Celem Laboratorium Rynku Najmu jest aby zarówno w ramach naszego zespołu, jak i poza nim, powstawać mogły istotne dla rynku rozwiązania, które pozwolą nam płynnie dostosować się do powszechnego na zachodzie modelu najmu instytucjonalnego.

Poznajcie członków naszej Rady Programowej:

Waldemar Olbryk

Członek zarządu Echo Investment odpowiedzialny za rozwój sektora mieszkaniowego. Wcześniej pracował dla spółek z grupy Skanska, w tym m. in. jako dyrektor zarządzający ds. rozwoju biznesu, kierownik zespołów odpowiedzialnych za partnerstwo publiczno-prywatne czy usługi wspólne. Do 2008 r. pracował dla Philips Polska, Apsys Polska i BP. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, ukończył również studia MBA na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Maryland. Do zarządu Echo Investment powołany 10 października 2017 r.

Laboratorium Rynku Najmu

Katarzyna Kuniewicz

Kieruje zespołem badań rynku mieszkaniowego JLL, odpowiedzialnym jest za realizację stałego monitoringu rynku deweloperskiego. Tworzone przez nią analizy i raporty są podstawą projektów doradczych obejmujących wszystkie sektory polskiej mieszkaniówki. Absolwentka Instytutu Ekonomii KUL, następnie pracowała m.in. w Ministerstwie Finansów, w zespole odpowiedzialnym za przygotowanie nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Doświadczenie w zakresie współpracy z sektorem publicznym zdobywała jako konsultant w licznych programach wspierających gminy w latach 2000-2005.

Katarzyna Kuniewicz_think co.

Adam Czerniak

Szef działu badań i główny ekonomista Polityki Insight. Doktor nauk ekonomicznych oraz adiunkt w Katedrze Ekonomii II w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor publikacji naukowych m.in. z zakresu socjologii ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej i funkcjonowania rynku nieruchomości, a także szeregu raportów dotyczących polskiej gospodarki. Do 2012 r. ekonomista bankowy, wcześniej współpracował z Bankiem Światowym oraz Fundacją FOR. Był też stypendystą Ronald Coase Institute.

Laboratorium Rynku Najmu

Joanna Erbel

Socjolożka, działaczka miejska, założycielka i prezeska Fundacji Blisko, Dyrektorka Biura Innowacji w spółce PFR Nieruchomości odpowiedzialnej za wdrażanie programu Mieszkanie Plus. Koordynowała prace nad Polityką mieszkaniową i Programem Mieszkania2030  dla m.st.Warszawy. Obecnie pisze książkę o mieszkalnictwie, która ukaże się nakładem wydawnictwa Wysoki Zamek.

Laboratorium Rynku Najmu_Joanna Erbel

Mateusz Halawa

Socjolog i badacz w Max Planck Partner Group for the Sociology of Economic Life w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje się badaniami etnograficznymi oraz kulturową analizą życia gospodarczego. Od 2015 kieruje zespołem humanistyki i nauk społecznych w School of Form. Pracuje nad monografią „Productive Lives of Mortgages: The Culture and Currency of Credit in Poland”, prowadząc wieloletnie badania etnograficzne wśród kredytobiorców, ich rodzin, doradców kredytowych, bankowców, prawników, ekonomistów i dziennikarzy.

Laboratorium Rynku Najmu

Hanna Milewska-Wilk

Zajmuje się mieszkaniami na wynajem od 10 lat, wcześniej przez kilka lat praktykowała bycie najemcą. Z wykształcenia socjolog i filolog, odpowiada za kontakty Stowarzyszenia z instytucjami naukowymi, samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi; przez lata reprezentowała Stowarzyszenie Mieszkanicznik w projektach, komitetach oraz konsultacjach aktów prawnych. Regularnie pisze artykuły dotyczące rynku najmu.

Laboratorium Rynku Najmu

Przemysław Chimczak

Architekt i obserwator zmieniających się trendów, które pomaga przełożyć na architekturę. Ekspert rynku najmu i inwestycji alternatywnych (prywatnych akademików, colivingów, domów seniora), co potwierdzone zostało w 2019 roku międzynarodową nagrodą Archi-World Academy Award. Charakteryzuje go precyzja i dokładność prowadzonych działań analitycznych oraz ogromna skuteczność w zarządzaniu i realizacji projektów. Absolwent wydziałów architektury Politechniki Warszawskiej, Wrocławskiej i Politecnico di Milano oraz zarządzania projektami SGH.

Laboratorium Rynku Najmu_Przemysław Chimczak

Tomasz Bojęć

Architekt i strateg. Przez wiele dziennikarz w prasie branżowej, codziennej i life-stylowej. Doświadczenie zdobywał pracując w biznesie i sektorze publicznym, dotykając wszystkich obszarów rynku nieruchomości od pracy projektowej, przez doświadczenie w brokerce czy marketing, aż po pracę w samorządzie. Specjalista od nieszablonowych rozwiązań. Charakteryzuje go wysoki zmysł strategiczny i dostrzeganie pozornie nieistotnych detali, co czyni go wyjątkowo skutecznym doradcą.

Tomasz Bojęć

Naszym celem jest aby zarówno w ramach Laboratorium, jak i poza nim, powstawać mogły istotne dla rynku rozwiązania, które pozwolą nam płynnie dostosować się do powszechnego na zachodzie modelu najmu instytucjonalnego. Poznajcie członków naszej Rady Programowej:

Laboratorium Rynku Najmu

Adam Czerniak

Szef działu badań i główny ekonomista Polityki Insight. Doktor nauk ekonomicznych oraz adiunkt w Katedrze Ekonomii II w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor publikacji naukowych m.in. z zakresu socjologii ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej i funkcjonowania rynku nieruchomości, a także szeregu raportów dotyczących polskiej gospodarki.

Laboratorium Rynku Najmu_Joanna Erbel

Joanna Erbel

Socjolożka, działaczka miejska, założycielka i prezeska Fundacji Blisko, Dyrektorka Biura Innowacji w spółce PFR Nieruchomości odpowiedzialnej za wdrażanie programu Mieszkanie Plus. Koordynowała prace nad Polityką mieszkaniową i Programem Mieszkania2030  dla m.st.Warszawy. Obecnie pisze książkę o mieszkalnictwie, która ukaże się nakładem wydawnictwa Wysoki Zamek.

Laboratorium Rynku Najmu

Mateusz Halawa

Socjolog i badacz w Max Planck Partner Group for the Sociology of Economic Life w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje się badaniami etnograficznymi oraz kulturową analizą życia gospodarczego. Od 2015 kieruje zespołem humanistyki i nauk społecznych w School of Form. Pracuje nad monografią „Productive Lives of Mortgages: The Culture and Currency of Credit in Poland”, prowadząc wieloletnie badania etnograficzne wśród kredytobiorców, ich rodzin, doradców kredytowych, bankowców, prawników, ekonomistów i dziennikarzy.

Katarzyna Kuniewicz_think co.

Katarzyna Kuniewicz

Kieruje zespołem badań rynku mieszkaniowego JLL, odpowiedzialnym jest za realizację stałego monitoringu rynku deweloperskiego. Tworzone przez nią analizy i raporty są podstawą projektów doradczych obejmujących wszystkie sektory polskiej mieszkaniówki. Absolwentka Instytutu Ekonomii KUL, następnie pracowała m.in. w Ministerstwie Finansów, w zespole odpowiedzialnym za przygotowanie nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Doświadczenie w zakresie współpracy z sektorem publicznym zdobywała jako konsultant w licznych programach wspierających gminy w latach 2000-2005.

Laboratorium Rynku Najmu

Hanna Milewska-Wilk

Zajmuje się mieszkaniami na wynajem od 10 lat, wcześniej przez kilka lat praktykowała bycie najemcą. Z wykształcenia socjolog i filolog, odpowiada za kontakty Stowarzyszenia z instytucjami naukowymi, samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi; przez lata reprezentowała Stowarzyszenie Mieszkanicznik w projektach, komitetach oraz konsultacjach aktów prawnych. Regularnie pisze artykuły dotyczące rynku najmu.

Laboratorium Rynku Najmu

Waldemar Olbryk

Członek zarządu Echo Investment odpowiedzialny za rozwój sektora mieszkaniowego. Wcześniej pracował dla spółek z grupy Skanska, w tym m. in. jako dyrektor zarządzający ds. rozwoju biznesu, kierownik zespołów odpowiedzialnych za partnerstwo publiczno-prywatne czy usługi wspólne. Do 2008 r. pracował dla Philips Polska, Apsys Polska i BP. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, ukończył również studia MBA na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Maryland. Do zarządu Echo Investment powołany 10 października 2017 r.

Tomasz Bojęć

Tomasz Bojęć

Architekt i strateg. Przez wiele dziennikarz w prasie branżowej, codziennej i life-stylowej. Doświadczenie zdobywał pracując w biznesie i sektorze publicznym, dotykając wszystkich obszarów rynku nieruchomości od pracy projektowej, przez doświadczenie w brokerce czy marketing, aż po pracę w samorządzie. Specjalista od nieszablonowych rozwiązań. Charakteryzuje go wysoki zmysł strategiczny i dostrzeganie pozornie nieistotnych detali, co czyni go wyjątkowo skutecznym doradcą.

Laboratorium Rynku Najmu_Przemysław Chimczak

Przemysław Chimczak

Architekt i obserwator zmieniających się trendów, które pomaga przełożyć na architekturę. Ekspert rynku najmu i inwestycji alternatywnych (prywatnych akademików, colivingów, domów seniora), co potwierdzone zostało w 2019 roku międzynarodową nagrodą Archi-World Academy Award. Charakteryzuje go precyzja i dokładność prowadzonych działań analitycznych oraz ogromna skuteczność w zarządzaniu i realizacji projektów. Absolwent wydziałów architektury Politechniki Warszawskiej, Wrocławskiej i Politecnico di Milano oraz zarządzania projektami SGH.