Rozmowa o trendach, które zmieniają świat dookoła nas nie może pomijać wątku pokoleniowego. Każde z pokoleń charakteryzuje się pewnymi wspólnymi dążeniami, które wpływają na odmienne oczekiwania wobec życia, inne kształtowanie się poglądów oraz przekładają bardzo wyraźnie na sposób pracy. Tym samym wraz z nowymi generacjami ewoluują również modele gospodarcze, zależne od nich rynki pracy oraz bardzo często, ogólne podejście do zamieszkiwania.

Generacja to pojęcie, jakim nazywany jest ogół ludzi żyjących w tym samym okresie i będących w podobnym wieku. Hasło Generacja Y pojawiło się pierwszy raz w 1993 roku w magazynie Advertising Age jako określenie ostatniego pokolenia, które urodzi się w XX wieku. W Polsce za przedstawicieli generacji Y można uznać ludzi urodzonych w latach 1984-2000. Oczekiwania powyższej grupy są wyraźnie odmienne od poprzedników, a jego najlepszym podsumowaniem jest slogan – starsze pokolenia żyły po to, aby pracować, natomiast millenialsi pracują po to, aby żyć. O potrzebach tej ge­ne­racji na zachodzie dyskutuje się już od kilkunastu lat, a przynajmniej od kilku spełnia jej potrzeby. I chociaż różnice pomiędzy pokoleniami są płynne, to millenialsi stanowić będą ponad 75% siły roboczej w Polsce w 2025 roku. Skoro dzisiejsze 20- i 30-latki zdominują przyszły rynek pracy, należy spodziewać się, że jego funkcjonowanie będzie uzależnione od stylu życia, potrzeb i oczekiwań generacji Y.

rawpixel com unsplash
Starsze pokolenia żyły po to, aby pracować, millenialsi pracują po to, aby żyć.
Cechy charakterystyczne przedstawicieli generacji Y:
 • To ludzie, którzy oswoili nowinki technologiczne i aktywnie korzystają z technologii cyfrowych.
 • Dzięki dostępowi do internetu żyją w „globalnej wiosce” – odległość nie stanowi dla nich ograniczenia i mają znajomości na całym świecie.
 • Mają mniej materialne podejście do życia niż wcześniejsze generacje. Ważniejsza jest dla nich jego jakość oraz możliwość doświadczania nowych rzeczy. Wyróżnia ich też większa tolerancja i otwartość.
 • Cechuje ich wysokie poczucie własnej wartości, wysoka ocena posiadanych kompetencji, przekonanie o własnej wyjątkowości, nadmierne oczekiwania oraz silna awersja wobec krytyki.
 • Są dobrze wykształceni i gotowi dalej się rozwijać.
 • Dłużej mieszkają razem z rodzicami, opóźniając przejście w dorosłość.
 • Wychowali się w realiach wolnego rynku. W Polsce pokolenie millenialsów nie pamięta czasów PRL.
rawpixel com unsplash
Millenialsi stawiają dużo większy nacisk na równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
Analiza tematyczna „Młodzi na rynku pracy” przeprowadzona w ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazuje na wyzwania, przed którymi staniemy w związku ze zmianą pokoleniową i dominacją nowych generacji:
 • Work-life balance – millenialsi stawiają dużo większy nacisk na równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Kariera za wszelką cenę nie jest już najpopularniejszą drogą rozwoju.
 • Zmiana systemów motywacyjnych – ważniejszą rolę w przyciąganiu talentów może odgrywać atmosfera pracy czy możliwość rozwoju niż wynagrodzenie.
 • Zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi – szybki postęp technologiczny sprawia, że młodzi pracownicy posiadają kompetencje uzupełniające doświadczenie ich starszych kolegów, przez co będzie dążyło się do większej dywersyfikacji zespołów pracowników.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu – jest czymś na co młodzi pracownicy zwracają dużą uwagę i będą egzekwowali od swoich pracodawców większe zaangażowanie firmy na poziomie lokalnym.
 • Kompetencje przyszłości – to umiejętności reprezentowane przez młodych pracowników, od których zależeć będzie przyszłość wielu organizacji, m.in.: zdolność do pracy w wielokulturowym środowisku, współpraca na odległość, umiejętność odnalezienia się w szumie informacyjnym, gotowość do szybkiego zdobywania nowych kompetencji oraz inteligencja emocjonalna.
Hierarchia wartości millenialsów

hierarchia wartości millenialsów

Generacja Y w znaczący sposób wpływa również na światową gospodarkę. Już dzisiaj możemy obserwować, jak zmieniają oni podejście całego społeczeństwa do zagadnień związanych ze współdzieleniem różnego rodzaju dóbr i towarów.