Kwestie prawne hamujące rozwój rynku nieruchomości w Polsce

Jak wiele sfer naszego życia, polski rynek nieruchomości podlega mniej lub…