicieli. Budzi to obawy przed lokatorami zalegającymi z czynszem lub opłatą za zniszczenie lokalu. Od lat ciągnie się też wprowadzenie do polskiego porządku prawnego REITów, które umożliwiają inwestorom indywidualnym zbiorowo lokować środki w nieruchomości. Wymienić warto również użytkowanie wieczyste obowiązujące instytucje najmujące i niemożność przekształcenia go we własność. Dodatkowym problemem jest nieobjęcie najmu podatkiem VAT. Rodzi to problemy ze skutecznym rozliczeniem inwestycji przez instytucje oferujące mieszkania na wynajem. Wszystkie wymienione kwestie wpływają obecnie na wyższe stawki czynszów.

Partnerami raportu są

Od 30 lat Polacy stawiają na posiadanie mieszkania na własność. Ewolucja rynku mieszkaniowego i trendów społecznych sprawia jednak, że coraz większą uwagę przykuwa rosnący rynek najmu. Jego profesjonalizacja ma szansę zmienić nasze myślenie o polityce mieszkaniowej oraz wpłynąć na strategie inwestorów nieruchomości.

Budowane na wynajem, RAPORT

Raport „Budowane na wynajem” stanowi kompleksowy przewodnik po złożonej sytuacji tego segmentu oraz wskazuje czynniki stojące za przewidywanym wzrostem znaczenia najmu instytucjonalnego. Opisuje charakter współczesnego najmu, wyjaśnia jego genezę oraz przedstawia perspektywy rozwoju.

Raport zawiera analizy społeczne, gospodarcze i prawne, które składają się na możliwie kompletny obraz rynku najmu. Uzupełniają go przykłady inwestycji i praktyk stosowanych w krajach o dużym znaczeniu najmu instytucjonalnego. Pozwala to na zrozumienie zróżnicowanych możliwości rozwoju tego rynku w Polsce.

RAPORT Budowane na wynajem 2
Ponad 1,2 miliona mieszkań na wynajem

Rynek najmu w Polsce można opisać w skrócie jako chaotyczny i nieuregulowany, ale też obiecujący. Co bardzo istotne – niedoszacowany. Liczbę mieszkań przeznaczonych na wynajem już teraz ocenić możemy na ponad 1,2 mln w skali kraju, czyli więcej niż 8% zasobu mieszkaniowego. To znacznie więcej niż oficjalne dane Eurostatu i GUS. W 2018 r. złożono ponad 775,5 tys. zeznań podatkowych zawierających przychody z najmu, niemal dwukrotnie więcej niż pięć lat wcześniej. Zaznaczyć trzeba, że obejmuje to jedynie osoby fizyczne i nie informuje, ile mieszkań wynajmują. Rosnąca skala rynku najmu wymusza jego profesjonalizację i wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych.

Gwałtownie rosnący najem instytucjonalny 

Do końca czerwca 2020 r. w Polsce oddano ponad 3700 lokali w budynkach na wynajem. Zatwierdzone projekty powiększą ten zasób o ponad 7000 mieszkań do 2023 r. Jeśli utrzyma się obecna dynamika rozwoju rynku, a tym samym zapowiedzi deweloperów i funduszy zostaną zrealizowane, do 2025 r. możemy spodziewać się nawet 20 tys. lokali oferowanych przez instytucje. Nadal szacunki te opierają się wyłącznie na podmiotach już uczestniczących w rynku. Jednak nawet kilkadziesiąt tysięcy lokali w perspektywie najbliższych czterech lat nie jest w stanie zaspokoić zapotrzebowania na najem, które występuje w Polsce już dziś.

Covid-19 i rynek najmu

Pandemia Covid-19 początkowo wywołała niepokój na rynku mieszkań na wynajem, jednak już wiosną komunikaty wysyłane przez inwestorów rozwiały obawy. Z obecnego kryzysu najem instytucjonalny może wyjść silniejszy ze względu na większą atrakcyjność najmu w oczach klientów. Zapewnia bowiem elastyczność i niższe jednorazowe obciążenie finansowe. Instytucje mogą zaoferować większe poczucie stabilności niż najem detaliczny, oferowany przez osoby fizyczne. Przy porównywaniu obecnej sytuacji na rynku nieruchomości z kryzysem 2008 roku warto pamiętać o przychylniejszym podejściu rządu do najmu instytucjonalnego.

Nieodpowiednie regulacje prawne

Dużym wyzwaniem stojącym przed polskim najmem instytucjonalnym jest brak odpowiednich rozwiązań prawnych. Liczne rodzaje umów nie chronią w wystarczającym zakresie interesów właścicieli. Budzi to obawy przed lokatorami zalegającymi z czynszem lub opłatą za zniszczenie lokalu. Od lat ciągnie się też wprowadzenie do polskiego porządku prawnego REITów, które umożliwiają inwestorom indywidualnym zbiorowo lokować środki w nieruchomości. Wymienić warto również użytkowanie wieczyste obowiązujące instytucje najmujące i niemożność przekształcenia go we własność. Dodatkowym problemem jest nieobjęcie najmu podatkiem VAT. Rodzi to problemy ze skutecznym rozliczeniem inwestycji przez instytucje oferujące mieszkania na wynajem. Wszystkie wymienione kwestie wpływają obecnie na wyższe stawki czynszów.

Partnerami raportu są
WARSZTATY: Rynek najmu w Polsce

Zapraszamy na warsztaty, które skupiają się na analizie perspektywy rozwoju rynku najmu w kontekście konkretnego biznesu. Warsztat obejmuje:

 • Prezentacja wniosków z raportu Budowane na wynajem
 • Brainstorm na temat perspektyw rozwoju rynku najmu w kontekście biznesu klienta,
 • W przypadku firmy deweloperskiej: wstępne omówienie assetu klienta z punktu widzenia realizacji inwestycji na wynajem,
 • W przypadku firmy usługowej: analiza wdrożenia usługi/produktu klienta w realizacji lub użytkowaniu budynku na wynajem.

Efektem warsztatów będzie dokładna znajomość perspektyw rozwoju rynku najmu oraz w zależności od charakteru działalności klienta:

 • Wstępna analiza potencjału lokalizacji posiadanych działek z punktu widzenia inwestycji w budynki na wynajem
 • Zarys strategii wdrożenia posiadanej usługi w obiektach na wynajem
WARSZTATY: Rynek najmu w Polsce

Zapraszamy na warsztaty, które skupiają się na analizie perspektywy rozwoju rynku najmu w kontekście konkretnego biznesu. Warsztat obejmuje:

 • Prezentacja wniosków z raportu Budowane na wynajem
 • Brainstorm na temat perspektyw rozwoju rynku najmu w kontekście biznesu klienta,
 • W przypadku firmy deweloperskiej: wstępne omówienie assetu klienta z punktu widzenia realizacji inwestycji na wynajem,
 • W przypadku firmy usługowej: analiza wdrożenia usługi/produktu klienta w realizacji lub użytkowaniu budynku na wynajem.

Efektem warsztatów będzie dokładna znajomość perspektyw rozwoju rynku najmu oraz w zależności od charakteru działalności klienta:

 • Wstępna analiza potencjału lokalizacji posiadanych działek z punktu widzenia inwestycji w budynki na wynajem
 • Zarys strategii wdrożenia posiadanej usługi w obiektach na wynajem
Raport najem