Strategia wejścia na rynek mieszkaniowy opracowana na potrzeby dewelopera z Bułgarii, umożliwiła mu ograniczyć ryzyka biznesowe w procesie otwierania oddziału w Polsce.

CEL: Strategia wejścia na rynek mieszkaniowy, która ograniczy ryzyka i pomoże w transferze dobrych praktyk

ZAMAWIAJĄCY: Deweloper z Bułgarii

EFEKT: Określenie celi strategicznych i roadmapa wejścia na rynek

TERMIN REALIZACJI: 01.2023 – 07.2023

PROCES

Etap 1: Strategiczna analiza rynku

 • Przeprowadziliśmy analizę rynku z perspektywy popytu i konkurencji. 
 • Zbadaliśmy trendy popytowe na lokalnym rynku, w tym: demografię i migracje, sytuację i perspektywy siły nabywczej, trendy w zamiarach zakupowych, segmenty klientów, kluczowe obszary popytu, dynamikę zmian cen i alternatywne formy mieszkaniowe (PRS, PBSA);
 • Przeanalizowaliśmy konkurencyjność na rynku, w tym kluczowych dużych i średnich konkurentów, ich strategie biznesowe, ustawienie łańcucha wartości, pozycjonowanie marketingowe, bilans podaży i popytu, możliwości fuzji i przejęć, konkurencję na rynku wtórnym; 
 • Podsumowaliśmy kluczowe regulacje rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Etap 2: Definicja ram strategicznych

 • Przeprowadziliśmy analizę zasobów klienta w odniesieniu do obecnych możliwości rynkowych;
 • Zdefiniowaliśmy spójne opcje strategiczne wejścia na rynek (takie jak pozycjonowanie rynkowe, wielkość inwestycji, docelowa grupa klientów, strategia wejścia);
 • Opisaliśmy grupę docelowych nabywców i stworzyliśmy persony klienta;
 • Dokonaliśmy oceny opcji strategicznych i wraz z klientem wybraliśmy preferowaną strategię wejścia na rynek.

Etap 3: Plan strategiczny

 • Cele strategiczne (w tym KPI, terminy realizacji, osoby odpowiedzialne, kluczowe kroki), 
 • Roadmapa wejścia na rynek z kamieniami milowymi 
 • Kluczowe działania, które muszą zostać podjęte przez zarząd, aby kontynuować proces wejścia na rynek.

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!

At ThinkCo, we provide advice for modern investment projects. With our reports, support in environmental and social issues (ESG), and investment potential analyses, we help our clients achieve success in the real estate market while contributing to the sustainable development of the entire industry, without compromising on attractive investment returns.

Investments

- audits of investment assumptions

- functional guidelines

- development of brand or investment strategies

- architectural and urban planning projects

- communication and placemaking strategy

ESG

- dedicated ESG training

- assessment of company activities in accordance with EU legislation (ESG Compliance)

- preparation of ESG strategies

- legal advice on EU Taxonomy

- development of non-financial reports.

Analyses

- we develop personalized reports for internal client use

- market analyses

- real estate investment potential

- analyses of trends in construction and real estate

- strategic guidelines for product development

ThinkCo_modele współpracy


Klienci ThinkCo 4