Raport “Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości” to kompendium wiedzy o zrównoważonym rozwoju na rynku nieruchomości i oczekiwaniach względem ESG,

“Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości” to raport opracowany przez ekspertów z zespołu ThinkCo we współpracy z firmą JW+A. Partnerami strategicznymi publikacji są firmy: Panattoni, Skanska i Torus. Publikacja tłumaczy co dla rynku nieruchomości oznaczają cele zrównoważonego rozwoju ONZ, wymagania raportowania niefinansowego ESG oraz dokumenty strategiczne Europejskiego Zielonego Ładu. Objaśnia też regulacje prawne, opisuje certyfikacje oraz podaje przykłady zielonych technologii i inspiracji ze świata

Odpowiedzialne inwestycje - partnerzy raportu

ESG

– dedykowane szkolenia ESG

– ocena działalności spółki w zgodzie z legislacją UE (ESG Compliance)

– przygotowanie strategii ESG

– doradztwo prawne w zakresie EU Taxonomy

– opracowanie raportu niefinansowego

Analizy

– opracowujemy spersonalizowane raporty do wewnętrznego użytku klienta

– analizy rynku

– potencjał inwestycyjny nieruchomości

– analizy trendów w budownictwie i nieruchomościach

– wytyczne strategiczne pod kątem rozwoju produktu

Inwestycje

– audyty założeń inwestycyjnych

– wytyczne funkcjonalne

– opracowanie strategii marki lub inwestycji

– projekty architektoniczno-urbanistyczne

– strategia komunikacji i placemakingu

Szkolenie: Taksonomia UE na rynku nieruchomości

Od tego roku raporty taksonomiczne stają się istotnym elementem strategii inwestycyjnej przedsiębiorstw z kilku sektorów gospodarki, w tym branży nieruchomości. Ich znaczenie będzie rosło wraz z włączaniem do obowiązku raportowania kolejnych organizacji  – od 2026 roku będzie ich już ponad 50 tysięcy.

By pomóc odpowiednio przygotować się do raportowania taksonomicznego zespół ThinkCo przygotował szkolenie szczegółowo dopasowane do potrzeb rynku nieruchomości.

Dzięki szkoleniu Taksonomia UE:

 • poznacie najważniejsze założenia unijnej taksonomii,
 • zrozumiecie wyzwania i szanse dla biznesu wynikające z obowiązku raportowania,
 • zyskacie wiedzę na temat wykorzystywania raportów taksonomicznych w strategiach,
 • dowiecie się, w jaki sposób działalność przedsiębiorstwa może skuteczniej wpisywać się w unijne założenia środowiskowe i klimatyczne.


Budownictwo a środowisko naturalne
 • Budownictwo jest najbardziej materiałochłonnym sektorem gospodarki i zużywa ponad 50% światowej produkcji stali. Sektor odpowiada też za 30% globalnej emisji gazów cieplarnianych i zużywa ok. 40% energii całkowitej. Wynika to także z ekologicznych kosztów użytkowania obiektów – niemal 75% budynków w Europie wykazuje niską efektywność energetyczną.
 • Emisje CO2 z budynków były najwyższe w porównaniu z innymi sektorami gospo­darki. Niespełna 1/3 tych emisji pochodziła z procesów produkcji i transportu mate­riałów budowlanych, budowy i rozbiórki, a pozostałe 2/3 wygenerowano podczas eksploatacji budynków. Na poziomie unijnym budynki były odpowiedzialne w 2020 r. za ok. 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych z ener­gii.
 • Sektor nieruchomości odgrywa kluczową rolę w dekarbonizacji gospodarki. Tylko w 2020 r budynki były odpowiedzialne za zużycie 36% światowego zapotrzebowania na energię, emisję CO2 na poziomie 37%, wyprodukowanie 1/3 światowych odpadów oraz zużycie 3 mld ton surowych materiałów
 • Osiągnięcie neutralności klimatycznej w sektorze nieruchomości będzie wy­magało mobilizacji wielu interesariuszy. Do spełnienia zobowiązań Porozumienia paryskiego niezbędne jest długoterminowe plano­wanie z myślą o osiągnięciu zerowych emisji netto przez wszystkie budynki powstające od 2030 roku oraz net-zero dla całego rynku nieruchomości do 2050 roku. International Energy Agency szacu­je, że dla osiągnięcia tego celu do 2030 roku bezpośrednie emisje CO2 z budyn­ków muszą zostać zmniejszone o 50%, a pośrednie o 60%.
Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości-12
ESG
 • Niemal 90% badanych przedstawicieli rynku nieruchomości uważa, że branie pod uwagę różnorodnych elementów ESG jest istotnym czynnikiem sukcesu marki. W ostatnich latach znacznie przyspieszył też wzrost inicjatywy PRI, której zobowiązania przyjęło do 2021 r. około 4000 podmiotów zarządzających aktywami o łącznej wartości 120 bilionów dolarów. Na rosnące wymagania co do zrównoważonego charakteru biznesu składają się jednocześnie presja biznesowa oraz legislacyjna.
 • Według badania przeprowa­dzonego przez Association of Investment Companies 40% doradców inwestycyj­nych uważa, że projekty kładące nacisk na ESG prowadzą do wyższych zwrotów. Podobnie uznawało 56% zarządzających funduszami w ankiecie Research in Finan­ce oraz ok. 40% inwestorów w badaniu Deutsche Bank Research.
 • Certyfikacja budynków, w zależności od systemu, zapewnia stosowanie rozwiązań odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie. W 2020 roku w Polsce istniało łącznie 845 budynków certyfikowanych w systemach BREEAM, LEED, DGNB, WELL oraz HQU.
Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości-44
Europejski Zielony Ład
 • Do kluczowych założeń Europejskiego Zielonego Ładu należy zmniejszenie emisji gazów cieplar­nianych co najmniej do 55% poniżej po­ziomu z 1990 r., osiągnięcie poziomu 40% dla źródeł odnawialnych w miksie energetycznym UE oraz zwiększenie efektywności energe­tycznej dla końcowego i pierwotnego zużycia energii na poziomie 36–39%.
 • Unia Europejska przeznaczy 30% swojego budżetu na finansowanie Europejskiego Zielonego Ładu. 503 mld € zostanie przekazane na klimatu i środowiska, 279 mld € na związane z programem inwestycje prywatne i publiczne, 114 mld € na krajowe fundusze strukturalne, 100 mld € na sprawiedliwy mechanizm przejściowy, a 25 mld € na fundusze transformacyjne pomagające odejść od węgla. Ponadto 37% unijnego Funduszu Odbudowy, który obejmuje łącznie 750 mld €, jest przeznaczone na ochronę klimatu.
 • Unijne Zrównoważone Finansowanie ma dwa filary – Unijną Taksonomią oraz projekt dyrektywy CSRD. Dotychczas to raportowanie charakteryzowała duża dowolność. W zapisach Unijnej Taksonomii pojawia się zestaw technicznych kryteriów do oceny, które inwestycje, produkty lub usługi oraz koszty firmy można uznać za zrównoważone względem środowiska – a tym samym, finansowanie których z nich jest bardziej bezpieczne długofalowo.
 • Planowane jest stworzenie tzw. “brązowej taksonomii”, która będzie się skupiać na aktywnościach negatywnie wpływających na realizację celów klimatycznych UE. Rozpoczęły się także prace nad “taksonomią społeczną”, a ostatecznie wszystkie te opracowania stworzyć mają jedno narzędzie taksonomii, która będzie odnosić się w pełni do aspektów ESG.

Raport “Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości” to kompendium wiedzy o zrównoważonym rozwoju na rynku nieruchomości i oczekiwaniach względem ESG

Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku Nieruchomości - raport2
Odpowiedzialne inwestycje - partnerzy raportu

“Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości” to raport opracowany przez ekspertów z zespołu ThinkCo we współpracy z firmą JW+A. Partnerami strategicznymi publikacji są firmy: Panattoni, Skanska i Torus. Publikacja tłumaczy co dla rynku nieruchomości oznaczają cele zrównoważonego rozwoju ONZ, wymagania raportowania niefinansowego ESG oraz dokumenty strategiczne Europejskiego Zielonego Ładu. Objaśnia też regulacje prawne, opisuje certyfikacje oraz podaje przykłady zielonych technologii i inspiracji ze świata

Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości-30

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!

W ThinkCo doradzamy przy realizacjach nowoczesnych inwestycji. Dzięki naszym raportom, wsparciu w kwestiach środowiskowych i społecznych (ESG) oraz analizom potencjału inwestycji, pomagamy naszym klientom odnosić sukcesy na rynku nieruchomości i przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju całej branży, nie rezygnując z osiągania atrakcyjnych zwrotów inwestycyjnych.

ESG

– dedykowane szkolenia ESG

– ocena działalności spółki w zgodzie z legislacją UE (ESG Compliance)

– przygotowanie strategii ESG

– doradztwo prawne w zakresie EU Taxonomy

– opracowanie raportu niefinansowego

Analizy

– opracowujemy spersonalizowane raporty do wewnętrznego użytku klienta

– analizy rynku

– potencjał inwestycyjny nieruchomości

– analizy trendów w budownictwie i nieruchomościach

– wytyczne strategiczne pod kątem rozwoju produktu

Inwestycje

– audyty założeń inwestycyjnych

– wytyczne funkcjonalne

– opracowanie strategii marki lub inwestycji

– projekty architektoniczno-urbanistyczne

– strategia komunikacji i placemakingu

Szkolenie: Taksonomia UE na rynku nieruchomości

Od tego roku raporty taksonomiczne stają się istotnym elementem strategii inwestycyjnej przedsiębiorstw z kilku sektorów gospodarki, w tym branży nieruchomości. Ich znaczenie będzie rosło wraz z włączaniem do obowiązku raportowania kolejnych organizacji  – od 2026 roku będzie ich już ponad 50 tysięcy.

By pomóc odpowiednio przygotować się do raportowania taksonomicznego zespół ThinkCo przygotował szkolenie szczegółowo dopasowane do potrzeb rynku nieruchomości.

Dzięki szkoleniu Taksonomia UE:

 • poznacie najważniejsze założenia unijnej taksonomii,
 • zrozumiecie wyzwania i szanse dla biznesu wynikające z obowiązku raportowania,
 • zyskacie wiedzę na temat wykorzystywania raportów taksonomicznych w strategiach,
 • dowiecie się, w jaki sposób działalność przedsiębiorstwa może skuteczniej wpisywać się w unijne założenia środowiskowe i klimatyczne.

[/vc_column]