ŚRODOWISKA RESPONSYWNE W ARCHITEKTURZE

VUCA nie ominęła świata architektury i nieruchomości. W miarę profesjonalizowania się polskiego rynku nieruchomości, obserwujemy jak kolejne jego gałęzie muszą adaptować się do coraz szybszych zmian. Nie zmieniają się jednak tylko biurowce i galerie handlowe, ewoluują budynki użyteczności publicznej i przestrzenie miejskie.

Elastyczność, zmienność, wielofunkcyjność – to hasła, które w nadchodzących latach będą coraz częściej definiowały rynek nieruchomości. Warto więc przyjrzeć się w jaki sposób odpowiada na to zagadnienie środowisk responsywnych.

PIERWSZY POLSKI RAPORT O COLIVINGU

Coliving – to forma wspólnego zamieszkiwania, gdzie lokatorzy dzielą między sobą przestrzeń, zainteresowania oraz wartości.

Colivingi są nowym spojrzeniem na starą ideę współdzielenia przestrzeni, przetworzoną przez potrzeby Generacji Y – osób, które wysoko cenią sobie mobilność, elastyczność i wysoką jakoś usług. To styl życia oferujący młodym ludziom perspektywę zamieszkania wśród interesujących ludzi, który jest w zasięgu ich możliwości finansowych. Dzisiaj rynek nieruchomości zaczyna odpowiadać na ich potrzeby, a poniższy raport jest pierwszą kompleksową analizą tego zjawiska.

CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA

Badanie otoczenia rynkowego CKNP oraz potrzeb potencjalnych operatorów zostało zrealizowane na zlecenie urzędu m.st. Warszawy. Zadanie polegało na rozpoznaniu otoczenia i potencjału rynkowego CKNP przy uwzględnieniu kontekstu urbanistycznego i instytucjonalnego oraz założeń programu rewitalizacji realizowanego na Pradze.

Analizy objęły podmioty prywatne, sektor publiczny i NGO. Niniejsza publikacja stanowi skróconą wersję raportu.

PRZEWODNIK PO PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Planowanie jest niezbędne, by kontrolować sposób, w jaki zmienia się nasze otocznie, dlatego jest jednym z najważniejszych zadań miast i gmin. Z tego powodu think co. opracowało na zamówienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej krótki przewodnik o tym czym jest planowanie przestrzenne.

Publikacja została stworzona z myślą o mieszkankach i mieszkańcach, których zapisy planów miejscowych i studiów dotykają w bezpośredni sposób. Dzięki niej mogą dowiedzieć się przystępny sposób jak czytać te dokumenty oraz jakie są skutki ich uchwalenia.

ŚRODOWISKA RESPONSYWNE W ARCHITEKTURZE

VUCA nie ominęła świata architektury i nieruchomości. Elastyczność, zmienność, wielofunkcyjność – to hasła, które w nadchodzących latach będą coraz częściej definiowały rynek nieruchomości. Warto więc przyjrzeć się w jaki sposób odpowiada na to zagadnienie środowisk responsywnych.

PIERWSZY POLSKI RAPORT O COLIVINGU

Coliving to nowa forma mieszkaniowa, oparta na ekonomii współdzielenia. z jednej strony, chodzi w niej o to by dzieląc się pewnymi przestrzeniami uzyskać ich wyższą jakość. z drugiej – by żyć z ludźmi w świecie coraz większej samotności. Dzisiaj rynek nieruchomości zaczyna odpowiadać na ich potrzeby, a poniższy raport jest pierwszą kompleksową analizą zjawiska colivingów.

CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA

Badanie otoczenia rynkowego CKNP oraz potrzeb potencjalnych operatorów zostało zrealizowane na zlecenie urzędu m.st. Warszawy. Zadanie polegało na rozpoznaniu otoczenia i potencjału rynkowego CKNP przy uwzględnieniu kontekstu urbanistycznego i instytucjonalnego oraz założeń programu rewitalizacji realizowanego na Pradze.

PRZEWODNIK PO PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Planowanie jest niezbędne, by kontrolować sposób, w jaki zmienia się nasze otocznie, dlatego jest jednym z najważniejszych zadań miast i gmin. Z tego powodu think co. opracowało na zamówienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej krótki przewodnik o tym czym jest planowanie przestrzenne.