o nas

czym się zajmujemy?

ThinkCo profesjonalnie zajmuje się informacją. Pozyskujemy dane, analizujemy je, wyciągamy wnioski i prezentujemy, albo w formie publicznych raportów, albo szczegółowych wytycznych na indywidualne zlecenie. Z jednej strony oznacza to działanie na pograniczu mediów i marketingu, z drugiej w obszarze strategii i doradztwa. Dzięki takiemu podejściu nasi klienci uzyskują niezwykle precyzyjny, a jednocześnie szeroki obraz sytuacji oraz są w stanie lepiej zrozumieć otaczające ich zjawiska i trendy, co jest niezwykle przydatne przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych i marketingowych.

jak powstało ThinkCo?

Początkowo ThinkCo miało za zadanie wdrażać nowoczesne podejście biznesowe na rynku nieruchomości. Założyciele Tomasz Bojęć i Przemysław Chimczak-Bratkowski, z zawodu architekci, uważali, że sektor ten może z korzyściami opierać się na precyzyjnej analizie trendów tak samo, jak produkcja przemysłowa czy IT. Czas pokazał, że mieli rację. Ponadto z biegiem lat ThinkCo wypracowało szereg autorskich metod analitycznych i doradczych, oraz narzędzi marketingowych, które okazały się przydatne również dla innych sektorów, zwłaszcza w kontekście rosnących wymagań związanych z taksonomią i szeroko pojętym ESG.

jak wygląda

współpraca z ThinkCo?

Współpraca z ThinkCo zaczyna się od bezpłatnej konsultacji, w trakcie której możemy zapoznać się z charakterystyką problemu, z którym się mierzysz. Poznajemy skale wyzwania, cele i dotychczasowe założenia. Następnie przygotowujemy szyty na miarę, wieloetapowy plan działań analitycznych i projektowych, mający na celu przynieść odpowiedzi na wszystkie wątpliwości i opracowanie dopasowanych do nich rozwiązań. Ostatnim, fakultatywnym etapem, jest przygotowanie strategii działań promocyjnych, mające na celu osadzenie marki, produktu, usługi lub zmiany którą wprowadzono, w świadomości rynkowej.

czy każdy proces

wygląda tak samo?

Nie ma dwóch takich samych problemów i dwóch identycznych rozwiązań. Dlatego każdy realizowany przez nas proces jest „szyty na miarę”, więc szczegółowo dopasowany do potrzeb zamawiającego. I tak jak nie da się uszyć garnituru na miarę bez regularnych pomiarów, tak nie sposób opracować właściwego planu działań bez udziału zleceniodawcy. Każdy z naszych klientów ma znaczący wpływ zarówno na zakres podejmowanych działań, jak też ich przebieg oraz rolę, jaką pełnimy – analityczną, doradczą lub projektową. Wszystkie nasze współprace łączy natomiast to, że w trakcie ustalania zakresu zawsze postawiony zostaje cel, który razem chcemy zrealizować.

jak rozpocząć

współpracę z ThinkCo?

Wstępna konsultacja

Zapytamy Cię o Twoje cele i wstępnie przeanalizujemy oczekiwania.

Spotkanie z ekspertem

W trakcie dłuższej rozmowy zbieramy informacje niezbędne do przedstawienia oferty.

Koncepcja działania

Nasz zespół przedstawi koncepcję realizacji działań analitycznych, startegicznych
lub projektowych.

Twoja decyzja

Mając komplet materiałów, możesz podjąć dobrą decyzję dla Twojej firmy.

zobacz jak

możemy ci pomóc

Wypełnij formularz, aby zarezerwować darmową rozmowę z naszym specjalistą.

W trakcie 20-minutowej rozmowy poznamy Twoją sytuację i potrzeby. Bazując na nich, przygotujemy propozycję rozwiązania
i naszej współpracy.

wyślij zapytanie