Nasze ekspertyzy bazują na badaniu ponad 100 projektów mixed-use z całego świata. Tak głęboki poziom analiz pozwolił nam zrozumieć jakie cechy powinny posiadać projekty wielofunkcyjne, aby móc osiągnąć sukces komercyjny, społeczny i wizerunkowy.

- analizy urbanistyczne
- mikro i makrootoczenie lokalizacji
- generatory ruchu
- analizy potrzeb użytkowników
- benchmarki dla inwestycji
- analiza potencjału rynkowego funkcji
- określenie funkcji podstawowych i uzupełniających
- wytyczne funkcjonalne
- analizy SWOT projektu
- strategie placemakingowe
- koncepcje architektoniczno-urbanistyczne
- wyliczenia rentowności
- reprezentacja sprzedażowa

Wspieramy firmy w zdefiniowaniu strategii ESG organizacji oraz kompleksowej ocenie ich działalności w kontekście aspektów środowiskowych, społecznych i prawnych. Nasze wytyczne opieramy na wymaganiach stawianych organizacjom przez dyrektywy Europejskiego Zielonego Ładu (NFRD, CSRD, taksonomia UE) oraz standardach Sustainable Development Goals (SDGs) oraz GRI.

- strategie ESG
- opracowanie raportu niefinansowego
- diagnoza działalności firmy w zgodzie z taksonomią
- analizy społeczne
- ocena działalności spółki w zgodzie z legislacją UE
- szkolenie: ESG na rynku nieruchomości
- szkolenie: taksonomia w praktyce

Rynek najmu to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów na rynku nieruchomości w Polsce. Monitorujemy jego rozwój od samego początku. Specjalizujemy się w rozwiązaniach dla PRS, prywatnych akademików , colivingów i budownictwa senioralnego

- potencjał inwestycyjny nieruchomości
- dobór lokalizacji
- potrzeby i oczekiwania najemców
- audyty założeń architektonicznych
- projekty architektoniczne
- struktura budynków, wyposażenie i standard
- strategie nowych marek i produktów
- branding i naming
- analiza konkurencji

budownictwo senioralne

skontaktuj się z nami

Jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Wciągu najbliższej dekady polska demografia dogoni najbardziej „dojrzałe” państwa Europy. Sytuacja ta wymaga nowych rozwiązań także na rynku nieruchomości.

Na budownictwo senioralne składają się zarówno domy opieki i domy spokojnej starości, jak też coraz bardziej popularne budownictwo senioralne, czyli obiekty mieszkaniowe uzupełnione o formułę Assisted Living. Pomagamy tworzyć standardy dla nowych inwestycji w tym segmencie – analizujemy najlepsze rozwiązania, opracowujemy wytyczne projektowe oraz doradzamy inwestycyjnie.

obiekty biurowe i nowoczesne miejsca pracy

skontaktuj się z nami

Środowisko pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie pracują inaczej, a to wpływa na ich oczekiwania wobec biur – chcą by były bardziej przyjazne, elastyczne i zrównoważone. Nie tylko na papierze, bo dziś certyfikacja to nie wszystko.

Ostatnie lata udowodniły atrakcyjność biznesową elastycznych powierzchni biurowych nastawionych na potrzeby pracowników. Specjalizujemy się właśnie w takim podejściu wspierając firmy w tworzeniu wysokiej jakości obiektów biurowych i przestrzeni coworkingowych.

ewolucja handlu, new retail, HoReCa

skontaktuj się z nami

Polskie obiekty handlowe wchodzą dzisiaj w kolejną fazę dojrzałości rynku. Użytkownicy wymagają, żeby centra handlowe ewoluowały wraz ze zmieniającymi się potrzebami. Coraz większego znaczenia nabiera proporcja między handlem a rozrywką.

Nowoczesny handel tworzony jest w oparciu o doświadczenie kupującego. E-commerce zmienia rynek stopniowo, jednak na tyle dotkliwie, że odpowiednio wcześnie zmienić musza się centra handlowe i lokale usługowe. Odpowiadamy na te potrzeby wspierając klientów w procesie transformacji sektora handlowego, tworzeniu nowoczesnych usług HoReCa i przestrzeni co-retailowych.

przestrzenie innowacji, edukacji i kultury

skontaktuj się z nami

Tworzenie innowacji wymaga dobrze zaprojektowanych przestrzeni i wyjątkowych ludzi. Pomagamy łączyć podmioty sektora kreatywnego z potrzebami biznesu, co udowodniliśmy tworząc wytyczne dla Centrum Kreatywności Nowa Praga.

Wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie pozwala nam wspierać klientów również poza klasycznie pojmowanymi sektorami rynku nieruchomości. Uważamy to za niezwykle ważne zadanie. Kultura i edukacja pojawiają się coraz częściej jako element osiedli mieszkaniowych i zespołów mixed-use. Nauka i innowacja stają się znaczącą składową wielu parków biurowych. Łączenie ich w dobrze funkcjonujące organizmy będzie kolejnym wielkim wyzwaniem nadchodzącej dekady.

Nasze ekspertyzy bazują na badaniu ponad 100 projektów mixed-use z całego świata. Tak głęboki poziom analiz pozwolił nam zrozumieć jakie cechy powinny posiadać projekty wielofunkcyjne, aby móc osiągnąć sukces komercyjny, społeczny i wizerunkowy.

- analizy urbanistyczne
- mikro i makrootoczenie lokalizacji
- generatory ruchu
- analizy potrzeb użytkowników
- benchmarki dla inwestycji
- analiza potencjału rynkowego funkcji
- określenie funkcji podstawowych i uzupełniających
- wytyczne funkcjonalne
- analizy SWOT projektu
- strategie placemakingowe
- koncepcje architektoniczno-urbanistyczne
- wyliczenia rentowności
- reprezentacja sprzedażowa w realizacji takich projektów od etapu strategicznego, przez doradztwo i analizy, po tworzenie wytycznych projektowych.

skontaktuj się z nami

Wspieramy firmy w zdefiniowaniu strategii ESG organizacji oraz kompleksowej ocenie ich działalności w kontekście aspektów środowiskowych, społecznych i prawnych. Nasze wytyczne opieramy na wymaganiach stawianych organizacjom przez dyrektywy Europejskiego Zielonego Ładu (NFRD, CSRD, taksonomia UE) oraz standardach Sustainable Development Goals (SDGs) oraz GRI.

- strategie ESG
- opracowanie raportu niefinansowego
- diagnoza działalności firmy w zgodzie z taksonomią
- analizy społeczne
- ocena działalności spółki w zgodzie z legislacją UE
- szkolenie: ESG na rynku nieruchomości
- szkolenie: taksonomia w praktyce

skontaktuj się z nami

Rynek najmu to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów na rynku nieruchomości w Polsce. Monitorujemy jego rozwój od samego początku. Specjalizujemy się w rozwiązaniach dla PRS, prywatnych akademików , colivingów i budownictwa senioralnego

- potencjał inwestycyjny nieruchomości
- dobór lokalizacji
- potrzeby i oczekiwania najemców
- audyty założeń architektonicznych
- projekty architektoniczne
- struktura budynków, wyposażenie i standard
- strategie nowych marek i produktów
- branding i naming
- analiza konkurencji

skontaktuj się z nami


Klienci ThinkCo 4

Nasi klienci

Klienci ThinkCo 4

OBSZARY SPECJALIZACJI: ThinkCo – eal estate research lab

Łączymy wiedzę badaczy i architektów z doświadczeniem świata biznesu tworząc innowacyjne procesy, produkty i usługi dla rynku nieruchomości. Doradzamy najbardziej innowacyjnym deweloperom i funduszom przy realizacjach nowoczesnych inwestycji.

Jesteśmy pierwszym w Polsce think-tankiem specjalizującym się w nowych ideach dla mieszkalnictwa – budynków z mieszkaniami na wynajem, prywatnych akademików, colivingów czy domów seniora.

Stawiamy na interdyscyplinarność. Współpracujący z nami specjaliści pochodzą z różnych środowisk i reprezentują odmienne doświadczenia, nieustannie rozszerzając wspólny zakres wiedzy. Rolą ThinkCo jest tworzenie bazy tej wiedzy i pełnienie roli opiniotwórczej w zakresie wdrażania nowych rozwiązań na rynku nieruchomości. 

Wspieramy prywatne firmy i instytucje publiczne w tworzeniu rozwiązań odpowiadających na potrzeby zmieniającego się społeczeństwa. Podstawą naszej działalności są badania i publikacje tworzące ogólnie dostępną bazę wiedzy dla rynku nieruchomości. Współpracując z prywatnymi podmiotami zajmujemy się doradztwem strategicznym, analizą potencjału inwestycyjnego oraz tworzeniem standardów projektowych. Nasze obszary specjalizacji to:

ZARZĄD

Przemysław Chimczak, Tomasz Bojęć
mail: kontakt@thinkco.pl
tel: +48 503 550 513

USŁUGI

nieruchomości komercyjne, doradztwo strategiczne, public affairs, PR kryzysowy, analizy potencjału inwestycji, programowanie inwestycji

OBSZARY SPECJALIZACJI

rynek najmuspołeczeństwodemografiazarządzanie nieruchomościamimieszkalnictworynek komercyjnycoliving, cohousing, akademiki, domy studenta, ekonomia współdzieleniacommunity managementekonomiatechnologiebudownictwo senioralnebiurowcearchitekturazrównoważony rozwójsmart cityprogramowanie inwestycjicovid-19inwestycje, proptech, inwestycje alternatywne