mixed-use

contact us

Nasze ekspertyzy bazują na badaniu ponad 100 projektów mixed-use z całego świata. Tak głęboki poziom analiz pozwolił nam zrozumieć jakie cechy powinny posiadać projekty wielofunkcyjne, aby móc osiągnąć sukces komercyjny, społeczny i wizerunkowy.

- analizy urbanistyczne
- mikro i makrootoczenie lokalizacji
- generatory ruchu
- analizy potrzeb użytkowników
- benchmarki dla inwestycji
- analiza potencjału rynkowego funkcji
- określenie funkcji podstawowych i uzupełniających
- wytyczne funkcjonalne
- analizy SWOT projektu
- strategie placemakingowe
- koncepcje architektoniczno-urbanistyczne
- wyliczenia rentowności
- reprezentacja sprzedażowa

Wspieramy firmy w zdefiniowaniu strategii ESG organizacji oraz kompleksowej ocenie ich działalności w kontekście aspektów środowiskowych, społecznych i prawnych. Nasze wytyczne opieramy na wymaganiach stawianych organizacjom przez dyrektywy Europejskiego Zielonego Ładu (NFRD, CSRD, taksonomia UE) oraz standardach Sustainable Development Goals (SDGs) oraz GRI.

- strategie ESG
- opracowanie raportu niefinansowego
- diagnoza działalności firmy w zgodzie z taksonomią
- analizy społeczne
- ocena działalności spółki w zgodzie z legislacją UE
- szkolenie: ESG na rynku nieruchomości
- szkolenie: taksonomia w praktyce

rental market

contact us

Rynek najmu to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów na rynku nieruchomości w Polsce. Monitorujemy jego rozwój od samego początku. Specjalizujemy się w rozwiązaniach dla PRS, prywatnych akademików , colivingów i budownictwa senioralnego

- potencjał inwestycyjny nieruchomości
- dobór lokalizacji
- potrzeby i oczekiwania najemców
- audyty założeń architektonicznych
- projekty architektoniczne
- struktura budynków, wyposażenie i standard
- strategie nowych marek i produktów
- branding i naming
- analiza konkurencji

reports

contact us

Tworzymy najbardziej kompleksowe raporty na rynku. Każdy raport to efekt kilkumiesięcznej pracy zespołu ThinkCo i agregacji wiedzy ze wszystkich dostępnych źródeł. Dzięki temu nasze opracowania stanowią bezcenne źródło wiedzy dla inwestorów, deweloperów, samorządów, najemców czy instytucji finansowych.

Obszary specjalizacji ThinkCo:
1. Wielofunkcyjne. Charakterystyka mixed-use w Polsce i na świecie
2. Responsible Investments. ESG in Real Estate
3. PRS Guide - Everything About Building for Rent
4. Budowane na wynajem. Perspektywy rynku PRS w Polsce
5. Szczęśliwy dom. Badanie poziomu szczęścia Polaków
6. Good living. What Poles expect from their home?
7. Biura Nowej Normalności - miejsca pracy w erze post-COVID
8. Student housing in Poland - PBSA market outlook
9. Challenges of the real estate market [PL]
10. Coliving: Housing of the Gen Y [PL]
11. Guide to spatial planning [PL]

senior housing

contact us

Poland might have a relatively young population but is one of the fastest ageing societies in Europe. Within the next decade, Poland will catch up the oldest European countries. This will have a huge impact on the real estate market looking for new solutions.

Senior housing consists of nursing homes and retirement homes, as well as increasingly popular housing facilities supplemented with Assisted Living services. We help create standards for new investments in this segment - we analyze the best solutions, develop project guidelines and provide investment advice.

workplace trends

contact us

The working environment is changing faster than ever before. People work differently, and this affects their expectations for offices - they want them to be more friendly, flexible and sustainable. Not only on paper, because today certification is not everything.

Recent years have proven the business attractiveness of flexible office space geared to the needs of employees. We specialize in this approach, supporting companies in creating high-quality office buildings and coworking spaces.

new retail

contact us

Polish retail facilities are entering the next phase of market maturity. Users require shopping malls to evolve as their needs change. The right balance between retail and entertainment is becoming increasingly important.

Modern retail market is based around the consumer experience. E-commerce is changing the market gradually, but so severely that shopping centers and service premises must change now. We respond to these needs by supporting clients in the transformation of the sector, creating modern HoReCa services and co-retail spaces.

space for innovation, education and culture

contact us

Creating innovation requires well-designed spaces and leading talents. We help to connect entities of the creative sector with the needs of business, which we proved by creating guidelines for the Nowa Praga Creativity Center.

Many years of diverse experience allow us to support clients also outside the classic sectors of the real estate market. We consider this an extremely important task. Culture and education are increasingly appearing as part of housing estates and mixed-use complexes. Science and innovation are becoming a significant component of many office parks. Combining them into well-functioning organisms will be another great challenge of the coming decade.

Nasze ekspertyzy bazują na badaniu ponad 100 projektów mixed-use z całego świata. Tak głęboki poziom analiz pozwolił nam zrozumieć jakie cechy powinny posiadać projekty wielofunkcyjne, aby móc osiągnąć sukces komercyjny, społeczny i wizerunkowy.

- analizy urbanistyczne
- mikro i makrootoczenie lokalizacji
- generatory ruchu
- analizy potrzeb użytkowników
- benchmarki dla inwestycji
- analiza potencjału rynkowego funkcji
- określenie funkcji podstawowych i uzupełniających
- wytyczne funkcjonalne
- analizy SWOT projektu
- strategie placemakingowe
- koncepcje architektoniczno-urbanistyczne
- wyliczenia rentowności
- reprezentacja sprzedażowa w realizacji takich projektów od etapu strategicznego, przez doradztwo i analizy, po tworzenie wytycznych projektowych.

contact us

Wspieramy firmy w zdefiniowaniu strategii ESG organizacji oraz kompleksowej ocenie ich działalności w kontekście aspektów środowiskowych, społecznych i prawnych. Nasze wytyczne opieramy na wymaganiach stawianych organizacjom przez dyrektywy Europejskiego Zielonego Ładu (NFRD, CSRD, taksonomia UE) oraz standardach Sustainable Development Goals (SDGs) oraz GRI.

- strategie ESG
- opracowanie raportu niefinansowego
- diagnoza działalności firmy w zgodzie z taksonomią
- analizy społeczne
- ocena działalności spółki w zgodzie z legislacją UE
- szkolenie: ESG na rynku nieruchomości
- szkolenie: taksonomia w praktyce

contact us

Rynek najmu to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów na rynku nieruchomości w Polsce. Monitorujemy jego rozwój od samego początku. Specjalizujemy się w rozwiązaniach dla PRS, prywatnych akademików , colivingów i budownictwa senioralnego

- potencjał inwestycyjny nieruchomości
- dobór lokalizacji
- potrzeby i oczekiwania najemców
- audyty założeń architektonicznych
- projekty architektoniczne
- struktura budynków, wyposażenie i standard
- strategie nowych marek i produktów
- branding i naming
- analiza konkurencji

contact us

Tworzymy najbardziej kompleksowe raporty na rynku. Każdy raport to efekt kilkumiesięcznej pracy zespołu ThinkCo i agregacji wiedzy ze wszystkich dostępnych źródeł. Dzięki temu nasze opracowania stanowią bezcenne źródło wiedzy dla inwestorów, deweloperów, samorządów, najemców czy instytucji finansowych.

Obszary specjalizacji ThinkCo:
1. Wielofunkcyjne. Charakterystyka mixed-use w Polsce i na świecie
2. Responsible Investments. ESG in Real Estate
3. PRS Guide - Everything About Building for Rent
4. Budowane na wynajem. Perspektywy rynku PRS w Polsce
5. Szczęśliwy dom. Badanie poziomu szczęścia Polaków
6. Good living. What Poles expect from their home?
7. Biura Nowej Normalności - miejsca pracy w erze post-COVID
8. Student housing in Poland - PBSA market outlook
9. Challenges of the real estate market [PL]
10. Coliving: Housing of the Gen Y [PL]
11. Guide to spatial planning [PL]

contact us


Klienci ThinkCo 4

Our clients

Klienci ThinkCo 4

OBSZARY SPECJALIZACJI: ThinkCo – eal estate research lab

We combine the knowledge of researchers and architects with the business experience by creating innovative processes, products and services for the real estate market. We help the most innovative developers and funds to make truly modern investments happen.

We are the first think-tank in Poland specializing in new housing ideas – coliving, PRS, PBSA and senior housing of the future.

We focus on interdisciplinarity. Our specialists come from various environments and represent different experiences, constantly expanding the range of our capabilities and knowledge. The role of ThinkCo is to use this knowledge as an opinion maker in the process of implementation of new solutions on the real estate market. 

Wspieramy prywatne firmy i instytucje publiczne w tworzeniu rozwiązań odpowiadających na potrzeby zmieniającego się społeczeństwa. Podstawą naszej działalności są badania i publikacje tworzące ogólnie dostępną bazę wiedzy dla rynku nieruchomości. Współpracując z prywatnymi podmiotami zajmujemy się doradztwem strategicznym, analizą potencjału inwestycyjnego oraz tworzeniem standardów projektowych. Nasze obszary specjalizacji to:

BOARD

Przemysław Chimczak-Bratkowski, Tomasz Bojęć
e-mail: kontakt@thinkco.pl
mobile: +48 503 550 513

SERVICES

commercial real estate, strategic consulting, public affairs, crisis PR, investment potential analysis, investment programming

OBSZARY SPECJALIZACJI

rental marketsocietydemographyproperty managementhousingcommercial marketcolivingcohousing PBSAstudent housing sharing economycommunity managementeconomicstechnologysenior housingofficearchitecturesustainibilitysmart cityarchitectural programmingCOVID-19investmentsproptech, alternative investments