strategia wejścia na rynek

Opracowujemy kompleksowe strategie wejścia na rynek, które precyzyjnie definiują ścieżki dla wprowadzenia Twojego produktu lub usługi, maksymalizując szanse na sukces i minimalizując ryzyko.

Skorzystaj z naszego doświadczenia, aby efektywnie wprowadzić swoją ofertę na nowe rynki, identyfikując optymalne kanały dystrybucji, grupy docelowe i strategie komunikacji.

czym jest

strategia wejścia na rynek?

Strategia wejścia na rynek, czyli tzw. go-to-market (GTMS) stanowi kluczowy element w procesie wprowadzania produktu lub usługi na rynek. Esencją strategii wejścia na rynek jest zrozumienie i analiza rynku oraz klientów, co pozwala na skuteczne targetowanie najbardziej odpowiednich segmentów rynku. Takie podejście umożliwia również precyzyjne określenie propozycji wartości, która wyróżnia produkt lub usługę na tle konkurencji i wyraźnie komunikuje jej unikalne korzyści klientom. Wybór i implementacja strategii cenowej również odgrywa bardzo ważną rolę, gdzie cena ustalana jest w taki sposób, aby odzwierciedlać percepcyjną i rzeczywistą wartość oferty dla klientów.

Drugim ważnym aspektem strategii wejścia na rynek jest opracowanie strategii dystrybucji i promocji, co obejmuje wybór odpowiednich kanałów dystrybucji oraz taktyki promocyjne dostosowane do zwyczajów zakupowych i preferencji wybranej grupy docelowej. Elementy te są niezbędne do zaplanowania i wykonania skutecznych działań marketingowych, które prowadzą do rozpoznawalności marki, zbudowania zaufania i ostatecznie do udanej sprzedaży.

co wyróżnia strategię go-to-market ThinkCo?

 • Interdyscyplinarny zespół badawczy: Nasz zespół składa się z ekspertów z różnych dziedzin, co umożliwia wielopłaszczyznową analizę i interpretację danych.
 • Tworzymy strategię w oparciu o analizy: Strategia marki od ThinkCo to przede wszystkim wizja oparta o szczegółowych research i dane z wielu źródeł. Zdolności analityczne ThinkCo zostały potwierdzone na przestrzeni lat poprzez kilkanaście cenionych publikacji i dziesiątki zadowolonych klientów.
 • Rzetelność danych: Bazujemy na rzetelnych źródłach, takich jak raporty branżowe i wiarygodne dane statystyczne.
 • Elastyczne podejście: Strategia wejścia na rynek wykonana przez ThinkCo to zawsze garnitur szyty na miarę. Dopasujemy zakres opracowania do Twoich oczekiwań. Uzyskamy najlepszy możliwy wynik w założonym budżecie.
 • Strategiczne rekomendacje: Dostarczamy strategiczne rekomendacje, które są dopasowane do Twoich celów biznesowych i pomagają w podejmowaniu informowanych decyzji.

zamów u nas

strategię wejścia na rynek

Chcesz lepiej zrozumieć dynamikę nowego rynku? Potrzebujesz informacji jak pozycjonować swój produkt?

wyślij zapytanie

kiedy przeprowadzić

badania eksperckie

 • Skomplikowane lub specjalistyczne tematy: Gdy projekt lub problem wymaga głębokiej, specjalistycznej wiedzy, która wykracza poza ogólnodostępne informacje i standardowe metody analizy.
 • Decyzje o dużym znaczeniu strategicznym: W sytuacjach, gdy decyzje mają długoterminowy wpływ na organizację, np. inwestycje kapitałowe, wejście na nowe rynki, czy rozwój nowych produktów.
 • Potrzeba niezależnej oceny: Dla zapewnienia obiektywizmu i uniknięcia konfliktu interesów, szczególnie w przypadkach oceny jakości, bezpieczeństwa produktów, czy zgodności z regulacjami.
 • Przy wdrażaniu innowacji: Aby ocenić potencjalne ryzyka, szanse i możliwości związane z nowymi technologiami, produktami czy procesami.
 • W potrzebie walidacji projektu: Kiedy istnieje potrzeba potwierdzenia czy zbadania dokładności, skuteczności i wiarygodności istniejących projektów, badań lub danych.
 • Dla rozwoju polityk i strategii: Do opracowywania lub oceny polityk publicznych, strategii biznesowych, czy kierunków rozwoju organizacji.
 • W celu edukacji: Dla zwiększenia wiedzy i świadomości na temat określonych zagadnień wśród pracowników, klientów, czy innych zainteresowanych stron.

jakie elementy wchodzą

w zakres strategii wejścia na rynek?

segmentacja
rynku

Określenie nisz rynkowych i segmentów klientów, dla których produkt będzie najbardziej odpowiedni.

propozycja wartości

Zdefiniowanie unikalnej propozycji wartości produktu, która wyróżnia go na tle konkurencji i odpowiada na konkretne potrzeby segmentu docelowego.

analiza konkurencji

Zrozumienie krajobrazu konkurencyjnego i pozycjonowanie produktu w taki sposób, aby wykorzystać słabości konkurencji.

model
biznesowy

Wybór odpowiedniego modelu biznesowego, który określa sposób monetyzacji produktu lub usługi.

kanały 
dystrybucji

Zidentyfikowanie i wybór kanałów, przez które produkt będzie dostarczany do klienta, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych.

strategia 
cenowa

Ustalenie strategii cenowej, która maksymalizuje przychody i zyski, jednocześnie zachowując konkurencyjność na rynku.

komunikacja marketingowa

Rozwój komunikatów marketingowych, które przekazują wartość produktu do klientów oraz strategii promocyjnych skierowanych na zwiększenie świadomości i zainteresowania rynku.

plan
marketingowy

Opracowanie szczegółowego planu marketingowego i przydziału budżetu, który obejmuje wszystkie kampanie i działania związane z wprowadzeniem produktu.

co zyskujesz zamawiając

strategię go-to-market w ThinkCo?

dobre pozycjonowanie

produktu

Strategia wejścia na rynek pomoże Ci w precyzyjnym określeniu i skomunikowaniu unikalnych cech produktu lub usługi.

dotarcie do

klientów

Lepiej zrozumiesz grupę docelową, co umożliwi Ci skuteczniejszą komunikację i promocję, a tym samym pomoże zapewnić firmie lepsze wyniki finansowe.

minimalizację

ryzyka

Badania rynku i analiza konkurencji w ramach strategii pomogą Ci zidentyfikować potencjalne ryzyka i wyzwania, a także umożliwią efektywne zarządzanie nimi.

zintergrowane

działania marketingowe

Zwiększysz efektywność działań promocyjnych i sprzedażowych.

zrozumiesz trendy

i dynamikę rynku

Będziesz lepiej adaptował się do zmieniających się warunków rynkowych, dzięki zrozumieniu aktualnych preferencji konsumenckich.

zamów u nas

strategię wejścia na rynek

Chcesz lepiej zrozumieć dynamikę nowego rynku? Potrzebujesz informacji jak pozycjonować swój produkt?

wyślij zapytanie