Jak opracować zrównoważony model biznesowy dla nowej instytucji kultury w Warszawie? Efektem tego wyzwania były wytyczne biznesowe, funkcjonalne i architektoniczne dla planowanej inwestycji.

CEL: Zrównoważony model biznesowy dla nowej instytucji kultury w Warszawie – Centrum Kreatywności Nowa Praga

ZAMAWIAJĄCY: m. st. Warszawa

EFEKT: Kompleksowe wytyczne biznesowe, funkcjonalne i architektoniczne dla planowanej inwestycji

WSPÓŁRACA: A2P2 Architecture & Planning

TERMIN REALIZACJI: 05.2019 – 09.2019

PROCES
  • Przeprowadzenie wywiadów i warsztatów wydobywczych z przedstawicielami potencjalnych operatorów;
  • Stworzenie mapy otoczenia rynkowego: mapowanie podobnych podmiotów oraz inwestycji, które mogą przyciągnąć tę samą grupę docelową;
  • Propozycji „sieci współpracy” pomiędzy CKNP a zmapowanymi instytucjami i inwestycjami;
  • Stworzenie portretu grupy docelowej, określonej na podstawie materiałów zastanych oraz warsztatów i wywiadów;
  • Przygotowanie benchmarków inwestycji referencyjnych;
  • Wypracowanie jasnej wizji rozwoju Centrum Kreatywności Nowa Praga;
  • Określenie optymalnego tenant-mix;
  • Opracowanie katalogu potencjalnych operatorów;
  • Zrównoważony model biznesowy dla nowej instytucji kultury w Warszawie – Centrum Kreatywności Nowa Praga.

Analizy

– opracowujemy spersonalizowane raporty do wewnętrznego użytku klienta

– analizy rynku

– potencjał inwestycyjny nieruchomości

– analizy trendów w budownictwie i nieruchomościach

– wytyczne strategiczne pod kątem rozwoju produktu

Inwestycje

– audyty założeń inwestycyjnych

– wytyczne funkcjonalne

– opracowanie strategii marki lub inwestycji

– projekty architektoniczno-urbanistyczne

– strategia komunikacji i placemakingu

ESG

– dedykowane szkolenia ESG

– ocena działalności spółki w zgodzie z legislacją UE (ESG Compliance)

– przygotowanie strategii ESG

– doradztwo prawne w zakresie EU Taxonomy

– opracowanie raportu niefinansowego


ZAPOZNAJ SIĘ Z EFEKTAMI NASZEJ PRACYKlienci ThinkCo 4