dlaczego napisaliśmy ten raport?

Branża logistyczna staje się jedną z najistotniejszych z punktu widzenia ESG. Niemal wszystkie duże sektory gospodarki potrzebują magazynów, a ich standard wpływa także na ocenę taksonomiczną najemców, dlatego chcą nowoczesnej powierzchni spełniające wyśrubowane wymagania. Znając już zasady „magazynowego ESG” możemy:

  • opracować strategię ESG dla deweloperów magazynowych i firm logistycznych
  • doradzić w zakresie dostosowania do wymagań taksonomicznych
  • przeprowadzić audytów założeń inwestycyjnych pod kątem wpływu na ESG
  • stworzyć strategię wejścia na rynek dla usługi związanej z ESG dla sektora logistycznego.

Raport Magazynowe ESG pokazuje, że rynek logistyczny jest dynamiczny, nowoczesny i otwarty na zmiany, szczególnie te dążące do ochrony środowiska naturalnego i dobrostanu ludzi.

To kompendium wiedzy na temat odpowiedzialnego podejścia do biznesu w wymiarze środowiskowym, społecznym i zarządczym. Raport powstał na podstawie analizy danych i trendów rynkowych, przeglądu możliwości technologicznych oraz rozmów z ponad 20 wyselekcjonowanymi ekspertami i ekspertkami.


Magazynowe ESG
opisuje:

👉 jak najważniejsze trendy w branży magazynowej łączą się z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju;

👉 czynniki prawne, społeczne i biznesowe napędzające wprowadzanie odpowiedzialnych rozwiązań;

👉 nowoczesne technologie łączące korzyści finansowo-operacyjne z zasadami ESG;

👉 wyzwania, z którymi trzeba mierzyć się w nowoczesnej logistyce;

👉 znaczenie certyfikacji dla właścicieli i najemców magazynów;

👉 jak magazyny miejskie mogą być dobrymi sąsiadami;

👉 oraz dlaczego działania społeczne to równie istotny element zrównoważonego rozwoju.

 

Partnerami strategicznymi raportu są GLP Poland oraz CargoON.

Badania i analizy

Tworzymy opracowania, które wyróżniają się specjalistyczną wiedzą, łatwością zrozumienia i wysokiej jakości oprawą graficzną. Piszemy na potrzeby wewnętrzne i do użytku publicznego.

– Analiza rynku

– Badania jakościowe

– Badania eksperckie

– Analiza konkurencji

– Mapowanie interesariuszy

Doradztwo strategiczne

Doradzamy, szkolimy, edukujemy. Rozległą wiedzę branżową przekładamy na strategie marek, modele biznesowe oraz wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek.

– Strategia marki

– Model biznesowy

– Design thinking

– Projektowanie usług

– Strategia wejścia na rynek

– Doradztwo w nieruchomościach

Inwestycje i projekty

Łączymy wiedzę architektów z doświadczeniem świata biznesu. Panujemy dobrze działające i zarabiające na siebie przestrzenie – od budynku po duże założenia urbanistyczne.

– Program funkcjonalno-użytkowy

– Analiza działki

– Koncepcja programowo-przestrzenna

– Koncepcja urbanistyczna

– Audyt projektu

– Placemaking

ESG

Doradzamy, szkolimy i tworzymy strategie ESG. Nasze usługi opieramy na prawnikach z dużą wiedzą o legislacji UE. Skupiamy się na biznesowych aspektach zrównoważonego rozwoju

– Strategia ESG

– Taksonomia

– Szkolenia ESG

– Doradztwo prawne

Marketing i komunikacja

Realizujemy działania marketingowe oparte najwyższej jakości wiedzy i cenionych ekspertach. Inspirujemy, edukujemy i pomagamy budować wizerunek marki.

– Raporty rynkowe

– Content marketing

– Webinary

– Wykłady motywacyjne

Raport Magazynowe ESG pokazuje, że rynek logistyczny jest dynamiczny, nowoczesny i otwarty na zmiany, szczególnie te dążące do ochrony środowiska naturalnego i dobrostanu ludzi.

To kompendium wiedzy na temat odpowiedzialnego podejścia do biznesu w wymiarze środowiskowym, społecznym i zarządczym. Raport powstał na podstawie analizy danych i trendów rynkowych, przeglądu możliwości technologicznych oraz rozmów z ponad 20 wyselekcjonowanymi ekspertami i ekspertkami.


Magazynowe ESG
opisuje:

👉 jak najważniejsze trendy w branży magazynowej łączą się z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju;

👉 czynniki prawne, społeczne i biznesowe napędzające wprowadzanie odpowiedzialnych rozwiązań;

👉 nowoczesne technologie łączące korzyści finansowo-operacyjne z zasadami ESG;

👉 wyzwania, z którymi trzeba mierzyć się w nowoczesnej logistyce;

👉 znaczenie certyfikacji dla właścicieli i najemców magazynów;

👉 jak magazyny miejskie mogą być dobrymi sąsiadami;

👉 oraz dlaczego działania społeczne to równie istotny element zrównoważonego rozwoju.

 

Partnerami strategicznymi raportu są GLP Poland oraz CargoON.

Dlaczego napisaliśmy ten raport?

Branża logistyczna staje się jedną z najistotniejszych z punktu widzenia ESG. Niemal wszystkie duże sektory gospodarki potrzebują magazynów, a ich standard wpływa także na ocenę taksonomiczną najemców, dlatego chcą nowoczesnej powierzchni spełniające wyśrubowane wymagania. Znając już zasady „magazynowego ESG” możemy:

  • opracować strategię ESG dla deweloperów magazynowych i firm logistycznych
  • doradzić w zakresie dostosowania do wymagań taksonomicznych
  • przeprowadzić audytów założeń inwestycyjnych pod kątem wpływu na ESG
  • stworzyć strategię wejścia na rynek dla usługi związanej z ESG dla sektora logistycznego.

Badania i analizy

Tworzymy opracowania, które wyróżniają się specjalistyczną wiedzą, łatwością zrozumienia i wysokiej jakości oprawą graficzną. Piszemy na potrzeby wewnętrzne i do użytku publicznego.

– Analiza rynku

– Badania jakościowe

– Badania eksperckie

– Analiza konkurencji

– Mapowanie interesariuszy

Doradztwo strategiczne

Doradzamy, szkolimy, edukujemy. Rozległą wiedzę branżową przekładamy na strategie marek, modele biznesowe oraz wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek.

– Strategia marki

– Model biznesowy

– Design thinking

– Projektowanie usług

– Strategia wejścia na rynek

– Doradztwo w nieruchomościach

Inwestycje i projekty

Łączymy wiedzę architektów z doświadczeniem świata biznesu. Panujemy dobrze działające i zarabiające na siebie przestrzenie – od budynku po duże założenia urbanistyczne.

– Program funkcjonalno-użytkowy

– Analiza działki

– Koncepcja programowo-przestrzenna

– Koncepcja urbanistyczna

– Audyt projektu

– Placemaking

ESG

Doradzamy, szkolimy i tworzymy strategie ESG. Nasze usługi opieramy na prawnikach z dużą wiedzą o legislacji UE. Skupiamy się na biznesowych aspektach zrównoważonego rozwoju

– Strategia ESG

– Taksonomia

– Szkolenia ESG

– Doradztwo prawne

Marketing i komunikacja

Realizujemy działania marketingowe oparte najwyższej jakości wiedzy i cenionych ekspertach. Inspirujemy, edukujemy i pomagamy budować wizerunek marki.

– Raporty rynkowe

– Content marketing

– Webinary

– Wykłady motywacyjne

zobacz jak

możemy ci pomóc

Wypełnij formularz, aby zarezerwować darmową rozmowę z naszym specjalistą.

W trakcie 20-minutowej rozmowy poznamy Twoją sytuację i potrzeby. Bazując na nich, przygotujemy propozycję rozwiązania
i naszej współpracy.

wyślij zapytanie