Celem działania była nowa koncepcja urbanistyczna inwestycji mixed-use w Szczecinie. Działania projektowe zostały poprzedzone dogłębną analizą rynku, użytkowników i potencjału biznesowego lokalizacji.

CEL: Opracowanie koncepcji urbanistycznej inwestycji mixed-use w Szczecinie

ZAMAWIAJĄCY: Polski fundusz inwestycyjny

EFEKT: Koncepcja mixed-use dla terenu 4 ha, wyjście na rynek w poszukiwaniu współinwestora

TERMIN REALIZACJI: 05.2022 – obecnie

PROCES

Etap 1: Analizy rynkowe pod zrównoważoną inwestycję mixed-use:

 • Potencjał inwestycyjny Szczecina: potencjał demograficzny, społeczny i rozwojowy miasta, plany inwestycyjne samorządu lokalnego, rodzaje firm, mocne strony biznesowe, atrakcyjność w oczach inwestorów;
 • Analiza lokalizacji: inwestycje planowane w okolicy w następnych latach, potencjał zmian, czas oddania kolejnych inwestycji, skomunikowanie, usługi w otoczeniu, transport publiczny, szybkość dojazdu;
 • Grupy użytkowników: wytypowanie grup użytkowników, catchment uczelni wyższych i pracowników biurowych;
 • Analiza potencjału funkcji: biurowa, retail, PRS, magazyny,SBU oraz weryfikacja założeń na lokalnym rynku;
 • Wytyczne mixed-use: podsumowanie wytycznych dla obszaru odnośnie miksu funkcji i relacji zabudowy.

Etap 2: Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna:

 • Warianty zabudowy na terenie zgodne z istniejącymi zapisami MPZP;
 • Określenie podstawowych funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • Struktura funkcjonalna zabudowy odpowiadająca na aktualne potrzeby rynkowe (biurowa, PRS, retail, SBU);
 • Podsumowanie GLA;
 • Układ urbanistyczny zespołów zabudowy i kompozycja architektoniczna obiektów o funkcji podstawowej;
 • Przebieg dróg niezbędnych dla obsługi proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • Etapowanie inwestycji z uwzględnieniem możliwości pozyskania finansowania i współinwestorów;
 • Powiązania przestrzenne planowanej inwestycji z terenami otaczającymi;
 • Wizualizacje proponowanej zabudowy

Etap 3: Komercjalizacja inwestycji

 • Przygotowanie teasera inwestycyjnego
 • Pozyskanie potencjalnych kontrahentów, zainteresowanych zawarciem umowy Komercjalizacji;
 • Podejmowanie czynności mających na celu doprowadzenie do transakcji sprzedaży.

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!

W ThinkCo doradzamy przy realizacjach nowoczesnych inwestycji. Dzięki naszym raportom, wsparciu w kwestiach środowiskowych i społecznych (ESG) oraz analizom potencjału inwestycji, pomagamy naszym klientom odnosić sukcesy na rynku nieruchomości i przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju całej branży, nie rezygnując z osiągania atrakcyjnych zwrotów inwestycyjnych.

Inwestycje

– audyty założeń inwestycyjnych

– wytyczne funkcjonalne

– opracowanie strategii marki lub inwestycji

– projekty architektoniczno-urbanistyczne

– strategia komunikacji i placemakingu

Analizy

– opracowujemy spersonalizowane raporty do wewnętrznego użytku klienta

– analizy rynku

– potencjał inwestycyjny nieruchomości

– analizy trendów w budownictwie i nieruchomościach

– wytyczne strategiczne pod kątem rozwoju produktu

ESG

– dedykowane szkolenia ESG

– ocena działalności spółki w zgodzie z legislacją UE (ESG Compliance)

– przygotowanie strategii ESG

– doradztwo prawne w zakresie EU Taxonomy

– opracowanie raportu niefinansowego

ThinkCo_modele współpracy


Klienci ThinkCo 4