badania ekspereckie

Realizujemy badania eksperckie, wykorzystując wiedzę specjalistów z różnych dziedzin, aby dostarczyć dogłębnych analiz, które wspierają rozwój firmy.

Zainwestuj w badania eksperckie, aby uzyskać przewagę na rynku i efektywnie rozwijać Twój biznes.

czym są

badania eksperckie?

Raport rynkowy to dokument analityczny, który stanowi skondensowane wyniki badań nad określonym segmentem rynku, opracowany przez wyspecjalizowane firmy badawcze i consultingowe. Jego główną wartością jest umożliwienie szybkiego dostępu do ważnych danych i trendów, co jest kluczowe dla podejmowania informowanych decyzji biznesowych bez potrzeby inwestowania w czasochłonne i często drogie badania własne.

Zapewnia on istotne informacje, które mogą być wykorzystane do analizowania rynku, oceny potencjalnych inwestycji, monitorowania konkurencji, identyfikowania nowych trendów czy przewidywania przyszłych zmian w popycie i podaży. Decydując się na raport rynkowy, użytkownicy otrzymują więc narzędzie, które pomaga nie tylko w interpretacji złożonych danych rynkowych, ale również w planowaniu strategicznym i operacyjnym ich działalności.

co wyróżnia badania eksperckie ThinkCo?

  • Badanie szyte na miarę: Każde badanie jest dostosowana do specyficznych wymagań klienta, co oznacza, że informacje są maksymalnie dopasowane do konkretnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.
  • Dostęp do najlepszych ekspertów: Zbudowaliśmy sieć kontaktów do której należą najlepsi eksperci na rynku. Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Urban Land Institute, Grupy ekspertów ds. ESG, Inicjatywy Chapter Zero oraz założycielami Fundacji Rynku Najmu.
  • Głęboka specjalizacja: Specjalizacja w konkretnych segmentach rynku, takich jak nieruchomości, budownictwo, ESG, przemysł i produkcja czy miasta i samorządy, pozwala na dostarczanie unikalnych rozwiązań i ekspertyzy na najwyższym poziomie.
  • Strategiczne rekomendacje: Poza badaniem, zapewniamy również strategiczne rekomendacje, które są dopasowane do Twoich celów biznesowych i pomagają w podejmowaniu informowanych decyzji.

zamów u nas

badania eksperckie

Chcesz zbudować przewagę konkurencyjną swojej firmy? Potrzebujesz strategicznych insightów?

wyślij zapytanie

kiedy przeprowadzić

badania eksperckie?

  • Skomplikowane lub specjalistyczne tematy: Gdy projekt lub problem wymaga głębokiej, specjalistycznej wiedzy, która wykracza poza ogólnodostępne informacje i standardowe metody analizy.
  • Decyzje o dużym znaczeniu strategicznym: W sytuacjach, gdy decyzje mają długoterminowy wpływ na organizację, np. inwestycje kapitałowe, wejście na nowe rynki, czy rozwój nowych produktów.
  • Potrzeba niezależnej oceny: Dla zapewnienia obiektywizmu i uniknięcia konfliktu interesów, szczególnie w przypadkach oceny jakości, bezpieczeństwa produktów, czy zgodności z regulacjami.
  • Przy wdrażaniu innowacji: Aby ocenić potencjalne ryzyka, szanse i możliwości związane z nowymi technologiami, produktami czy procesami.
  • W potrzebie walidacji projektu: Kiedy istnieje potrzeba potwierdzenia czy zbadania dokładności, skuteczności i wiarygodności istniejących projektów, badań lub danych.
  • Dla rozwoju polityk i strategii: Do opracowywania lub oceny polityk publicznych, strategii biznesowych, czy kierunków rozwoju organizacji.W celu edukacji: Dla zwiększenia wiedzy i świadomości na temat określonych zagadnień wśród pracowników, klientów, czy innych zainteresowanych stron.

jak przeprowadzamy badania eksperckie?

wybór
ekspertów

Dobieramy specjalistów o najwyższych kwalifikacjach i doświadczeniu w danej dziedzinie, aby zapewnić rzetelność i głęboką wiedzę ekspercką niezbędną dla analizy.

definiowanie celów badania

Jasno określamy cele i zakres badania, aby skupić się na kluczowych pytaniach i problemach wymagających rozwiązania.

zbieranie danych

Przeprowadzamy dogłębną analizę dostępnych danych, dokumentów i badań terenowych, aby uzyskać kompleksowe zrozumienie badanego zagadnienia.

dyskusje i wymiana opinii

Organizujemy sesje dyskusyjne między ekspertami, co pozwala na wielopłaszczyznową analizę i ocenę różnych perspektyw oraz aspektów problemu.

formułowanie wniosków

Na podstawie zgromadzonych informacji i dyskusji, formułujemy klarowne wnioski i praktyczne zalecenia, które mogą być wykorzystane do dalszych działań.

raportowanie wyników

Sporządzamy szczegółowy raport i przedstawiamy rekomendacje, które zawierają wnioski z badania oraz są podstawą do podejmowania decyzji strategicznych lub wprowadzania zmian.

dalsze działania

Zalecamy kroki niezbędne do wdrożenia wyników badania, dostosowując je do konkretnych potrzeb i kontekstu działania.

aktualizacja
i ciągła ocena

Oferujemy możliwość regularnych aktualizacji i ocen, adaptując badanie do ewoluujących warunków i nowo odkrytych informacji

co zyskujesz zamawiając

badania eksperckie w ThinkCo?

podejmujesz

mądre decyzje

Dostęp do ekspertów z różnych dziedzin, którzy posiadają zaawansowaną wiedzę i doświadczenie, zapewnia rzetelność i głęboką analizę badanego tematu.

otrzymujesz

strategiczne insighty

Badania dostarczają strategicznych wglądów, które pomagają w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych, identyfikacji nowych możliwości rynkowych oraz minimalizacji ryzyka.

masz wsparcie

w podejmowaniu decyzji

Wyniki badań są przedstawiane w sposób jasny i praktyczny, co ułatwia ich zrozumienie i wykorzystanie w procesie decyzyjnym.

budujesz

przewagę konkurencyjną

Dostęp do unikalnych informacji i analiz może dać Twojej firmie przewagę nad konkurencją, umożliwiając lepsze zrozumienie rynku i trendów.

oszczędzasz czas

i zasoby

Skorzystanie z usług ekspertów pozwala zaoszczędzić czas i zasoby, które firma musiałaby poświęcić na samodzielne zebranie informacji

zamów u nas

badania eksperckie

Chcesz zbudować przewagę konkurencyjną swojej firmy? Potrzebujesz strategicznych insightów?

wyślij zapytanie