Zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszym sposobem myślenia o prowadzeniu biznesu. Tyczy się to szczególnie rynku nieruchomości, ponieważ budowa i eksploatacja budynków odpowiadają za znaczący udział odpadów i zanieczyszczeń wydzielanych do atmosfery. Jednocześnie od branży odpowiedzialnej za tworzenie przestrzeni do życia coraz częściej wymaga się inwestycji wspierających lokalne społeczności i odpowiadających na ich potrzeby.

Korzyść dla wizerunku inwestycji

Wychodzenie naprzeciw kwestiom związanym z odpowiedzialnością środowiskową i społeczną działa silnie na korzyść wizerunku inwestycji. Pomaga przyciągać bardziej świadome młodsze pokolenia oraz pozytywnie wpływa na wycenę projektu, obniża bowiem zmienność ryzyka w perspektywie długoterminowej. Dbanie o te aspekty, wraz z wprowadzaniem w życie kolejnych elementów Europejskiego Zielonego Ładu i dopasowanych do niego regulacji krajowych, będzie w coraz większym stopniu obowiązkiem inwestora.

Taksonomia na rynku nieruchomości

Już teraz warto przygotować się na wprowadzenie mechanizmu taksonomii. Mianem tym określa się wspólną dla całej UE systematykę ocen inwestycji, w ramach której wszystkie aktywności rynku zostałyby poddane jednolitej klasyfikacji pod względem wpływu na środowisko. Taksonomia ma wprowadzić wspólny język dotyczący zrównoważonego rozwoju, co znacząco ograniczy ryzyko tzw. greenwashingu. Należy spodziewać się, że stanie się ona ważnym instrumentem wyceny nieruchomości.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność środowiskowa:

 • oszczędność energii

możliwie zwarta bryła, dach jednospadowy z południową ekspozycją, skuteczna izolacja, systemy wentylacyjne MVHR, szczelne okna, oświetlenie świetlówkami kompaktowymi lub LED, odnawialne źródła energii (głównie kolektory słoneczne)

 • oszczędność wody
  • w budynku: perlatory silikonowe w bateriach, termostat w baterii prysznicowej i wannowej, baterie z czujnikiem na podczerwień, baterie jednouchwytowe, spłuczki dwudzielne lub z funkcją stop, systemy recyklingu wody szarej
  • poza budynkiem: programowane systemy nawadniania, zraszacze powierzchniowe, pojemniki na wodę deszczową, systemy małej retencji
 • wspieranie bioróżnorodności

możliwie rozszczelniona nawierzchnia, zielone dachy i ściany, łąki kwietne, ogród warzywny, drzewa owocowe, domki dla owadów, budki dla ptaków, elementy wodne

Odpowiedzialność społeczna:

 • przyciąganie zdywersyfikowanej grupy najemców: zróżnicowana oferta mieszkań i wysokość czynszu
 • inkluzywność architektury: projektowanie uniwersalne z myślą o każdym użytkowniku
 • dobre wpisanie inwestycji w kontekst społeczny sąsiedztwa
 • ogólnodostępność wybranych usług i części terenu
Odpowiedzialne inwestycje - partnerzy raportu

Zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszym sposobem myślenia o prowadzeniu biznesu. Tyczy się to szczególnie rynku nieruchomości, ponieważ budowa i eksploatacja budynków odpowiadają za znaczący udział odpadów i zanieczyszczeń wydzielanych do atmosfery. Jednocześnie od branży odpowiedzialnej za tworzenie przestrzeni do życia coraz częściej wymaga się inwestycji wspierających lokalne społeczności i odpowiadających na ich potrzeby.

Korzyść dla wizerunku inwestycji

Wychodzenie naprzeciw kwestiom związanym z odpowiedzialnością środowiskową i społeczną działa silnie na korzyść wizerunku inwestycji. Pomaga przyciągać bardziej świadome młodsze pokolenia oraz pozytywnie wpływa na wycenę projektu, obniża bowiem zmienność ryzyka w perspektywie długoterminowej. Dbanie o te aspekty, wraz z wprowadzaniem w życie kolejnych elementów Europejskiego Zielonego Ładu i dopasowanych do niego regulacji krajowych, będzie w coraz większym stopniu obowiązkiem inwestora.

Taksonomia na rynku nieruchomości

Już teraz warto przygotować się na wprowadzenie mechanizmu taksonomii. Mianem tym określa się wspólną dla całej UE systematykę ocen inwestycji, w ramach której wszystkie aktywności rynku zostałyby poddane jednolitej klasyfikacji pod względem wpływu na środowisko. Taksonomia ma wprowadzić wspólny język dotyczący zrównoważonego rozwoju, co znacząco ograniczy ryzyko tzw. greenwashingu. Należy spodziewać się, że stanie się ona ważnym instrumentem wyceny nieruchomości.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność środowiskowa:

 • oszczędność energii

możliwie zwarta bryła, dach jednospadowy z południową ekspozycją, skuteczna izolacja, systemy wentylacyjne MVHR, szczelne okna, oświetlenie świetlówkami kompaktowymi lub LED, odnawialne źródła energii (głównie kolektory słoneczne)

 • oszczędność wody
  • w budynku: perlatory silikonowe w bateriach, termostat w baterii prysznicowej i wannowej, baterie z czujnikiem na podczerwień, baterie jednouchwytowe, spłuczki dwudzielne lub z funkcją stop, systemy recyklingu wody szarej
  • poza budynkiem: programowane systemy nawadniania, zraszacze powierzchniowe, pojemniki na wodę deszczową, systemy małej retencji
 • wspieranie bioróżnorodności

możliwie rozszczelniona nawierzchnia, zielone dachy i ściany, łąki kwietne, ogród warzywny, drzewa owocowe, domki dla owadów, budki dla ptaków, elementy wodne

Odpowiedzialność społeczna:

 • przyciąganie zdywersyfikowanej grupy najemców: zróżnicowana oferta mieszkań i wysokość czynszu
 • inkluzywność architektury: projektowanie uniwersalne z myślą o każdym użytkowniku
 • dobre wpisanie inwestycji w kontekst społeczny sąsiedztwa
 • ogólnodostępność wybranych usług i części terenu
Odpowiedzialne inwestycje - partnerzy raportu
Przewodnik po PRS_okładka