Szkolenie ESG na rynku nieruchomości to wiedza dostosowana w 100% do potrzeb firm rynku nieruchomości. W jego trakcie przejdziemy krok po kroku przez fundamenty zagadnień ESG oraz pokażemy uczestnikom, jak przełożą się one na przyszłość ich organizacji.

Szkolenie „ESG na rynku nieruchomości” odpowiada na największe wyzwanie jakie stanie przed tym sektorem w następnych latach. Rynek nieruchomości czeka prawdziwa zielona rewolucja w związku z regulacjami UE w zakresie ram prawnych zielonych aktywności (taksonomia UE) oraz nowego unijnego standardu sporządzania sprawozdań niefinansowych (CSRD/ESRS). Regulatorzy, inwestorzy i klienci oczekują od organizacji coraz więcej informacji zawartych w kategoriach ESG, czyli zrównoważenia środowiskowego, społecznego i korporacyjnego.

Na rynku brakuje natomiast specjalistycznej wiedzy dostosowanej do potrzeb i wyzwań, przed którymi stają deweloperzy, inwestorzy, generalni wykonawcy i zarządcy budynków. Naszym celem jest wypełnienie tej luki. 

Organizatorem szkolenia jest firma doradcza ThinkCo we współpracy z ekspertami zrównoważonego rozwoju z JW+A oraz kancelarią prawną WKB.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

ESG dla szeregu firm wciąż nieznanym terytorium
Dlatego pora nabyć wiedzę, która będzie sprawdzona, solidna i oparta na doświadczeniu

Wciąż dziesiątki firm nie jest gotowych na raportowanie niefinansowe
I nie będzie, do momentu jak nie uzyska niezbędnej ku temu wiedzy

Raportowanie to wyzwanie, ale wciąż można sobie z nim poradzić
Dzięki naszemu szkoleniu, które stanowi kompletny przewodnik po zagadnieniach ESG – od a do z, krok po kroku

Stworzyliśmy w gronie ekspertów kompletne szkolenie o ESG
Już wkrótce możesz wiedzieć jak działać – teraz i w przyszłości

Podamy Ci rękę po wrzuceniu na głęboką wodę, niezależnie jakie stanowisko zajmujesz w firmie
ESG to trudny obszar, ale jeśli zostanie Ci przedstawiony krok po kroku, z samymi wyselekcjonowanymi informacjami, nagle stanie się prostszy

Zdobędziesz wiedzę nie tylko dla siebie, ale i dla współpracowników
Pomyśl w jak prosty sposób przedstawimy Ci ten obszar, skoro już teraz jesteśmy pewni, że z łatwością przekażesz tę wiedzę swoim współpracownikom

Koniec z traceniem czasu
My tę robotę zrobiliśmy za Ciebie. Pozostaje skorzystać z tego, co wypracowaliśmy.

Na teraz i na przyszłość
To nie jest szkolenie krótkoterminowe. To szkolenie na lata działania firmy w której pracujesz

Zaoszczędzisz swój czas i innych w firmie
… bo poznasz konkret, który płynnie przekażesz dalej

Zwieńczysz swoją wiedzę certyfikatem i otrzymasz materiały dodatkowe, które wesprą Cię w utrwalaniu informacji
Wypuszczamy Cię spod naszych skrzydeł w pełni przygotowaną/ego, aby podjąć wyzwanie ESG na przestrzeni kolejnych lat.

🏆 Co zyskujesz?

▶ Szkolenie „ESG na rynku nieruchomości” to kompleksowy przegląd najważniejszych wymagań legislacyjnych, które już niebawem wpłyną na otoczenie biznesowe firm

▶ Sprawdzoną wiedzę, opracowaną przez praktyków działających na co dzień w tym sektorze – firmy ThinkCo, JW+A and WKB.

▶ Wskazanie konkretnych działań, które powinny być wdrożone przez organizacje, będące na początku swojej drogi do pełnego zrównoważenia.

▶ Szczegółowe omówienie aspektów E, S i G.

▶ Podsumowanie taksonomii UE oraz tego jak przełoży się na rynek nieruchomości.

▶ Konkretną wiedzę jak deweloperzy, zarządcy i fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości mogą małymi krokami wdrażać w swoich organizacjach standardy ESG.

—————————————————————–

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Szkolenie jest organizowane przez ekspertów z firm ThinkCo, JW+A and WKB.
 • Rozumiemy wyzwania przed jakimi stają firmy z rynku nieruchomości.
 • Jesteśmy autorami najbardziej kompleksowego raportu o ESG na rynku nieruchomości (download).

—————————————————————–

📝 Moduły szkolenia

 1. Otoczenie regulacyjne ESG
 2. Neutralność klimatyczna – jak ją mierzyć?
 3. Taksonomia UE
 4. Raportowanie niefinansowe
 5. E – obszar środowiskowy
 6. S – aspekty społeczne
 7. G – Ład korporacyjny

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na końcu oferty.

—————————————————————–

📚 Formuła szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe
 • 8 godzin solidnej dawki wiedzy
 • Szkolenie prowadzone będzie online w czasie rzeczywistym i nie będzie nagrywane.

—————————————————————–

🙋‍♀️ Dla kogo jest to szkolenie?

 • Kadry zarządzającej
 • Osób odpowiedzialnych za budowanie strategii ESG w organizacji
 • Działów komunikacji i marketingu
 • Oficerów ESG i liderów zmian w swoich organizacjach
 • Działów odpowiedzialnych za przygotowywanie raportów niefinansowych i taksonomicznych
 • Działów finansowych i asset managerów
 • Spółek podlegających pod dyrektywę CSRD (spółki giełdowe oraz duże podmioty

Uwaga: Jeśli prowadzisz działalność konkurencyjną wobec ThinkCo, JW+A lub WKB – nie przyjmiemy Twojego zgłoszenia

—————————————————————–

🔍 Podczas szkolenia:

 • Poznają obowiązujące i nadchodzące wymogi prawne.
 • Zrozumieją od podstaw najważniejsze założenia taksonomii UE oraz dyrektyw SFRD i CSRD.
 • Dowiedzą się jak podejść do mierzenia neutralności klimatyczną budynków i całej organizacji.
 • Zdobędą podstawy do zrozumienia każdego z obszarów ESG.
 • Otrzymają przydatne wskazówki dotyczące zbierania danych środowiskowych.
 • Dowiedzą się jak te wymagania przekładają się na budownictwo i rynek nieruchomości.

📖 Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma:

 • Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Skrótowe podsumowanie każdego modułu kursu.
 • Materiały dodatkowe.

—————————————————————–

📆 Termin i koszt szkolenia

Obecnie realizujemy szkolenie w formule zamkniętej, na indywidulane zamówienie firm. Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem takiego szkolenia w swojej firmie napisz do nas na maila: kontak@thinkco.pl

—————————————————————–

👇 Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz lub napisz do nas osobiście – Karolina Bondar, tel. 732 730 486, e-mail. bondar@thinkco.pl

—————————————————————–

🧭 Organizatorzy

ThinkCo – firma doradcza specjalizująca się w działalności badawczo-rozwojowej i zmianach zachodzących na rynku nieruchomości. Pomaga wdrażać strategie dla tego sektora w celu tworzenia lepszych procesów, produktów i miejsc. Od końca 2021 roku firma rozwija nowy dział strategii ESG i taksonomii na rynku nieruchomości. 

JW+A – firma doradcza, założona przez Jerzego Wójcika w 2011 r., zajmująca się zrównoważonym rozwojem w sektorze nieruchomości. JW+A pomaga firmom w zmniejszeniu ich wpływu na środowisko, przy jednoczesnym budowaniu wartości ekonomicznych i społecznych w projektowaniu, budowie, eksploatacji i transakcji nieruchomości komercyjnych.

Szkolenie ESG - prelegenci

—————————————————————–

🔎 MODUŁY SZKOLENIA

1. Otoczenie regulacyjne ESG

 • The European Green Deal, taksonomia EU, dyrektywy SFRD, CSRD, Fit for 55
 • Standardy raportowania niefinansowego ESG oraz ich znaczenie dla rynku nieruchomości
 • Obowiązki dla organizacji wynikające z rozporządzenia SFRD
 • Sustainable Development Goals w kontekście budownictwa i nieruchomości
 • Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania niefinansowego
 • Podsumowanie kluczowych informacji nt. taksonomii UE
 • Stan prac legislacyjnych nad dyrektywą CSDR (Corporate Sustainability Reporting Directive)

2. Taksonomia UE

 • Czym jest taksonomia UE?
 • Cele klimatyczne taksonomii UE? Które wybrać i jak je raportować?
 • Czym jest aktywność „zrównoważona środowiskowo”? Omówienie kryteriów pod kątem potrzeb rynku nieruchomości i branży budowlanej.
 • Techniczne kryteria kwalifikowalności + DNSH (akty delegowane).
 • Jakie nowe obowiązki narzuci na firmy taksonomia UE?
 • Jakie nowe wymagania pojawią się przed deweloperami, inwestorami i zarządcami nieruchomości?
 • Jak firmy powinny oceniać ryzyka w kategorii zrównoważonego rozwoju oraz ich przełożenie na strategię organizacji?

3. Raportowanie niefinansowe

 • Najpopularnie standardy raportowania wskaźników ESG i umiejscowienie ich w ramach obowiązków sprawozdawczości finansowej i niefinansowej.
 • Systematyka  ujawnień niefiansowych w zakresie taksonomii UE w nowym unijnym standardzie raportowania niefinansowego (CSRD i standard ESRS).
 • Relacja sprawozdania finansowego do ujawnień niefinansowych w kontekście taksonomii UE.
 • Jak przygotować się do ujawnień niefiansowych w zakresie taksonomii UE?
 • Jakie osoby z organizacji powinny uczestniczyć w procesie raportowania.
 • Przydatne wskazówki dotyczące zbierania danych – przykłady zastosowania Disclosure Delegated Act jako narzędzia pozyskiwania i ujawniania danych w zakresie taksonomii UE oraz ESRS.

4. Neutralność klimatyczna – jak ją mierzyć?

 • Co to jest neutralność klimatyczna i net zero?
 • W jaki sposób zmierzyć wpływ budynku i organizacji na klimat?
 • Z jakich standardów wyliczania emisji CO2 korzystać? Omówienie GHG Protocol, norm EN, ISO i CRREM.
 • Jak w mierzalny sposób potwierdzić neutralność klimatyczną?
 • Jak korzystać z offsetów emisji? 
 • Offset a zakup energii ze źródeł odnawialnych.

5. E – obszar środowiskowy

 • Czynniki środowiskowe rozpatrywane w standardach ESG.
 • Jak określić cele związane z czynnikami środowiskowymi?
 • Określenie istotność wybranych czynników dla organizacji.
 • Jak zmierzyć wdrożenie z wykorzystaniem certyfikacji wielokryterialnej? O jakie punkty się starać?
 • Przełożenie certyfikacji BREEAM i LEED na zgodność z kryteriami środowiskowymi taksonomii UE.
 • Jakie dane gromadzić i gdzie je znaleźć?
 • Jak wiarygodnie potwierdzić wdrożenie? Dane dla najemców, finansujących, raportów niefinansowych – GRI, GRESB, PRI.

6. S – aspekty społeczne

 • Przegląd najistotniejszych standardów przy ocenie działalności pod kątem społecznym – GRI, ISO 26000, SDG’s, UN Global Compact i inne.
 • Wyzwania i praktyki mierzenia wpływu społecznego
 • Sąsiedzi, współpracownicy, łańcuchy dostaw – na jakie aspekty należy zwrócić uwagę w pośrednim i bezpośrednim otoczeniu firmy?
 • Wnioski z raportowania kwestii społecznych w dotychczasowym kształcie.
 • S w kształtującym się ujednoliconym systemie raportowania UE (ESRS) – czym są PAI w SFDR
 • Minimum Safeguards – zakres wymogów społecznych w ramach taksonomii

7. G – ład korporacyjny

 • Ład korporacyjny w ramach ESG: między zarządzaniem, zgodnością, a narzędziami wprowadzania strategii ESG;
 • Ryzyka dotyczące obszaru ładu korporacyjnego;
 • Omówienie specyficznych wskaźników ładu korporacyjnego dla rynku nieruchomości;
 • Zasady kształtowania dobrego ładu organizacji (good governance of organizations) w oparciu o normę ISO 37000 Governance of Organizations;
 • Wybrane zagadnienia związane z obszarem governance: polityka różnorodności, raportowanie a zgłaszanie nieprawidłowości przez sygnalistów.

—————————————————————–

👇 ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Wypełnij formularz lub napisz do nas osobiście – Karolina Bondar, tel. 732 730 486, e-mail. bondar@thinkco.pl

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!

At ThinkCo, we provide advice for modern investment projects. With our reports, support in environmental and social issues (ESG), and investment potential analyses, we help our clients achieve success in the real estate market while contributing to the sustainable development of the entire industry, without compromising on attractive investment returns.

ESG

- dedicated ESG training

- assessment of company activities in accordance with EU legislation (ESG Compliance)

- preparation of ESG strategies

- legal advice on EU Taxonomy

- development of non-financial reports.

Investments

- audits of investment assumptions

- functional guidelines

- development of brand or investment strategies

- architectural and urban planning projects

- communication and placemaking strategy

Analyses

- we develop personalized reports for internal client use

- market analyses

- real estate investment potential

- analyses of trends in construction and real estate

- strategic guidelines for product development

—————————————————————–

👨‍🏫 Szkoleniowcy

Przemysław Chimczak-Bratkowski (ThinkCo) – ekspert w dziedzinie innowacji w nieruchomościach z  doświadczeniem jako project manager, analityk i architekt. Partner zarządzający w ThinkCo, firmy doradczej specjalizującej się w tworzeniu strategii firm i nowych inwestycji na rynku nieruchomości. Autor publikacji “Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości”. Odpowiada za rozwój nowego działu strategii ESG i taksonomii w ThinkCo.

Mateusz Hebda (ThinkCo) – absolwent prawa na UWr oraz doktorant PAN. Posiada 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i biznesowym (m.in. w sektorze real estate oraz usługach finansowych). Specjalista w zakresie zagadnień prawnych związanych ze zrównoważeniem środowiskowym przedsiębiorstw oraz obsługą zielonych inwestycji. Doradza spółkom giełdowym oraz dużym przedsiębiorcom w zakresie m.in. praktycznej adaptacji do standardów wynikających z EU Taxonomy. 

Jerzy Wójcik (JW+A) – ekspert z zakresu zielonego budownictwa. Swoje 15-letnie doświadczenie zdobywał jako architekt, asesor i konsultant. Od 2014 roku obejmuje stanowisko CEO firmy JW+A, która jest jednym z pionierów w dziedzinie zrównoważonego budownictwa i certyfikacji środowiskowej dla deweloperów, wykonawców, właścicieli budynków i najemców w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Augustyn Wróbel (WKB) – managing associate w WKB, współkieruje zespołem ESG, członek zespołu bankowości i finansów. Doradza bankom i kredytobiorcom na wszelkich etapach transakcji w zakresie finansowania oraz refinansowania zadłużenia, w tym transakcjach dotyczących finansowania projektów (project finance), spółek (corporate finance) oraz finansowaniach akwizycyjnych (acquisition finance). Doradza w zakresie zielonego i zrównoważonego finansowania.

Aleksandra Stępniewska (WKB) – counsel, kieruje praktyką prawa karnego w biznesie. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego. Zajmuje się opracowywaniem, wdrażaniem i monitorowaniem funkcjonowania wewnętrznych procedur zgodności, a także prowadzi audyty zgodności i wspiera klientów w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Szkolenie ESG - organizatorzy 3