Badanie otoczenia rynkowego CKNP oraz potrzeb potencjalnych operatorów realizowane było przez zespoły ThinkCo i A2P2 architecture & planning w okresie od 26 marca do 26 czerwca 2019 roku.

Badanie polegało na rozpoznaniu otoczenia i potencjału rynkowego CKNP przy uwzględnieniu kontekstu urbanistycznego i instytucjonalnego oraz założeń programu rewitalizacji realizowanego na Pradze.

Zadanie obejmowało nawiązanie kontaktu z przedstawicielami instytucji o profilu zbliżonym do planowanego centrum kreatywności w celu zapoznania ich z projektem i poznania opinii na jego temat, a także wskazania oczekiwań, jakie musiałyby zostać spełnione, aby potencjalni operatorzy byli zainteresowani zarządzaniem CKNP. Analizy objęły podmioty prywatne, sektor publiczny i NGO.

Przed rozpoczęciem prac analitycznych przeanalizowano wykonane wcześniej opracowania, w tym zarówno raporty podsumowujące przeprowadzone wcześniej konsultacje, badania i analizy ex-ante, jak i koncepcyjny projekt architektoniczny (wersja z 26 marca 2019 r.). Dodatkowo zespół przeanalizował dokumenty związane z polityką rewitalizacyjną miasta Warszawy, planami rozwoju Pragi oraz opracowania dotykające problematyki branż kreatywnych, rzemieślników oraz obecności tych podmiotów na Pradze.

Badanie otoczenia rynkowego CKNP oraz potrzeb potencjalnych operatorów realizowane było przez zespoły ThinkCo i A2P2 architecture & planning w okresie od 26 marca do 26 czerwca 2019 roku.

Badanie polegało na rozpoznaniu otoczenia i potencjału rynkowego CKNP przy uwzględnieniu kontekstu urbanistycznego i instytucjonalnego oraz założeń programu rewitalizacji realizowanego na Pradze.

Zadanie obejmowało nawiązanie kontaktu z przedstawicielami instytucji o profilu zbliżonym do planowanego centrum kreatywności w celu zapoznania ich z projektem i poznania opinii na jego temat, a także wskazania oczekiwań, jakie musiałyby zostać spełnione, aby potencjalni operatorzy byli zainteresowani zarządzaniem CKNP. Analizy objęły podmioty prywatne, sektor publiczny i NGO.

Przed rozpoczęciem prac analitycznych przeanalizowano wykonane wcześniej opracowania, w tym zarówno raporty podsumowujące przeprowadzone wcześniej konsultacje, badania i analizy ex-ante, jak i koncepcyjny projekt architektoniczny (wersja z 26 marca 2019 r.). Dodatkowo zespół przeanalizował dokumenty związane z polityką rewitalizacyjną miasta Warszawy, planami rozwoju Pragi oraz opracowania dotykające problematyki branż kreatywnych, rzemieślników oraz obecności tych podmiotów na Pradze.