Procesy administracyjne bywają niejasne. Nie omija to również kwestii urbanistycznych. Nasz przewodnik omawia najważniejsze aspekty planowania przestrzennego.

Planowanie przestrzenne to proces, w którym samorząd lokalny decyduje o przestrzennym rozwoju gminy. Mówi o tym gdzie i jak realizować inwestycje miejskie i prywatne.
Decyduje, gdzie powstaną osiedla mieszkaniowe, szkoły i drogi, czy którędy powinna poruszać się komunikacja publiczna. Bez planowania żylibyśmy w chaosie. Mogłoby to oznaczać chociażby brak szkoły na bardzo dużym osiedlu, lub nie zapewnienie odpowiedniego dojazdu tam, gdzie jest bardzo potrzebny.

Niniejsza broszura ma za zadanie pomóc mieszkańcom gminy poruszać się w procesach planistycznych i zachęcić do udziału w konsultacjach społecznych.

O co chodzi w planowaniu przestrzennym_think co-6-page-001 (1)

Z publikacji dowiecie się:

  • Co to jest planowanie przestrzenne?
  • Jakie są narzędzia planowania dla gmin?
  • Kto przygotowuje dokumenty planistyczne?
  • Czym jest studium, czym różni się od planu zagospodarowania i jakie mają skutki?
  • Jakie są prawa mieszkańców w procesie planowania?

Publikacja powstała ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Procesy administracyjne bywają niejasne. Nie omija to również kwestii urbanistycznych. Nasz przewodnik omawia najważniejsze aspekty planowania przestrzennego.

Planowanie przestrzenne to proces, w którym samorząd lokalny decyduje o przestrzennym rozwoju gminy. Mówi o tym gdzie i jak realizować inwestycje miejskie i prywatne.
Decyduje, gdzie powstaną osiedla mieszkaniowe, szkoły i drogi, czy którędy powinna poruszać się komunikacja publiczna. Bez planowania żylibyśmy w chaosie. Mogłoby to oznaczać chociażby brak szkoły na bardzo dużym osiedlu, lub nie zapewnienie odpowiedniego dojazdu tam, gdzie jest bardzo potrzebny.

Niniejsza broszura ma za zadanie pomóc mieszkańcom gminy poruszać się w procesach planistycznych i zachęcić do udziału w konsultacjach społecznych.

Z publikacji dowiecie się:

  • Co to jest planowanie przestrzenne?
  • Jakie są narzędzia planowania dla gmin?
  • Kto przygotowuje dokumenty planistyczne?
  • Czym jest studium, czym różni się od planu zagospodarowania i jakie mają skutki?
  • Jakie są prawa mieszkańców w procesie planowania?

Publikacja powstała ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.