Więcej niż połowa Polaków jest szczęśliwa w swoim mieście – wynika z badania przeprowadzonego przez nas i Otodom. Bierze ono pod lupę to, jakie aspekty wpływają na poczucie szczęścia w mieście, w którym żyjemy i najbliższej okolicy. Najczęściej doceniamy dostęp do sklepów (29%), dobrą komunikację miejską (23,9%) oraz środowisko naturalne (23,2%). W których Polskich miastach czujemy się najszczęśliwsi i co wpływa na poczucie zadowolenia?

Raport „Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia” Otodom and ThinkCo bierze pod lupę to, jakie aspekty wpływają na nasz poziom szczęścia, w kontekście tego, gdzie mieszkamy. Tym razem zapytaliśmy Polaków, jak czują się w mieście, w którym mieszkają. Respondenci nie tylko oceniali swoje zadowolenie, ale także wskazywali, jakie czynniki wpływają na ich subiektywne poczucie szczęścia.

The study also showed what makes us unhappy and allowed us to diagnose what problems individual Polish cities face.

The seside as a top destination

Over 57% of respondents declare that they are happy where they live. The inhabitants of Gdynia, Gdańsk and Zielona Góra are the most satisfied with where they live. że są szczęśliwi tam, gdzie żyją. Najbardziej zadowoleni z tego, gdzie mieszkają są mieszkańcy Gdyni, Gdańska i Zielonej Góry. 

“Our research shows that combining practical solutions with a place to relax is the key to happiness in the city. However, they must go hand in hand with the proximity of nature, a wide selection of cultural attractions and access to entertainment, all in an atmosphere of security,” emphasizes Karolina Klimaszewska, Otodom analyst. że połączenie praktycznych rozwiązań z uwzględnieniem miejsca na relaks jest kluczem do szczęścia w mieście. Muszą one jednak iść w parze z bliskością natury, szerokim wyborem atrakcji kulturalnych i dostępem do rozrywki, a wszystko to w atmosferze poczucia bezpieczeństwa” – podkreśla Karolina Klimaszewska, analityczka Otodom

For 29% of people, convenient access to shops is key - we want to arrange everyday matters in the immediate vicinity. Other equally important elements are public transport (23.9%) and the natural environment, including the proximity of green areas and clean air (23.2%). Safety (21.7%) and access to entertainment and culture (21.1%) are also equally important.

The size of the city and the priorities of the inhabitants

Struktura tych preferencji zmienia się wraz z wielkością miasta. Podczas gdy w największych ośrodkach (powyżej 500 tys. mieszkańców) najbardziej cenimy dostęp do atrakcji kulturalnych (37,8%) i sklepów (36,7%), to w mniejszych miastach (od 100 do 200 tys. mieszkańców) obok bliskości sklepów (28,6%) na znaczeniu zyskuje dobra komunikacja miejska (23,8%). W małych miastach (do 50 tys. mieszkańców) najczęściej wskazywane pozytywne elementy to dostęp do natury (27,2%), bezpieczeństwo (25,1%) i niskie koszty życia (23,4%). Wiele z tych czynników jest inaczej ocenianych przez mieszkańców największych miast. Dla przykładu koszty życia są drugim najrzadziej wskazywanym elementem pozytywnie przekładającym się na ich zadowolenie. 

Deklarowany poziom szczęścia rośnie wraz z wielkością miasta, ale tylko do progu 200-500 tys. mieszkańców” – komentuje Karolina Klimaszewska, Otodom. „Miasta liczące do pół miliona mieszkańców mogą się już pochwalić rozwiniętą infrastrukturą usługową, komunikacyjną and kulturalną. Natomiast słabsze wyniki największych miast w tym zestawieniu wynikają z bardzo wysokiego odsetka osób nisko oceniających koszty życia oraz stan środowiska naturalnego.” – dodaje analityczka Otodom. 

Interestingly, the level of happiness increases with age. On the scale of the entire society, there is a clear increase in the subjective sense of satisfaction from the youngest age group to the 60-year-olds. However, it clearly decreases among people aged 70+, which may be related to their greater sensitivity and dependence. Aspects related to the cost of living, accessibility of communication, culture and entertainment or health care affect them more. In response to the needs of this social group, the so-called senior housing, i.e. designed with the needs of the elderly in mind. Convenience and the feeling of being part of a community that gives them a chance to live an active life is especially important to them. That is why such construction is distinguished by a convenient common space and a wide range of additional services.

The cost of living is the enemy of happiness

Niestety, co piąty z nas (21%) nie jest szczęśliwy w miejscu, w którym żyje. Najmniej zadowoleni są mieszkańcy Częstochowy, Kalisza i Rudy Śląskiej. We wszystkich tych miastach wśród trzech najczęściej wymienianych problemów jest ograniczony dostęp do rozrywki i atrakcji kulturalnych. W przypadku Częstochowy utrudnieniem na drodze do poczucia szczęścia są także wysokie koszty życia oraz trudny dostęp do służby zdrowia – aspekt ten jest również wyzwaniem dla mieszkańców Kalisza. Wskazali oni również na ograniczony dostęp do terenów zielonych, wysoki hałas uliczny i zanieczyszczenie powietrza. Co ciekawe, aspekt środowiskowy jest także najczęściej wymieniany przez mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy również zwrócili uwagę na fakt, że miasto nie jest zadbane i czyste. 

The high cost of living is the hardest hit across the country. As many as 36% of people indicated that finances are the biggest obstacle for them to achieve a sense of satisfaction. Only in the smallest towns (up to 50,000 inhabitants) limited access to entertainment and cultural attractions is indicated more often (28.8%). We also complain about the poor condition of the environment, high street noise and clean air (23.9%), as well as limited access to health care (22.2%). We are also negatively affected by inefficient public transport and problems with commuting (22%).

 

Pobierz bezpłatny raport „Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia”

Więcej niż połowa Polaków jest szczęśliwa w swoim mieście – wynika z badania przeprowadzonego przez nas i Otodom. Bierze ono pod lupę to, jakie aspekty wpływają na poczucie szczęścia w mieście, w którym żyjemy i najbliższej okolicy. Najczęściej doceniamy dostęp do sklepów (29%), dobrą komunikację miejską (23,9%) oraz środowisko naturalne (23,2%). W których Polskich miastach czujemy się najszczęśliwsi i co wpływa na poczucie zadowolenia?

Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia

Raport „Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia” Otodom and ThinkCo bierze pod lupę to, jakie aspekty wpływają na nasz poziom szczęścia, w kontekście tego, gdzie mieszkamy. Tym razem zapytaliśmy Polaków, jak czują się w mieście, w którym mieszkają. Respondenci nie tylko oceniali swoje zadowolenie, ale także wskazywali, jakie czynniki wpływają na ich subiektywne poczucie szczęścia.

The study also showed what makes us unhappy and allowed us to diagnose what problems individual Polish cities face.

Morze górą 

Over 57% of respondents declare that they are happy where they live. The inhabitants of Gdynia, Gdańsk and Zielona Góra are the most satisfied with where they live. że są szczęśliwi tam, gdzie żyją. Najbardziej zadowoleni z tego, gdzie mieszkają są mieszkańcy Gdyni, Gdańska i Zielonej Góry. 

“Our research shows that combining practical solutions with a place to relax is the key to happiness in the city. However, they must go hand in hand with the proximity of nature, a wide selection of cultural attractions and access to entertainment, all in an atmosphere of security,” emphasizes Karolina Klimaszewska, Otodom analyst. że połączenie praktycznych rozwiązań z uwzględnieniem miejsca na relaks jest kluczem do szczęścia w mieście. Muszą one jednak iść w parze z bliskością natury, szerokim wyborem atrakcji kulturalnych i dostępem do rozrywki, a wszystko to w atmosferze poczucia bezpieczeństwa” – podkreśla Karolina Klimaszewska, analityczka Otodom

For 29% of people, convenient access to shops is key - we want to arrange everyday matters in the immediate vicinity. Other equally important elements are public transport (23.9%) and the natural environment, including the proximity of green areas and clean air (23.2%). Safety (21.7%) and access to entertainment and culture (21.1%) are also equally important.

Wielkość miasta a priorytety mieszkańców 

Struktura tych preferencji zmienia się wraz z wielkością miasta. Podczas gdy w największych ośrodkach (powyżej 500 tys. mieszkańców) najbardziej cenimy dostęp do atrakcji kulturalnych (37,8%) i sklepów (36,7%), to w mniejszych miastach (od 100 do 200 tys. mieszkańców) obok bliskości sklepów (28,6%) na znaczeniu zyskuje dobra komunikacja miejska (23,8%). W małych miastach (do 50 tys. mieszkańców) najczęściej wskazywane pozytywne elementy to dostęp do natury (27,2%), bezpieczeństwo (25,1%) i niskie koszty życia (23,4%). Wiele z tych czynników jest inaczej ocenianych przez mieszkańców największych miast. Dla przykładu koszty życia są drugim najrzadziej wskazywanym elementem pozytywnie przekładającym się na ich zadowolenie. 

Deklarowany poziom szczęścia rośnie wraz z wielkością miasta, ale tylko do progu 200-500 tys. mieszkańców” – komentuje Karolina Klimaszewska, Otodom. „Miasta liczące do pół miliona mieszkańców mogą się już pochwalić rozwiniętą infrastrukturą usługową, komunikacyjną and kulturalną. Natomiast słabsze wyniki największych miast w tym zestawieniu wynikają z bardzo wysokiego odsetka osób nisko oceniających koszty życia oraz stan środowiska naturalnego.” – dodaje analityczka Otodom. 

Interestingly, the level of happiness increases with age. On the scale of the entire society, there is a clear increase in the subjective sense of satisfaction from the youngest age group to the 60-year-olds. However, it clearly decreases among people aged 70+, which may be related to their greater sensitivity and dependence. Aspects related to the cost of living, accessibility of communication, culture and entertainment or health care affect them more. In response to the needs of this social group, the so-called senior housing, i.e. designed with the needs of the elderly in mind. Convenience and the feeling of being part of a community that gives them a chance to live an active life is especially important to them. That is why such construction is distinguished by a convenient common space and a wide range of additional services.

Koszty życia wrogiem szczęścia 

Niestety, co piąty z nas (21%) nie jest szczęśliwy w miejscu, w którym żyje. Najmniej zadowoleni są mieszkańcy Częstochowy, Kalisza i Rudy Śląskiej. We wszystkich tych miastach wśród trzech najczęściej wymienianych problemów jest ograniczony dostęp do rozrywki i atrakcji kulturalnych. W przypadku Częstochowy utrudnieniem na drodze do poczucia szczęścia są także wysokie koszty życia oraz trudny dostęp do służby zdrowia – aspekt ten jest również wyzwaniem dla mieszkańców Kalisza. Wskazali oni również na ograniczony dostęp do terenów zielonych, wysoki hałas uliczny i zanieczyszczenie powietrza. Co ciekawe, aspekt środowiskowy jest także najczęściej wymieniany przez mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy również zwrócili uwagę na fakt, że miasto nie jest zadbane i czyste. 

W skali całego kraju najbardziej dotkliwie odczuwamy wysokie koszty życia. Aż 36% osób wskazało, że to finanse są dla nich największą przeszkodą do osiągnięcia poczucia zadowolenia. Jedynie w najmniejszych miejscowościach (do 50 tys. mieszkańców) częściej wskazywany jest ograniczony dostęp do rozrywki i atrakcji kulturalnych (28,8%). Narzekamy także zły stan środowiska, wysoki poziom hałasu ulicznego i czystość powietrza (23,9%) , a także ograniczony dostęp służby zdrowia (22,2%). Negatywnie wpływają na nas również nieefektywna komunikacja miejska i problemy z dojazdami (22%). 

Pobierz bezpłatny raport „Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia”