Zalety pracy z domu to jeden z najgorętszych tematów tego roku. Pandemia wymusiła korzystanie z dostępnych już rozwiązań technologicznych, a tym samym ograniczyliśmy ogrom wykonywanych zadań wyłącznie do strefy wirtualnej. Po raz pierwszy w historii praca zdalna nabrała charakteru masowego. Pozwala to na bliższe przyjrzenie się plusom i minusom pracy wykonywanej w różnorodnych miejscach. Lepiej w domu czy w biurze?

Ocena pracy zdalnej różni się od jej konkretnych aspektów. Niemal 81% badanych uważa, że są w stanie efektywnie pracować w domu. Jednocześnie 71% osób twierdzi, że są w potrafią utrzymać wtedy zdrowy work-life balance. Jeszcze mniej badanych czuje łączność ze swoim zespołem, bo 67% z nich. Ważne zatem jest możliwie szerokie patrzenie na to zagadnienie. Badanie firmy Leesman przeprowadzone w drugim kwartale 2020 roku pozwala nam wskazać konkretne wady i zalety pracy z domu. Biorące w nim udział osoby zostały poproszone o wskazanie, czy są w stanie efektywnie wykonywać daną aktywność w domowym i biurowym środowisku pracy. Badana była również ich satysfakcja z jakości wykorzystywanego sprzętu. Mówiąc o pracy biurowej musimy pamiętać o jej ogromnej różnorodności – poszczególne czynności wykonywane są efektywniej w domu lub w biurze. 

praca zdalna praca z domu

Wolimy rozmawiać w domu, również służbowo

Zdecydowanie więcej pracowników może rozmawiać na tematy osobiste w czasie pracy w domu niż w biurze (odpowiednio 89% i 51%). Co ciekawe, jedynie 57% badanych twierdzi, że jest w stanie prowadzić poufne rozmowy biznesowe w biurze. Zdecydowanie więcej osób wskazuje na taką możliwość w domu, bo aż 90%. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku decydujące jest poczucie prywatności. Spokój domu wpływa również zapewne na lepsze warunki do czytania oraz kreatywnego myślenia. Warto wskazać, że dostęp do urządzeń mobilnych oraz bezprzewodowego internetu częściej uważany jest za satysfakcjonujący w domach. Dzieje się tak za sprawą firm operujących głównie za pomocą komputerów stacjonarnych. Przywykli do wygody jaką gwarantują urządzenia mobilne, pracownicy oczekują przeniesienia współczesnych standardów do ich środowiska pracy.

Wygodniej jest siedzieć w biurze

W sposób oczywisty biura sprzyjają interakcjom społecznym. Tyczy się to zarówno kontaktów biznesowych, jak i rozwoju osobistych znajomości. Aż 78% pracowników twierdzi, że biuro umożliwia im uczenie się od innych, a 75% wskazuje na łatwe nawiązywanie kontaktów nieformalnych. W przypadku pracy z domu odsetek wskazań spada do odpowiednio 69% i 62%. Wyraźną zaletą biur jest również możliwość przyjmowania gości biznesowych i klientów. 

Nie dziwi również lista udogodnień dających biurom przewagę w pracy… biurowej. Badani są wyraźnie częściej zadowoleni ze swojego biurka (72% i 64% w domu). W obu miejscach gorzej oceniane są fotele. Jednak i w tym przypadku za satysfakcjonujące uznaje je 66% pracowników biur oraz 54% pracujących z domu. Choć praca zdalna wyróżniała się większą satysfakcją z mobilności urządzeń, dla wielu osób ważny jest dostęp do dużych monitorów. Tutaj odsetek zadowolonych pracowników wynosi 66% dla biur oraz 58% dla domów. Za zdecydowanie największą przewagę biur uznać można dostęp do profesjonalnych drukarek i skanerów. Jako zadowalający określiło go jedynie 15% pracujących z domu, przy 72% korzystających z biura.

Domy nie są prawdziwą konkurencją dla biur

Internet pozwolił przenieść pracę biurową online, jednak pracownicy pozostali ludźmi z bolącymi kręgosłupami. Jednym z najczęściej podnoszonych głosów sprzeciwu wobec pracy z domu jest nieprzystosowanie naszych mieszkań do zadań biurowych. Zapewnienie odpowiednich warunków do pracy leży po stronie pracodawcy. Otwiera to kwestię odpowiedzialności finansowej za wyposażenie pracowników w wygodne fotele i biurka oraz odpowiadający potrzebom sprzęt. Idąc dalej należy pamiętać o ograniczonej przestrzeni. Miejsca zamieszkania pracowników, zwłaszcza młodych osób w wielkich miastach, często nie pozwalają na umieszczenie w nich odpowiednich mebli. Wśród osób dzielących mieszkania z innymi dochodzą problemy związane z hałasem czy poufnością procesów.

Wszystko to sprowadza się do konkluzji, wedle której biura pozostają wygodniejszymi miejscami pracy. Pracę zdalną najlepiej oceniają osoby mające w domu do dyspozycji osobne pomieszczenie do pracy. Paradoksalnie im bardziej dom przypomina biuro, tym lepiej. Jednocześnie coraz ważniejszą rolę odgrywa elastyczność pracy. Choć przewidywaliśmy to już wcześniej, pandemia przyspieszyła zmiany w oczekiwaniach pracowników.

Źródło: The home working impact code, 2020, Leesman.