Środowiska responsywne to przestrzenie fizyczne wzbogacone przez inteligentne otoczenie w celu zapewnienia interaktywnego, unikalnego i zmiennego doświadczenia użytkownika. Raport daje okazję do zapoznania się z początkami i dalszym rozwojem zjawiska responsywności w architekturze, a także poznania dostępnych już dziś narzędzi i przykładów realizacji przestrzeni ciągłej zmiany.

Dzisiejszą rzeczywistość dobrze opisuje akronim VUCA, czyli Volatility (zmienność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Termin ten został stworzony na potrzeby opisania teorii przywództwa podczas działań wojennych, dość szybko zaadaptowano na grunt biznesu, rozpoczynając transformację tradycyjnych organizacji na bardziej zmienne i elastyczne.

VUCA nie ominęła świata architektury i nieruchomości. W miarę dojrzewania i profesjonalizowania się polskiego rynku nieruchomości, obserwujemy jak kolejne jego gałęzie muszą adaptować się do coraz szybszych zmian. Nie zmieniają się jednak tylko biurowce i galerie handlowe. Mieszkańcy miast stają się coraz bardziej świadomi i zaczynają oczekiwać więcej. W efekcie ewoluują również budynki użyteczności publicznej i przestrzenie miejskie.

Środowiska responsywne to przestrzenie fizyczne wzbogacone przez inteligentne otoczenie w celu zapewnienia interaktywnego, unikalnego i zmiennego doświadczenia użytkownika. Raport daje okazję do zapoznania się z początkami i dalszym rozwojem zjawiska responsywności w architekturze, a także poznania dostępnych już dziś narzędzi i przykładów realizacji przestrzeni ciągłej zmiany.

Dzisiejszą rzeczywistość dobrze opisuje akronim VUCA, czyli Volatility (zmienność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Termin ten został stworzony na potrzeby opisania teorii przywództwa podczas działań wojennych, dość szybko zaadaptowano na grunt biznesu, rozpoczynając transformację tradycyjnych organizacji na bardziej zmienne i elastyczne.

VUCA nie ominęła świata architektury i nieruchomości. W miarę dojrzewania i profesjonalizowania się polskiego rynku nieruchomości, obserwujemy jak kolejne jego gałęzie muszą adaptować się do coraz szybszych zmian. Nie zmieniają się jednak tylko biurowce i galerie handlowe. Mieszkańcy miast stają się coraz bardziej świadomi i zaczynają oczekiwać więcej. W efekcie ewoluują również budynki użyteczności publicznej i przestrzenie miejskie.