Opracowanie strategii ESG dla dewelopera biurowego, opartej w pełni o legislację UE (EGD, CSRD, ESRS), zbudowanie przewag konkurencyjnych oraz ograniczenie ryzyk prawnych i biznesowych

CEL: Opracowanie strategii ESG, która pomoże zbudować przewagi konkurencyjne oraz ograniczyć ryzyka biznesowe.

ZAMAWIAJĄCY: Deweloper biurowy.

EFEKT: Czytelna ścieżka wdrożenia strategii – wyznaczenie aktywności, harmonogram, budżet, ustalenie KPI.

TERMIN REALIZACJI: 09.2022

PROCES

Etap 1: ESG Complaince

 • Analiza spółki i ocena dojrzałości firmy
 • Ustalenie wizji i oczekiwań w zakresie strategii ESG
 • Dostarczenie wymaganych dokumentów przez klienta
 • Kompleksowa analiza dokumentów firmy – usystematyzowanie, ocena stanu bieżącego, wskazanie braków, podsumowanie
 • Wyznaczenie kluczowych interesariuszy
 • Ustalanie priorytetów strategii w celu zwiększenia wzrostu, wydajności i wiarygodności organizacji 
 • Warsztat z zespołem kluczowych osób – efektem będzie ustalenie celów strategicznych na podstawie wcześniejszych analiz i wniosków zespołu

 

Etap 2: Opracowanie strategii ESG dla dewelopera biurowego

 • Wyznaczenie najważniejszych mierników realizacji celów strategicznych (KPI)
 • Identyfikacja i zrozumienie ryzyk ESG dla firmy oraz dostępnych możliwości rozwoju
 • Staranny wybór programów, w które powinna się zaangażować firma (koncentracja na obecnych i planowanych inwestycjach)
 • Strategia dla wybranych programów, 
 • Wskazanie zgodności ze standardami ESG oraz celami wydajności
 • Opracowanie programu realizacji strategii
 • Kluczowe kamienie milowe
 • Harmonogram wdrożenia strategii
 • Przegląd wpływu i kolejne kroki (wytyczne Etap 3)

 

Etap 3: Wdrożenie strategii (działania w trakcie)

 • Raport taksonomiczny
 • Raport niefinansowy (zgodny ze standardami GRI i CSRD)
 • Benchmarking względem CRREM / Taksonomii UE – KPI z naciskiem na emisje,
 • Wsparcie w dalszej komunikacji (na stronie internetowej, materiałach promocyjnych, prezentacji interesariuszom, instytucjom finansowym i najemcom)
 • Pomiar GHG (Scope 1, 2, 3)
 • Strategia Net Zero dla każdego projektu (na podstawie aktualnych performance score)
 • Ścieżka dekarbonizacji organizacji (bieżące emisje, wymagane oszczędności, potencjał oszczędności) – przegląd skoncentrowany na analizie porównawczej oraz konkretnych wytycznych inżynieryjnych
 • Certyfikacje uwzględniające Social Impact (Breeam Communities, Breeam in Use)
 • Ustalanie kryteriów wydajności dla nowych budynków
 • GRESB: Ocena istniejących budynków zgodnie z wymaganiami
 • PRI: Identyfikacja działań na każdym etapie cyklu życia budynku

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!

At ThinkCo, we provide advice for modern investment projects. With our reports, support in environmental and social issues (ESG), and investment potential analyses, we help our clients achieve success in the real estate market while contributing to the sustainable development of the entire industry, without compromising on attractive investment returns.

ESG

- dedicated ESG training

- assessment of company activities in accordance with EU legislation (ESG Compliance)

- preparation of ESG strategies

- legal advice on EU Taxonomy

- development of non-financial reports.

Investments

- audits of investment assumptions

- functional guidelines

- development of brand or investment strategies

- architectural and urban planning projects

- communication and placemaking strategy

Analyses

- we develop personalized reports for internal client use

- market analyses

- real estate investment potential

- analyses of trends in construction and real estate

- strategic guidelines for product development


Klienci ThinkCo 4

ThinkCo_modele współpracy