Prywatne akademiki cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Studenci widzą w nich idealne rozpoczęcie życia na własną rękę. Inwestorzy dostrzegają dużą chłonność rynku, który obecnie zaspokaja niecałe 10 proc. zapotrzebowania na miejsca noclegowe dla studentów. W ciągu ostatnich czterech lat inwestycje międzynarodowego kapitału w zakwaterowanie studenckie stanowiły jeden z najciekawszych obszarów tzw. inwestycji alternatywnych. Ruch ten rozwija się również w Polsce.

Wysokie zwroty z nowego sektora rynku

W kontekście stosunkowo niewielkich kosztów inwestycyjnych, prywatne akademiki („PBSA”, od ang. Purpose Built Student Accommodation) są bezpieczną alternatywą dla sektora biurowego i handlowego – tym bardziej, że zwroty z inwestycji w domy studenckie na rynkach zachodnich już od kilku lat utrzymują się na stabilnym poziomie 4,5–6 proc.

Polski rynek spełnia wiele warunków sprzyjających inwestowaniu w prywatne akademiki, należą do nich: odpowiednia wielkość ośrodków akademickich, szeroki dostęp do oferty kulturalno-gastronomicznej w miastach akademickich, duża populacja studentów oraz dobre warunki studiowania. Dlatego zainteresowanie inwestycjami w sektorze prywatnych domów studenckich w Polsce stale wzrasta.

Inwestorzy dostrzegają dużą chłonność rynku, który obecnie zaspokaja niewiele ponad 10 proc. zapotrzebowania na miejsca noclegowe dla studentów. Nie bez znaczenia są także prognozy dotyczące stale rosnącej liczby studentów zagranicznych w Polsce oraz atrakcyjne stopy zwrotu z inwestycji.

prywatne akademiki
Nieruchomości dla nowego pokolenia

PBSA to pierwszy sektor nieruchomości, który skierowany jest do wchodzącego w dorosłość pokolenia Z. Niewiele jeszcze o nim wiemy, dostrzegamy jednak, że inaczej patrzy na własność, bezpieczeństwo i kapitał. Dlatego akademik to nie tylko pokoje. Aż 76% studentów wskazuje na duże znaczenie wysokiej jakości części wspólnych, a 81% na potrzebę przynależności do zorganizowanych grup i organizacji budujących społeczność wokół akademika.

OECD przewiduje, że liczba studentów uczących się poza granicami kraju wzrośnie z 5 mln w 2019 r. do 25 mln w 2025. Polskie miasta z uwagi na wysoką jakość życia połączoną z relatywnie niskimi cenami od lat przyciągają coraz więcej studentów zagranicznych. Owi są i w przyszłości nadal będą głównymi odbiorcami PBSA. Co ważne, jest to również grupa, która nie rozgląda się od razu za prywatnym lokum i najchętniej przedłuża pobyt w akademiku na kolejne lata.

Partnerem raportu jest Golub Gethouse właściciel marki LivinnX
logo_Golub_GetHouse2
WARSZTATY: Prywatne akademiki w Polsce

Zapraszamy na warsztaty, które skupiają się na analizie perspektywy rozwoju rynku prywatnych domów studenckich w Polsce w kontekście konkretnego biznesu. Warsztat obejmuje:

  • Prezentacja wniosków z raportu Prywatne akademiki w Polsce
  • Brainstorm na temat rynku prywatnych akademików w kontekście biznesu klienta
  • W przypadku firmy deweloperskiej: wstępne omówienie assetu klienta z punktu widzenia realizacji inwestycji prywatnego domu studenckiego.
  • W przypadku firmy usługowej: analiza wdrożenia usługi/produktu klienta w realizacji lub użytkowaniu prywatnego akademika.

Efektem warsztatów będzie dokładna znajomość perspektyw rozwoju rynku prywatnych domów studenckich w Polsce oraz w zależności od charakteru działalności klienta:

  • Wstępna analiza potencjału lokalizacji posiadanych działek z punktu widzenia inwestycji w prywatny dom studencki.
  • Zarys strategii wdrożenia posiadanej usługi w prywatnych domach studenckich