koncepcja programowo-przestrzenna

Opracowujemy koncepcje programowo-przestrzenne, które łączą funkcjonalność z estetyką, tworząc przestrzenie odzwierciedlające potrzeby i oczekiwania użytkowników. Nasz proces obejmuje dogłębną analizę wymagań, zintegrowane planowanie przestrzenne oraz innowacyjne podejście do projektowania.

Skorzystaj z naszej ekspertyzy, aby stworzyć przestrzenie, które nie tylko spełniają wymagania użytkowe, ale również inspirowane są innowacyjnymi pomysłami, przyczyniając się do tworzenia unikalnych i przyciągających uwagę projektów.

czym jest koncepcja 
programowo-przestrzenna?

Koncepcja programowo-przestrzenna to dokument, który łączy w sobie aspekty funkcjonalne i przestrzenne projektu architektonicznego. Jest to wstępny etap planowania, który określa, jak przestrzeń ma być wykorzystana i jakie funkcje ma spełniać. Koncepcja ta zawiera zarys rozmieszczenia różnych funkcji w budynku lub zespole budynków, takich jak strefy mieszkalne, komercyjne, publiczne czy rekreacyjne, oraz określa ich wzajemne relacje i komunikację.

Koncepcja programowo-przestrzenna służy jako podstawa do dalszego, bardziej szczegółowego projektowania architektonicznego. Zawiera wizję ogólną, która uwzględnia zarówno potrzeby użytkowników, jak i warunki lokalizacji, dostępność, estetykę oraz kontekst urbanistyczny. Jest to narzędzie ważne w początkowej fazie projektowania, pozwalające na ocenę wykonalności i efektywności planowanego przedsięwzięcia oraz na wstępne zrozumienie relacji między poszczególnymi funkcjami i przestrzeniami.

co wyróżnia koncepcje programowo-przestrzenne tworzone przez ThinkCo?

  • Doświadczenie w analizie funkcji: Specjalizujemy się w analizach nieruchomości i mamy doświadczenie w tworzeniu relacji pomiędzy różnorodnymi funkcjami: mieszkaniami, biurami, handlem czy usługami i gastronomią. Dowodem są case studies naszych projektów oraz publicznie dostępne raporty.
  • Dobre zrozumienie biznesu: ThinkCo to butikowa firma doradcza. Znajdujemy się w pół drogi między korporacjami, a indywidualnymi inwestorami, co sprawia, że jesteśmy w stanie zrozumieć zarówno perspektywę dużych organizacji, jak też potrzeby mniejszych firm.
  • Głęboka specjalizacja: Specjalizacja w konkretnych segmentach rynku, takich jak nieruchomości, budownictwo, ESG, przemysł i produkcja czy miasta i samorządy, pozwala na dostarczanie unikalnych rozwiązań na wysokim poziomie.
  • Myślenie w kategoriach ESG: Dążymy do tworzenia nie tylko efektywnych, ale i zrównoważonych rozwiązań, które są korzystne zarówno dla klientów, jak i dla środowiska. ESG jest dla nas podstawą wszelkich działań projektowych i doradczych.
  • Osobisty kontakt z klientami: Za projekt będzie odpowiadał osobiście jeden z partnerów zarządzających ThinkCo. Daje to naszym klientom pewność, że ich inwestycja zostanie należycie zaopiekowana.
  • Orientacja na długoterminowe korzyści: Przykładamy jest dużą wagę do tego, aby mapowanie przynosiło korzyści długoterminowe, pomagając w budowaniu trwałych relacji z interesariuszami i zwiększaniu wartości projektu.

zamów koncepcję programowo- przestrzenną

Potrzebujesz mądre zaplanować funkcje w ramach inwestycji? Chcesz połączyć wizję architektoniczną z założeniami biznesowymi?

wyślij zapytanie

jak wygląda proces powstawania koncepcji programowo-przestrzennej

Tworzenie koncepcji programowo-przestrzennej rozpoczyna się od analizy potrzeb inwestora 
i użytkowników, a także badania kontekstu miejskiego i środowiskowego. Następnie definiowane 
są funkcje przestrzenne projektu, co obejmuje określenie rodzajów i wielkości przestrzeni użytkowych.

W kolejnym etapie przechodzi się do projektowania przestrzennego, opracowując wstępny układ funkcjonalny i wizualny projektu, który jest następnie iteracyjnie dopracowywany. Ostatecznie, po osiągnięciu finalnej wersji koncepcji, jest ona prezentowana do akceptacji inwestorowi. Cały proces wymaga interdyscyplinarnej współpracy i ciągłej komunikacji między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

jak tworzymy koncepcję
programowo-przestrzenną?

analiza
wstępna

Rozpoczynamy od szczegółowej analizy potrzeb i wymagań inwestora, użytkowników oraz lokalizacji. Badamy kontekst miejski, społeczny i środowiskowy terenu, aby zrozumieć możliwości i ograniczenia.

analiza 
lokalizacji

Dogłębna analiza otoczenia inwestycji, usług, gastronomii i kultury, pozwala nam zrozumieć, jakie funkcje uzupełniające są rekomendowane w danym projekcie.

program funkcjonalny

Na podstawie zebranych danych określamy funkcje, które ma spełniać przestrzeń, w tym rodzaje i wielkości przestrzeni użytkowych, komercyjnych, publicznych czy rekreacyjnych.

projektowanie przestrzenne

Opracowujemy schematy rozmieszczenia funkcji na terenie, zwracając uwagę na ich wzajemne powiązania, relacje biznesowe, walory funkcjonalne i komunikację.

projektowanie przestrzenne

Planujemy, w jaki sposób projekt ma wkomponować się w otaczające środowisko, uwzględniając istniejącą infrastrukturę, transport i krajobraz.

tworzenie wizji architektonicznej

Opracowujemy wizję architektoniczną, która łączy estetykę z funkcjonalnością, tworząc harmonijną i atrakcyjną przestrzeń.

rozwój
koncepcji

Na podstawie wstępnych projektów tworzymy bardziej szczegółowe koncepcje, które są następnie prezentowane i dyskutowane 
z inwestorem oraz innymi zainteresowanymi stronami.

iteracja i dopracowanie

Proces ten często obejmuje kilka rund modyfikacji i poprawek, aby dopasować koncepcję do zmieniających się wymagań i oczekiwań.

co zyskujesz zamawiając koncepcję
programowo-przestrzenną?

wzmocnienie

pozycji rynkowej

Projektowane przez nas przestrzenie pomagają wyróżnić Twój projekt na rynku, zwiększając jego atrakcyjność i rozpoznawalność.

efektywne wykorzystanie

przestrzeni

Program zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, co przekłada się na zwiększenie funkcjonalności i zysków z inwestycji.

poprawa doświadczeń

użytkowników

Uzyskujesz wgląd w potrzeby i zachowania klientów, co pozwala na lepsze dostosowanie Twojej oferty do ich oczekiwań.

dostosowanie do

zmieniających się potrzeb

Program jest elastyczny i może być dostosowany do przyszłych zmian, co zapewnia długoterminową użyteczność projektu.

wprowadzasz

innowacyjne rozwiązania

Nasze rekomendacje opieramy na analizie najlepszych projektów ze świata, co umożliwia wprowadzenie nowych rozwiązań już na etapie koncepcji.

zamów koncepcję programowo- przestrzenną

Potrzebujesz mądre zaplanować funkcje w ramach inwestycji? Chcesz połączyć wizję architektoniczną z założeniami biznesowymi?

wyślij zapytanie