audyt projektu

Przeprowadzamy audyt projektu, dokładnie analizując założenia inwestycyjne oraz kontekst rynkowy. Przeanalizujemy kontekst i sytuację rynkową oraz zmiany wynikające z obserwacji trendów, co pozwali Ci podjąć najlepszą decyzję i w porę wprowadzić konieczne zmiany.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i zaawansowanych analiz, aby zapewnić sukces Twojego projektu, optymalizując procesy decyzyjne i minimalizując ryzyko.

czym jestaudyt projektu?

Audyt projektu to kompleksowy proces oceny, analizy i weryfikacji projektu pod kątem jego założeń inwestycyjnych, lokalizacji, grup odbiorców, miksu funkcjonalnego oraz rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych. Celem audytu jest zapewnienie, że projekt jest nie tylko estetycznie atrakcyjny i funkcjonalny, ale również ekonomicznie opłacalny i zrównoważony.

co wyróżnia audyt projektu od ThinkCo?

  • Doświadczeni eksperci: Zespół ThinkCo ma za sobą liczne, udane projekty w różnych segmentach rynku, od mieszkaniowych po komercyjne. Nasza głęboka wiedza branżowa jest Twoją gwarancją sukcesu.
  • Kompleksowa analiza: Nasze podejście jest holistyczne i multidyscyplinarne. Analizujemy wszystkie aspekty inwestycji, od zapisów prawa miejscowego i uwarunkowań urbanistycznych, poprzez projekt architektoniczny, aż po finansowanie i zrównoważony rozwój.
  • Oparcie na danych: Korzystamy z najnowszych narzędzi analizy rynkowej i baz danych, co gwarantuje, że nasze rekomendacje są zawsze oparte na najbardziej aktualnych i rzetelnych danych.
  • Wsparcie w zakresie ESG: Jako jedni z pionierów w zakresie ESG w Polsce, oferujemy również kompleksowe doradztwo w zakresie aspektów środowiskowych i społecznych, uwzględniające najnowsze standardy i regulacje.
  • Konkretne rekomendacje: Nie ograniczamy się tylko do identyfikacji problemów. Nasze raporty zawierają oparte na danych rekomendacje, które pomogą zoptymalizować inwestycję i zminimalizować ryzyko.
  • Adekwatny koszt: Koszt audytu dostosowujemy indywidualnie do zakresu i skomplikowania projektu. Naszym celem jest maksymalizacja ROI dla naszych klientów.

zamów u nas
audyt projektu

Potrzebujesz dostosować swój projekt do nowych oczekiwań? Chcesz ocenić jego potencjał komercyjny?

wyślij zapytanie

kiedy przeprowadzićaudyt projektu?

Audyt projektu ma na celu ocenę każdego aspektu planowanej inwestycji. Kluczowym elementem jest zagwarantowanie, że projekt nie tylko przyciągnie uwagę swoją estetyką i funkcjonalnością, ale także stanie się wyrazem solidnych podstaw ekonomicznych oraz będzie odpowiedzią na aktualne i przyszłe potrzeby rynku.

Nasze podejście do audytu uwzględnia szerokie spektrum czynników – od oczekiwań 
i potrzeb użytkowników końcowych, poprzez specyfikę i dynamikę rynku nieruchomości, aż po najnowsze trendy w zakresie projektowania i zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest dostarczanie konkretnych rekomendacji, które umożliwią optymalizację projektu – poprawy jego atrakcyjności rynkowej, zwiększenia funkcjonalności oraz umocnienia zasadności ekonomicznej inwestycji, co w konsekwencji przekłada się na 
jej sukces.

jak przeprowadzamy
audyt projektu?

analiza dokumentacji projektowej

Początkowy etap obejmuje dokładną analizę rysunków, wizualizacji i innych dokumentów projektowych. Sprawdzamy, czy koncepcja czy odpowiada założeniom programowym 
i inwestycyjnym projektu.

struktura 
podaży 
i popytu

Analizujemy aktualną i prognozowaną podaż i popyt na dane typy nieruchomości w określonym segmencie, co pozwala prognozować przyszłe stawki cen i obłożenie obiektu.

ocena 
założeń funkcjonalnych

Sprawdzamy, czy projekt odpowiada 
na aktualne i przyszłe potrzeby rynkowe oraz czy jego funkcjonalność jest zgodna z oczekiwaniami potencjalnych najemców lub kupujących.

przegląd założeń
biznesowych

Oceniamy realności założeń dotyczących planowanego wynajmu lub sprzedaży nieruchomości w oparciu o znajomość poszczególnych segmentów klientów.

analiza 
aspektów ESG

Ocenie podlegają kwestie związane 
z ekologią, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz ładem korporacyjnym, 
które mają coraz większe znaczenie dla inwestorów i finansowania projektów.

analiza
ryzyk

Identifikujemy potencjalne zagrożenia i problemy, które mogą pojawić się 
w trakcie realizacji projektu, w tym ryzyka związane z etapowaniem 
i komercjalizacją nieruchomości.

analiza finansowa

Fakultatywnie przeprowadzamy analizę struktury finansowania, prognozowanych przepływów pieniężnych, rentowności 
i wskaźników finansowych takich jak wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) 
i wartość bieżącą netto (NPV).

raport z rekomendacjami

Na podstawie zebranej analizy przygotowywane są wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju projektu.

co zyskujesz zamawiajacaudyt projektu w ThinkCo?

zmniejszenie

ryzyka projektowego

Nasze szczegółowe analizy pozwalają na wychwycenie i minimalizację ryzyk związanych z realizacją projektu

dopasowanie do

trendów rynkowych

Jako eksperci w obszarze obserwacji trendów, doradzamy w jaki sposób dostosować projekt do najnowszych wymagań rynkowych oraz preferencji konsumentów.

rekomendacje oparte na

sprawdzonych rozwiązaniach

Wiemy jak przenosić na lokalny grunt najlepsze rozwiązania inwestycyjne. W tym celu najciekawsze projekty na świecie poddajemy analizie biznesowej, architektonicznej i konsumenckiej.

optymalizacja

funkcjonalności

Wskazujemy na rozwiązania funkcjonalne, które wpływają na lepszą efektywność użytkowania przestrzeni, zarówno na poziomie dużych założeń urbanistycznych jak i pojedynczych budynków.

specjalistyczne

doradztwo

Łączymy w jednym zespole kompetencje analityków rynkowych, ekonomistów i projektantów. Dzięki temu klienci zyskują pewność, że w projekcie bierze udział firma, która potrafi zabezpieczyć wszystkie te obszary.

zamów u nas
audyt projektu

Potrzebujesz lepiej zrozumieć swoją konkurencję? Chcesz podjąć decyzję opartą na danych?

wyślij zapytanie