RADA PROGRAMOWA

Laboratorium Rynku Najmu to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy najlepszymi polskimi specjalistami w dziedzinie mieszkalnictwa i rynku najmu. Będziemy wspólnie zastanawiać się nad wyzwaniami jakie stoją przed polskim rynkiem najmu: Jakie cechy charakterystyczne będzie posiadał? Kim będą przyszli najemcy? Jak kształtować się będzie oferta deweloperów, inwestorów i zarządców?

Naszym celem jest aby zarówno w ramach Laboratorium, jak i poza nim, powstawać mogły istotne dla rynku rozwiązania, które pozwolą nam płynnie dostosować się do powszechnego na zachodzie modelu najmu instytucjonalnego.

Poznajcie członków naszej Rady Programowej:


Adam Czerniak

Szef działu badań i główny ekonomista Polityki Insight. Doktor nauk ekonomicznych oraz adiunkt w Katedrze Ekonomii II w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor publikacji naukowych m.in. z zakresu socjologii ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej i funkcjonowania rynku nieruchomości, a także szeregu raportów dotyczących polskiej gospodarki. Do 2012 r. ekonomista bankowy, wcześniej współpracował z Bankiem Światowym oraz Fundacją FOR. Był też stypendystą Ronald Coase Institute.

Adam Czerniak_think co.

Joanna Erbel

Socjolożka, działaczka miejska, założycielka i prezeska Fundacji Blisko, Dyrektorka Biura Innowacji w spółce PFR Nieruchomości odpowiedzialnej za wdrażanie programu Mieszkanie Plus. Koordynowała prace nad Polityką mieszkaniową i Programem Mieszkania2030  dla m.st.Warszawy. Obecnie pisze książkę o mieszkalnictwie, która ukaże się nakładem wydawnictwa Wysoki Zamek.

Adam Czerniak_ think co.

Mateusz Halawa

Socjolog i badacz w Max Planck Partner Group for the Sociology of Economic Life w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje się badaniami etnograficznymi oraz kulturową analizą życia gospodarczego. Od 2015 kieruje zespołem humanistyki i nauk społecznych w School of Form, gdzie zajmuje się edukacją, badaniami i rozwojem na styku życia codziennego, gospodarki i designu. Pracuje nad monografią „Productive Lives of Mortgages: The Culture and Currency of Credit in Poland”, prowadząc wieloletnie badania etnograficzne wśród kredytobiorców, ich rodzin, doradców kredytowych, bankowców, prawników, ekonomistów i dziennikarzy.

Mateusz Halawa_think co.

Katarzyna Kuniewicz

Katarzyna Kuniewicz kieruje Zespołem Badań Rynku Mieszkaniowego JLL. Zespół odpowiedzialny jest za realizację stałego monitoringu rynku deweloperskiego oraz tworzenie analiz i raportów będących podstawą projektów doradczych obejmujących wszystkie sektory polskiej mieszkaniówki. Absolwentka Instytutu Ekonomii KUL, gdzie rozpoczynała również swoją karierę zawodową. Następnie pracowała m.in. w Ministerstwie Finansów, w zespole odpowiedzialnym za przygotowanie nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Doświadczenie w zakresie współpracy z sektorem publicznym zdobywała jako konsultant w licznych programach wspierających gminy w latach 2000-2005. Brała udział m.in. w organizowanym przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju „Creditworthiness Enhancement Program” oraz w Programie Rozwoju Instytucjonalnego, realizowanego w ramach umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Katarzyna Kuniewicz_think co.

Hanna Milewska-Wilk

Członek i pracownik Stowarzyszenia Mieszkanicznik, zajmuje się mieszkaniami na wynajem od 10 lat, wcześniej przez kilka lat praktykowała bycie najemcą. Z wykształcenia socjolog i filolog, odpowiada za kontakty Stowarzyszenia z instytucjami naukowymi, samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi; reprezentuje Mieszkaniczników w projektach, komitetach, konsultacjach aktów prawnych, regularnie pisze artykuły dotyczące rynku najmu.

Hanna Milewska-Wilk_think co.

Waldemar Olbryk

Członek zarządu Echo Investment odpowiedzialny za rozwój sektora mieszkaniowego. Do Echo Investment dołączył w sierpniu 2017 r. Wcześniej pracował dla spółek z grupy Skanska, w tym między innymi jako dyrektor zarządzający ds. rozwoju biznesu, kierownik zespołów odpowiedzialnych za nowe biznesy, takie jak partnerstwo publiczno-prywatne czy usługi wspólne. Do 2008 r. pracował dla Philips Polska, Apsys Polska i BP. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, ukończył również studia MBA na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Maryland. Do zarządu Echo Investment powołany 10 października 2017 r.

Waldemar Olbryk_think co.

RADA PROGRAMOWA

Laboratorium Rynku Najmu to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy najlepszymi polskimi specjalistami w dziedzinie mieszkalnictwa i rynku najmu. Będziemy wspólnie zastanawiać się nad wyzwaniami jakie stoją przed polskim rynkiem najmu: Jakie cechy charakterystyczne będzie posiadał? Kim będą przyszli najemcy? Jak kształtować się będzie oferta deweloperów, inwestorów i zarządców?

Naszym celem jest aby zarówno w ramach Laboratorium, jak i poza nim, powstawać mogły istotne dla rynku rozwiązania, które pozwolą nam płynnie dostosować się do powszechnego na zachodzie modelu najmu instytucjonalnego.

Poznajcie członków naszej Rady Programowej:

Adam Czerniak_think co.

Adam Czerniak

Szef działu badań i główny ekonomista Polityki Insight. Doktor nauk ekonomicznych oraz adiunkt w Katedrze Ekonomii II w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor publikacji naukowych m.in. z zakresu socjologii ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej i funkcjonowania rynku nieruchomości, a także szeregu raportów dotyczących polskiej gospodarki.

Adam Czerniak_ think co.

Joanna Erbel

Socjolożka, działaczka miejska, założycielka i prezeska Fundacji Blisko, Dyrektorka Biura Innowacji w spółce PFR Nieruchomości odpowiedzialnej za wdrażanie programu Mieszkanie Plus. Koordynowała prace nad Polityką mieszkaniową i Programem Mieszkania2030  dla m.st.Warszawy. Obecnie pisze książkę o mieszkalnictwie, która ukaże się nakładem wydawnictwa Wysoki Zamek.

Mateusz Halawa_think co.

Mateusz Halawa

Socjolog i badacz w Max Planck Partner Group for the Sociology of Economic Life w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje się badaniami etnograficznymi oraz kulturową analizą życia gospodarczego. Od 2015 kieruje zespołem humanistyki i nauk społecznych w School of Form, gdzie zajmuje się edukacją, badaniami i rozwojem na styku życia codziennego, gospodarki i designu. Pracuje nad monografią „Productive Lives of Mortgages: The Culture and Currency of Credit in Poland”, prowadząc wieloletnie badania etnograficzne wśród kredytobiorców, ich rodzin, doradców kredytowych, bankowców, prawników, ekonomistów i dziennikarzy.

Katarzyna Kuniewicz_think co.

Katarzyna Kuniewicz

Katarzyna Kuniewicz kieruje Zespołem Badań Rynku Mieszkaniowego JLL. Zespół odpowiedzialny jest za realizację stałego monitoringu rynku deweloperskiego oraz tworzenie analiz i raportów będących podstawą projektów doradczych obejmujących wszystkie sektory polskiej mieszkaniówki. Absolwentka Instytutu Ekonomii KUL, gdzie rozpoczynała również swoją karierę zawodową. Następnie pracowała m.in. w Ministerstwie Finansów. Brała udział m.in. w organizowanym przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju „Creditworthiness Enhancement Program” oraz w Programie Rozwoju Instytucjonalnego, realizowanego w ramach umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji

Hanna Milewska-Wilk_think co.

Hanna Milewska-Wilk

Członek i pracownik Stowarzyszenia Mieszkanicznik, zajmuje się mieszkaniami na wynajem od 10 lat, wcześniej przez kilka lat praktykowała bycie najemcą. Z wykształcenia socjolog i filolog, odpowiada za kontakty Stowarzyszenia z instytucjami naukowymi, samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi; reprezentuje Mieszkaniczników w projektach, komitetach, konsultacjach aktów prawnych, regularnie pisze artykuły dotyczące rynku najmu.

Waldemar Olbryk_think co.

Waldemar Olbryk

Członek zarządu Echo Investment odpowiedzialny za rozwój sektora mieszkaniowego. Do Echo Investment dołączył w sierpniu 2017 r. Wcześniej pracował dla spółek z grupy Skanska, w tym między innymi jako dyrektor zarządzający ds. rozwoju biznesu, kierownik zespołów odpowiedzialnych za nowe biznesy, takie jak partnerstwo publiczno-prywatne czy usługi wspólne. Do 2008 r. pracował dla Philips Polska, Apsys Polska i BP. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, ukończył również studia MBA na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Maryland. Do zarządu Echo Investment powołany 10 października 2017 r.