Administratorem danych osobowych jest Trans.eu Group S.A., ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław (dalej jako: Administrator). Dane osobowe wskazane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu przesłania materiałów raportu “Magazynowe ESG” oraz przesyłania zamówionej informacji o produktach i usługach Administratora, a w razie wyrażenia zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu kierowania treści marketingowych w kanałach komunikacji elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przesłania materiałów. Podstawa prawa, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności, kontakt; iod@trans.eu