Raportowanie niefinansowe ESG ma coraz większe znaczenie w nieruchomościach. Celem raportowania ESG jest zapewnienie przejrzystości, tak aby lepiej ocenić zarządzanie ryzykiem i odpowiedzialnością firm wobec środowiska i własnych interesariuszy – pracowników, partnerów, podwykonawców, klientów i innych

ESG na rynku nieruchomości_raportowanie niefinansowe_ThinkCo_Page_05

Znaczenie poszczególnych kwestii środowiskowych w oczach przedstawicieli europejskiego rynku nieruchomości rośnie. Zdecydowanie najczęściej wymienianym wyzwaniem na rok 2022 jest zwiększenie wydajności energetycznej budynków. Duży nacisk kładzie się również na redukcję operacyjnego oraz wbudowanego śladu węglowego. Ten drugi wymaga szczególnej uwagi już na etapie planowania inwestycji i podejmowania strategicznych decyzji odnośnie do lokalizacji obiektu oraz rodzaju i pochodzenia używanych materiałów. Rzadziej wskazywanymi kwestiami są adaptacja do zmian klimatu oraz wspieranie bioróżnorodności[1].

Aspekty społeczne pozornie cieszą się mniejszą popularnością niż środowiskowe. To jednak specyfika europejska – badania wskazują, że w Stanach Zjednoczonych sytuacja jest odwrotna i to kwestie społeczne są istotniejsze dla odpowiedzialnego prowadzenia biznesu[2]. Ponadto także w Europie najczęściej wskazywanymi wyzwaniami są tworzenie ogólnodostępnych przestrzeni, w tym terenów zieleni oraz ogólna wartość dodana dla lokalnych społeczności. Odpowiedzialność za zrównoważone, przyjazne dla wszystkich miasta opisuje się jako holistyczny proces, którego częścią są tworzenie miejsc pracy, zapewnienie dostępnych cenowo mieszkań oraz wspieranie małych biznesów. Ponad 90% badanych wierzy też, że dbanie o zdrowie i dobrostan użytkowników pozostanie kluczowym elementem tworzenia projektów we wszystkich segmentach rynku nieruchomości[3].

ESG na rynku nieruchomości_raportowanie niefinansowe_ThinkCo_Page_05

Presja biznesowa na aspekty ESG

Europejscy inwestorzy decydują się na włączenie aspektów ESG do swoich strategii biznesowych przede wszystkim ze względu na oczekiwania klientów. Wielu przyznaje wprost, że nacisk na kwestie zrównoważonego rozwoju jest dobry z punktu widzenia kreowania wizerunku organizacji[4]. Przedstawiciele korporacji poproszeni o ocenę znaczenia raportowania ESG w rozmowach z partnerami biznesowymi wskazali wysoką uśrednioną wartość 7,2 (w skali 0–10)[5]. Nie omija to rynku nieruchomości: niemal 90% przedstawicieli tego segmentu uważa, że uwzględnianie różnorodnych elementów ESG to istotny czynnik sukcesu marki. Z kolei 66% ankietowanych w badaniu Urban Land Institute wierzy, że reputacja stanie się w najbliższych latach kluczowym elementem sukcesu biznesowego na rynku nieruchomości[6].

Zwracanie uwagi na odpowiedzialny sposób prowadzenia biznesu staje się niezbędne, by dotrzymać kroku trendom dominującym na rynku. Uczestnicy rynku nieruchomości zaliczają implementowanie strategii ESG do najważniejszych zjawisk stojących za zachodzącą transformacją tego segmentu, na równi ze zmieniającymi się oczekiwaniami użytkowników oraz traktowaniem nieruchomości bardziej w kategoriach usługi niż produktu[7].

Niemal co chwilę potwierdza się rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju dla biznesu w skali Polski, Europy i świata. W maju 2021 roku Blackstone Group – jeden z największych globalnych funduszy inwestujących w nieruchomości – zapowiedziało, że będzie wymagać raportowania ESG od wszystkich podległych sobie spółek[8]. W podobnym czasie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dołączyła do 56 instytucji tego typu na świecie, które opublikowały przewodnik o raportowaniu ESG, a w grudniu tego roku przyjęła strategię zrównoważonego rozwoju[9]. W ostatnich latach znacznie przyspieszył też m.in. wzrost działającej pod auspicjami ONZ inicjatywy PRI (Principles for Responsible Investment), której zobowiązania przyjęło do 2021 r. ok. 4 tys. podmiotów zarządzających aktywami o łącznej wartości 120 bln dolarów, czyli niemal dwukrotnie więcej niż trzy lata wcześniej[10].

raportowanie OCENA WAŻNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ESG W PRZEDSIĘBIORSTWACH

opracowanie ThinkCo na podstawie: Deutsche Bank Research, ESG Survey – what corporates and investors think, 2021

Raportowanie niefinansowe (ESG)

Coraz więcej firm zapewnia wgląd w wyniki pozafinansowe na prośbę inwestorów lub klientów, ale też dla spełnienia zobowiązań prawnych. Celem raportowania ESG jest zapewnienie przejrzystości, tak aby lepiej ocenić zarządzanie ryzykiem i odpowiedzialnością firm wobec środowiska i własnych interesariuszy – pracowników, partnerów, podwykonawców, klientów i innych. Udostępniane informacje są szczególnie chętnie analizowane przez inwestorów, którzy potrafią ocenić praktyki ESG firmy i porównać je z innymi.

Raportowanie ESG odpowiada na szereg potrzeb, m.in.:

  • przestrzeganie wymogów prawnych w zakresie ujawniania informacji (SFDR, NFRD/CSRD),
  • efektywniejsze zarządzanie polityką zrównoważonego rozwoju poprzez monitorowanie jej postępów,
  • podstawa do oceny inwestorskiej oraz kredytowej (prawdopodobnie kluczowe w niedalekiej przyszłości),
  • wiarygodność w relacjach z partnerami biznesowymi i klientami,
  • uniknięcie zarzutów dotyczących greenwashingu.

Forma raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju w znacznej mierze pozostaje w gestii organizacji poddającej się ocenie. Obecnie funkcjonuje co najmniej kilkaset systemów ułatwiających ujawnianie informacji ESG. Różnią się one między sobą zakresem, szczegółowością i źródłem pozyskiwanych danych. Brak standaryzacji przekłada się niejednokrotnie na wątpliwości dotyczące jakości i możliwości porównania przedstawianych raportów. Wątpliwości nie ma jednak co do rosnącego znaczenia samej potrzeby ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzialne inwestycje - partnerzy raportu

[1] Urban Land Institute, Emerging trends in real estate: Europe 2022 – survey, 2021.
[2] Deutsche Bank Research, ESG Survey – what corporates and investors think, 2021.
[3] Urban Land Institute, Emerging trends in real estate: Europe – survey, 2021.
[4] Deutsche Bank Research, ESG Survey – what corporates and investors think, 2021.
[5] Tamże.
[6] Urban Land Institute, Emerging trends in real estate: Europe – survey, 2021.
[7] Tamże.
[8] J. DiNapoli, Blackstone asks its companies to regularly report on sustainability, Reuters, 3.05.2021, https://www.reuters.com/business/sustainable-business/exclusive-blackstone-asks-its-companies-regularly-report-sustainability-2021-05-03/ (data dostępu: 5.01.2022).
[9] GPW, Zrównoważona działalność GPW, https://www.gpw.pl/esg-gpw (data dostępu: 11.01.2021).
[10] PRI, About the PRI, https://www.unpri.org/about-us/about-the-pri (data dostępu: 11.01.2021)

Raportowanie niefinansowe ma coraz większe znaczenie w nieruchomościach. Celem raportowania ESG jest zapewnienie przejrzystości, tak aby lepiej ocenić zarządzanie ryzykiem i odpowiedzialnością firm wobec środowiska i własnych interesariuszy – pracowników, partnerów, podwykonawców, klientów i innych

Znaczenie poszczególnych kwestii środowiskowych w oczach przedstawicieli europejskiego rynku nieruchomości rośnie. Zdecydowanie najczęściej wymienianym wyzwaniem na rok 2022 jest zwiększenie wydajności energetycznej budynków. Duży nacisk kładzie się również na redukcję operacyjnego oraz wbudowanego śladu węglowego. Ten drugi wymaga szczególnej uwagi już na etapie planowania inwestycji i podejmowania strategicznych decyzji odnośnie do lokalizacji obiektu oraz rodzaju i pochodzenia używanych materiałów. Rzadziej wskazywanymi kwestiami są adaptacja do zmian klimatu oraz wspieranie bioróżnorodności[1].

Aspekty społeczne pozornie cieszą się mniejszą popularnością niż środowiskowe. To jednak specyfika europejska – badania wskazują, że w Stanach Zjednoczonych sytuacja jest odwrotna i to kwestie społeczne są istotniejsze dla odpowiedzialnego prowadzenia biznesu[2]. Ponadto także w Europie najczęściej wskazywanymi wyzwaniami są tworzenie ogólnodostępnych przestrzeni, w tym terenów zieleni oraz ogólna wartość dodana dla lokalnych społeczności. Odpowiedzialność za zrównoważone, przyjazne dla wszystkich miasta opisuje się jako holistyczny proces, którego częścią są tworzenie miejsc pracy, zapewnienie dostępnych cenowo mieszkań oraz wspieranie małych biznesów. Ponad 90% badanych wierzy też, że dbanie o zdrowie i dobrostan użytkowników pozostanie kluczowym elementem tworzenia projektów we wszystkich segmentach rynku nieruchomości[3].

Presja biznesowa na aspekty ESG

Europejscy inwestorzy decydują się na włączenie aspektów ESG do swoich strategii biznesowych przede wszystkim ze względu na oczekiwania klientów. Wielu przyznaje wprost, że nacisk na kwestie zrównoważonego rozwoju jest dobry z punktu widzenia kreowania wizerunku organizacji[4]. Przedstawiciele korporacji poproszeni o ocenę znaczenia raportowania ESG w rozmowach z partnerami biznesowymi wskazali wysoką uśrednioną wartość 7,2 (w skali 0–10)[5]. Nie omija to rynku nieruchomości: niemal 90% przedstawicieli tego segmentu uważa, że uwzględnianie różnorodnych elementów ESG to istotny czynnik sukcesu marki. Z kolei 66% ankietowanych w badaniu Urban Land Institute wierzy, że reputacja stanie się w najbliższych latach kluczowym elementem sukcesu biznesowego na rynku nieruchomości[6].

Zwracanie uwagi na odpowiedzialny sposób prowadzenia biznesu staje się niezbędne, by dotrzymać kroku trendom dominującym na rynku. Uczestnicy rynku nieruchomości zaliczają implementowanie strategii ESG do najważniejszych zjawisk stojących za zachodzącą transformacją tego segmentu, na równi ze zmieniającymi się oczekiwaniami użytkowników oraz traktowaniem nieruchomości bardziej w kategoriach usługi niż produktu[7].

Niemal co chwilę potwierdza się rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju dla biznesu w skali Polski, Europy i świata. W maju 2021 roku Blackstone Group – jeden z największych globalnych funduszy inwestujących w nieruchomości – zapowiedziało, że będzie wymagać raportowania ESG od wszystkich podległych sobie spółek[8]. W podobnym czasie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dołączyła do 56 instytucji tego typu na świecie, które opublikowały przewodnik o raportowaniu ESG, a w grudniu tego roku przyjęła strategię zrównoważonego rozwoju[9]. W ostatnich latach znacznie przyspieszył też m.in. wzrost działającej pod auspicjami ONZ inicjatywy PRI (Principles for Responsible Investment), której zobowiązania przyjęło do 2021 r. ok. 4 tys. podmiotów zarządzających aktywami o łącznej wartości 120 bln dolarów, czyli niemal dwukrotnie więcej niż trzy lata wcześniej[10].

raportowanie OCENA WAŻNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ESG W PRZEDSIĘBIORSTWACH

opracowanie ThinkCo na podstawie: Deutsche Bank Research, ESG Survey – what corporates and investors think, 2021

Raportowanie niefinansowe ESG

Coraz więcej firm zapewnia wgląd w wyniki pozafinansowe na prośbę inwestorów lub klientów, ale też dla spełnienia zobowiązań prawnych. Celem raportowania ESG jest zapewnienie przejrzystości, tak aby lepiej ocenić zarządzanie ryzykiem i odpowiedzialnością firm wobec środowiska i własnych interesariuszy – pracowników, partnerów, podwykonawców, klientów i innych. Udostępniane informacje są szczególnie chętnie analizowane przez inwestorów, którzy potrafią ocenić praktyki ESG firmy i porównać je z innymi.

Raportowanie ESG odpowiada na szereg potrzeb, m.in.:

  • przestrzeganie wymogów prawnych w zakresie ujawniania informacji (SFDR, NFRD/CSRD),
  • efektywniejsze zarządzanie polityką zrównoważonego rozwoju poprzez monitorowanie jej postępów,
  • podstawa do oceny inwestorskiej oraz kredytowej (prawdopodobnie kluczowe w niedalekiej przyszłości),
  • wiarygodność w relacjach z partnerami biznesowymi i klientami,
  • uniknięcie zarzutów dotyczących greenwashingu.

Forma raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju w znacznej mierze pozostaje w gestii organizacji poddającej się ocenie. Obecnie funkcjonuje co najmniej kilkaset systemów ułatwiających ujawnianie informacji ESG. Różnią się one między sobą zakresem, szczegółowością i źródłem pozyskiwanych danych. Brak standaryzacji przekłada się niejednokrotnie na wątpliwości dotyczące jakości i możliwości porównania przedstawianych raportów. Wątpliwości nie ma jednak co do rosnącego znaczenia samej potrzeby ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzialne inwestycje - partnerzy raportu

[1] Urban Land Institute, Emerging trends in real estate: Europe 2022 – survey, 2021.
[2] Deutsche Bank Research, ESG Survey – what corporates and investors think, 2021.
[3] Urban Land Institute, Emerging trends in real estate: Europe – survey, 2021.
[4] Deutsche Bank Research, ESG Survey – what corporates and investors think, 2021.
[5] Tamże.
[6] Urban Land Institute, Emerging trends in real estate: Europe – survey, 2021.
[7] Tamże.
[8] J. DiNapoli, Blackstone asks its companies to regularly report on sustainability, Reuters, 3.05.2021, https://www.reuters.com/business/sustainable-business/exclusive-blackstone-asks-its-companies-regularly-report-sustainability-2021-05-03/ (data dostępu: 5.01.2022).
[9] GPW, Zrównoważona działalność GPW, https://www.gpw.pl/esg-gpw (data dostępu: 11.01.2021).
[10] PRI, About the PRI, https://www.unpri.org/about-us/about-the-pri (data dostępu: 11.01.2021)