doradztwo prawne ESG

Nasz zespół prawników pomaga firmom w zintegrowaniu zasad zrównoważonego rozwoju z ich strategią biznesową. Koncentrujemy się na budowaniu przewag konkurencyjnych opartych na nowych regulacjach UE i oczekiwaniach rynkowych.

Skorzystaj z naszego doświadczenia, aby zintegrować zasady ESG z Twoją działalnością, poprawiając zarówno wizerunek firmy, jak i jej wyniki finansowe, a także przygotować się na przyszłe regulacje.

jakie są potrzeby firm w zakresie doradztwa ESG

Wśród naszych klientów obserwujemy rosnące zainteresowanie ESG wynikające z oczekiwań inwestorów, zmian w ustawodawstwie, czy większej świadomości społecznej. Wiele firm poszukuje nowych szans biznesowych, chce poprawić swój wizerunek lub potrzebuje dostosować produkty do zmieniających się preferencji konsumentów.

co wyróżnia doradztwo prawne ESG ThinkCo?

Wdrażanie ESG nie musi być zamieszane w skomplikowane procesy i niepotrzebne raportowanie. Naszym głównym celem jest wdrożenie mechanizmów ESG w strukturze Twojej firmy w sposób, który maksymalizuje efektywność działań, równocześnie generując przewagę konkurencyjną i zwiększając zyski. Nasze podejście obejmuje:

 • Spersonalizowane usługi: Tworzymy strategie ESG dostosowane do indywidualnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa, uwzględniając przy tym Twoje plany rozwoju, kluczowych klientów oraz instytucje finansowe, z którymi współpracujesz.
 • Biznesowe rozwiązania ESG: Nasze działania zmierzają do zwiększenia efektywności i opłacalności konkretnych relacji z konkretnymi podmiotami. Jesteśmy dalecy od roli agencji marketingowej – naszym celem jest przekształcenie działań ESG w mierzalne korzyści biznesowe.
 • 100% zgodności z prawem: Nasze rozwiązania gwarantują pełną zgodność z obowiązującymi przepisami, przy jednoczesnym wykorzystaniu mechanizmów ESG jako narzędzia wzmacniającego Twoją pozycję na rynku.

zamów u nas doradztwo ESG

Chcesz pozostać konkurencyjny na zmieniającym się rynku? Potrzebujesz przygotować się na nadchodzące zmiany w legislacji?

wyślij zapytanie

na czym się skupiamy
w doradztwie ESG?

Nasze podejście do opracowywania ESG koncentruje się na kreowaniu przewag konkurencyjnych, które przedsiębiorstwo może osiągnąć poprzez optymalizację procesu wdrażania obowiązków prawnych w zakresie ujawniania informacji niefinansowych. Opieramy się na zgodności z Europejską Taksonomią, uwzględniając wszelkie prawne aspekty Europejskiego Zielonego Ładu. Koncentrujemy się również na optymalizacji procesu sporządzania raportów, opierając się na wytycznych CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz standardach ESRS. Oferujemy wsparcie analityków, ekspertów technicznych oraz prawników.

jak pomagamy firmom we
wdrażaniu standardów ESG?

ESG compliance i szkolenie

Celem warsztatów jest analiza procesów w firmie, ustalenie zakresu i konkretnych wymagań biznesowych. Działania, które podejmujemy, aby osiągnąć cel, to:

 • Kick-off meeting: w trakcie którego wprowadzimy kluczowe osoby w firmie w problematykę legislacji Unii Europejskiej tworzącej kontekst ESG
 • Ankieta online: pozwala na uszczegółowienie dotychczasowych działań i potrzeb w firmie
 • ESG Compliance: prowadzimy analizę, która pomoże zidentyfikować obowiązki sprawozdawcze firmy oraz wyzwania i zagrożenia w kontekście legislacji EU
 • Szkolenie (2 dni):  Jest kluczowym elementem procesu. W trakcie szkolenia szczegółowo omówimy legislację UE (Taksonomia, ESRS, NFRD, CSRD, CSDD) oraz jej przełożenie na biznes klienta.

spersonalizowane wdrożenie standardów ESG

Biorąc pod uwagę wytyczne do raportowania ESG, specyfikę firmy oraz wyniki warsztatów, przygotowujemy spersonalizowany proces wdrożenia standardów ESG, który pomoże w zbieraniu, analizowaniu i raportowaniu danych dotyczących aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych związanych z działalnością organizacji.

 • Retainer i dedykowana osoba wsparcia: Zapewniamy dedykowanego eksperta, który będzie cię wspierał na bieżąco, odpowiadając na pytania, rozwiązując wątpliwości i udzielając wsparcia w implementacji standardów ESG. Jesteśmy z tobą na każdym etapie.
 • Ustawianie procesów w firmie: Pomagamy ci dostosować istniejące procesy oraz tworzyć nowe, tak aby sprawnie zbierać, analizować i raportować dane związane z aspektami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi.
 • Monitorowanie zmian: Nie zostawiamy cię samych sobie po wdrożeniu. Aktywnie monitorujemy zmiany w regulacjach ESG oraz dostarczamy ci aktualne informacje i wskazówki, abyś zawsze był zgodny z wymaganiami.
 • Ciągłe wsparcie: Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc w trudniejszych momentach, rozwiewać wątpliwości i doradzać w kwestiach związanych z ESG. Naszym celem jest tworzyć trwałe i opłacalne rozwiązania.
 • Długoterminowa wizja wdrożenia: Nasze wsparcie nie kończy się na jednym projekcie. Pomagamy ci kształtować długoterminową strategię wdrożenia ESG, umożliwiając ci rozwijanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

co zyskujesz zamawiając doradztwo ESG w ThinkCo?

budujesz solidne

fundamenty do wzrostu

Strategia ESG stanowi solidną podstawę do długoterminowego rozwoju firmy, pomagając w tworzeniu trwałej wartości.

jesteś gotowy na nowe

regulacje prawne

Zidentyfikujemy potencjalne ryzyka związanych z ESG oraz w zapewnimy zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami.

zwiększasz

konkurencyjność

Implementacja strategii ESG może przyczynić się do wyróżnienia firmy na tle konkurencji, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej.

efektywnie wydajesz

budżet

Przygotowanie strategii ESG w oparciu o legislację unijną pomoże Ci przygotować się na nadchodzące zmiany, mądrze zaplanować budżet oraz zwiększy szanse na inwestycyjny sukces.

dostosowujesz działania

do potrzeb rynku

Indywidualnie dostosowany model biznesowy pozwala na lepsze zrozumienie i reagowanie na dynamiczne zmiany rynkowe i potrzeby klientów.

zamów u nas doradztwo ESG

Chcesz pozostać konkurencyjny na zmieniającym się rynku? Potrzebujesz przygotować się na nadchodzące zmiany w legislacji?

wyślij zapytanie