placemaking

Wdrażamy strategie placemakingowe, które przekształcają przestrzenie miejskie w dynamiczne i wielofunkcyjne środowiska. Nasz proces placemakingu tworzy przestrzenie, które promują interakcje społeczne, wzbogacają doświadczenia i przyciągają różnorodne grupy użytkowników.

Wdrażamy strategie placemakingowe, które przekształcają przestrzenie miejskie w dynamiczne i wielofunkcyjne środowiska. Nasz proces placemakingu tworzy przestrzenie, które promują interakcje społeczne, wzbogacają doświadczenia i przyciągają różnorodne grupy użytkowników.

kiedy warto zainwestowaćw proces placemakingu?

Placemaking jest kluczową inwestycją dla projektów wymagających silnej społecznej 
i komercyjnej wartości dodanej, takich jak rewitalizacja obszarów historycznych, tworzenie przestrzeni wielofunkcyjnych oraz odpowiedź na specyficzne potrzeby lokalnych społeczności.

Inwestycja w działania placemakingowe jest szczególnie wartościowa, gdy celujemy w ożywienie przestrzeni miejskich, które mają potencjał stać się nowymi punktami na mapie codziennych, społecznych i kulturalnych interakcji. Placemaking pomaga stworzyć miejsca, gdzie ludzie chcą 
się spotykać, pracować i odpoczywać.

Zarazem, placemaking to strategiczny ruch dla inwestorów poszukujących długoterminowego zwiększenia wartości swoich nieruchomości. Działania te przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności komercyjnej obszaru, co przekłada się na realne korzyści ekonomiczne. Efektywne działania placemakingowe przekształcają proste inwestycje w przestrzenie markowe z autentycznym charakterem, które przyciągają przedsiębiorstwa, turystów i lokalnych mieszkańców. Inwestowanie w placemaking jest zatem inwestycją w przyszłość – zarówno w kontekście finansowym, jak 
i społecznym – pozostawiając trwały ślad w krajobrazie miejskim.

co wyróżnia strategie placemakingowe ThinkCo?

  • Zrozumienie biznesu i lifestyle’u: ThinkCo to butikowa firma doradcza. Znajdujemy się w pół drogi między korporacjami, a agencjami kreatywnymi, co sprawia, że jesteśmy w stanie zrozumieć zarówno perspektywę biznesu i dużych pieniędzy, jak też lifestyle i oczekiwania konsumentów.
  • Interdyscyplinarny zespół: Nasz zespół składa się z ekspertów z różnych dziedzin – ekonomistów, architektów, socjologów czy analityków. Umożliwia to wielopłaszczyznową analizę i interpretację danych.
  • Doświadczenie w konsultacjach społecznych: Przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt procesów konsultacji z użytkownikami, zbierania opinii i tworzenia na ich podstawie rekomendacji funkcjonalno-użytkowych.
  • Myślenie w kategoriach ESG: Dążymy do tworzenia nie tylko efektywnych, ale i zrównoważonych rozwiązań, które są korzystne zarówno dla klientów, jak i dla środowiska. ESG jest dla nas podstawą wszelkich działań projektowych i doradczych.
  • Osobisty kontakt z klientami: Za projekt będzie odpowiadał osobiście jeden z partnerów zarządzających ThinkCo. Daje to naszym klientom pewność, że ich inwestycja zostanie należycie zaopiekowana.
  • Orientacja na długoterminowe korzyści: Przykładamy jest dużą wagę do tego, aby strategia przynosiła korzyści długoterminowe, pomagając w przyciąganiu nowych użytkowników, utrzymaniu stałych klientów, a w efekcie zwiększaniu wartości projektu.

zamów strategię placemakingową

Chcesz zwiększyć wartość swoich nieruchomości? Planujesz przyciągnąć różne grupy użytkowników do inwestycji?

wyślij zapytanie

jak tworzymy strategię placemakingową?

W ThinkCo kształtujemy strategie placemakingowe z precyzją dopasowaną do kontekstu miejsca 
i jego użytkowników.  Rozpoczynając od szczegółowej analizy lokalnych uwarunkowań, w tym czynników społecznych, historycznych i ekonomicznych, identyfikujemy realne potrzeby i aspiracje społeczności. Ta wiedza pozwala na tworzenie przestrzeni z unikatowym charakterem, które naturalnie wplecione są w życie codzienne mieszkańców oraz użytkowników. Poprzez konsultacje społeczne zapewniamy, że każda przestrzeń, którą kształtujemy, będzie odpowiadała 
na oczekiwania społeczności, stając się pełnowartościowym elementem miejskiej tkanki.

Tworząc strategię placemakingową, łączymy cel przyciągnięcia użytkowników z pragmatyzmem biznesowym, mając na uwadze wzrost wartości nieruchomości i jej potencjał komercyjny. Planujemy z przekonaniem, że przestrzenie publiczne mogą być atrakcyjne zarówno z punktu widzenia użytkowników, jak i korzystne dla inwestorów. Nasze strategie są dynamiczne 
i uwzględniają potencjał do adaptacji, co pozwala przestrzeniom ewoluować wraz ze zmianami rynkowymi. Zajmujemy się także przewidywaniem trendów, co gwarantuje długoterminowy rozwój projektów i ich komercyjny sukces.

co wchodzi w zakres 
strategii placemakingowej?

analiza kontekstu urbanistycznego

Dogłębna analiza otoczenia inwestycji, usług, gastronomii i kultury, aby zrozumieć, jakie funkcje uzupełniające są rekomendowane w danym projekcie.

analiza potrzeb społeczności

Głęboka analiza potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności, aby dostosować projektowane przestrzenie publiczne do ich preferencji.

early engagement

Implementacja strategii angażowania społeczności od najwcześniejszej fazy projektu, w celu zbudowania lojalnej bazy przyszłych użytkowników i mieszkańców.

wytyczne dla funkcji w przyziemiach

Opracowanie zaleceń dotyczących charakteru i funkcji przestrzeni w parterach budynków, tak aby były one atrakcyjne z perspektywy przyszłych użytkowników.

koncepcja działań animacyjnych

Planowanie i koordynacja różnych działań animacyjnych na terenie inwestycji w trakcie jej realizacji oraz po jej zakończeniu.

placemaking cyfrowy

Planowanie i koordynacja różnych działań animacyjnych na terenie inwestycji w trakcie jej realizacji oraz po jej zakończeniu.

strategia komunikacyjna

Opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii komunikacyjnej, w tym zarówno online, jak i offline, w celu budowania świadomości i zainteresowania projektem.

zarządzanie stakeholderami

Opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii komunikacyjnej, w tym zarówno online, jak i offline, w celu budowania świadomości i zainteresowania projektem.

co zyskujesz zamawiajac w ThinkCo strategię placemakingową?

ekspertyzę

specjalistów

Nasze usługi są świadczone przez doświadczonych badaczy, architektów i ekspertów biznesowych, co gwarantuje kompleksowe i profesjonalne podejście do każdego projektu.

kompleksowa

ekspertyza

Dzięki zaawansowanym badaniom rynkowym i analizie danych, strategie są dostosowane do realiów ekonomicznych, kulturowych i społecznych, co zwiększa ich skuteczność i rentowność inwestycji.

oparty na danych

wgląd w rynek

Nasza strategia uwzględnia zarówno aspekty estetyczne i funkcjonalne, jak i potrzebę osiągania konkretnej wartości dodanej dla inwestorów i właścicieli nieruchomości, wspierając jednocześnie zrównoważony rozwój.

integracja z

celami biznesowymi

Twoje analizy będą nadzorowane przez doświadczonych ekspertów, co gwarantuje precyzjęi odpowiedzialność za dostarczane wyniki.

zgodność z

ESG

Przykładamy dużą wagę do spełnienia najwyższych standardów środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG), co przekłada się na trwałość i pozytywny wizerunek projektu.

zamów strategię placemakingową

Chcesz zwiększyć wartość swoich nieruchomości? Planujesz przyciągnąć różne grupy użytkowników do inwestycji?

wyślij zapytanie