Coliving is a form of living where tenants share space, interests and values. Our report is a comprehensive analysis of this phenomenon. We show how young Poles live, what they aspire to and what their (difficult) reality is.

Raport „Mieszkania adresowane do generacji Y jako sposób na przyciąganie talentów” ma na celu zbadanie jaką rolę może odegrać polityka mieszkaniowa w konkurencji o młodych, utalentowanych ludzi – osób, które chcą związać swoją przyszłość ze stolicą i są jednym z jej motorów napędowych.

RAPORT COLIVING_Przemysław Chimczak-14_page-0001 (1)

Dlaczego jednak w ogóle mówimy o przyciąganiu talentów? Warszawski rynek mieszkaniowy ma o wiele większe problemy niż konkurencja o wykształconych młodych ludzi, którzy przecież „i tak sobie jakoś poradzą”. Jeśli chcemy jednak mówić w Warszawie o mieszkaniach dostępnych dla każdego, to powinniśmy równolegle pracować nad problemami wszystkich grup społecznych.

Do jednej z nich należą młodzi ludzie zaczynający dopiero karierę mieszkaniową, a w szczególności tzw. talenty, czyli wyjątkowo uzdolnieni pracownicy, posiadający specjalistyczne umiejętności i bardzo wysoki potencjał rozwoju. To od nich w dużej mierze będzie zależał dalszy rozwój Warszawy oraz budowanie jej pozycji jako młodego i dynamicznego rynku.

Pierwsza część opracowania poświęcona została analizie zjawisk i trendów, tworzących obecną rzeczywistość młodych ludzi. W drugiej części przyjrzymy się bliżej sytuacji Warszawiaków wchodzących dopiero na rynek mieszkaniowy. Kolejne rozdziały poświęcone zostały pogłębionym studiom nad wybranymi modelami mieszkaniowymi adresowanymi do młodego pokolenia. Ostatni rozdział ma na celu podsumowanie przeprowadzonych analiz i przedstawienie wytycznych dla wycinka warszawskiej polityki mieszkaniowej jakim jest konkurencja o talenty.

Coliving_ThinkCo

In the report you will find:

  • what coliving is and what are its models
  • description of the housing careers of the Poles
  • the role of housing policy in the hunt for young talent
  • changes in the mentality allowing the rise of renting

Coliving is a form of living where tenants share space, interests and values. Our report is a comprehensive analysis of this phenomenon. We show how young Poles live, what they aspire to and what their (difficult) reality is.

Raport „Mieszkania adresowane do generacji Y jako sposób na przyciąganie talentów” ma na celu zbadanie jaką rolę może odegrać polityka mieszkaniowa w konkurencji o młodych, utalentowanych ludzi – osób, które chcą związać swoją przyszłość ze stolicą i są jednym z jej motorów napędowych.

RAPORT COLIVING_Przemysław Chimczak-14_page-0001 (1)

Dlaczego jednak w ogóle mówimy o przyciąganiu talentów? Warszawski rynek mieszkaniowy ma o wiele większe problemy niż konkurencja o wykształconych młodych ludzi, którzy przecież „i tak sobie jakoś poradzą”. Jeśli chcemy jednak mówić w Warszawie o mieszkaniach dostępnych dla każdego, to powinniśmy równolegle pracować nad problemami wszystkich grup społecznych.

Do jednej z nich należą młodzi ludzie zaczynający dopiero karierę mieszkaniową, a w szczególności tzw. talenty, czyli wyjątkowo uzdolnieni pracownicy, posiadający specjalistyczne umiejętności i bardzo wysoki potencjał rozwoju. To od nich w dużej mierze będzie zależał dalszy rozwój Warszawy oraz budowanie jej pozycji jako młodego i dynamicznego rynku.

Pierwsza część opracowania poświęcona została analizie zjawisk i trendów, tworzących obecną rzeczywistość młodych ludzi. W drugiej części przyjrzymy się bliżej sytuacji Warszawiaków wchodzących dopiero na rynek mieszkaniowy. Kolejne rozdziały poświęcone zostały pogłębionym studiom nad wybranymi modelami mieszkaniowymi adresowanymi do młodego pokolenia. Ostatni rozdział ma na celu podsumowanie przeprowadzonych analiz i przedstawienie wytycznych dla wycinka warszawskiej polityki mieszkaniowej jakim jest konkurencja o talenty.

Coliving_ThinkCo

In the report you will find:

  • what coliving is and what are its models
  • description of the housing careers of the Poles
  • the role of housing policy in the hunt for young talent
  • changes in the mentality allowing the rise of renting