design thinking

Realizujemy procesy Design Thinking, koncentrując się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, które są głęboko zakorzenione w potrzebach i oczekiwaniach użytkowników.

Wykorzystaj nasze podejście, aby zainspirować swoje zespoły, generować przełomowe pomysły i rozwijać produkty lub usługi, które doskonale odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom użytkowników.

czym jest

design thinking?

Design thinking to proces projektowania i innowacji, który skupia się na zrozumieniu 
i rozwiązywaniu problemów z punktu widzenia użytkownika. Jest to podejście interdyscyplinarne, które łączy wiedzę z różnych dziedzin i opiera się na współpracy oraz empatii.

Design thinking jest nie tylko procesem, ale też sposobem myślenia, który promuje kreatywność, innowacyjność oraz skoncentrowanie na ludzkich potrzebach. Jego zastosowanie może być kluczowe w tworzeniu skutecznych, innowacyjnych rozwiązań, które realnie odpowiadają na potrzeby rynku.

co wyróżnia design thinking ThinkCo?

  • Interdyscyplinarny zespół: Nasz zespół składa się z ekspertów z różnych dziedzin – ekonomistów, architektów, socjologów czy analityków. Umożliwia to wielopłaszczyznową analizę i interpretację danych.
  • Iteracyjny rozwój: ThinkCo podchodzi do Design Thinking jako do procesu iteracyjnego, co oznacza ciągłe testowanie i udoskonalanie pomysłów w oparciu o feedback, co pozwala na osiągnięcie optymalnych rozwiązań.
  • Zrozumienie biznesu i lifestyle’u: ThinkCo to butikowa firma doradcza. Znajdujemy się w pół drogi pomiędzy korporacjami, a agencjami kreatywnymi, co sprawia, że jesteśmy w stanie zrozumieć zarówno perspektywę dużych pieniędzy, jak też swobodne podejście projektantów.
  • Holistyczne rozwiązania: Zapewniamy kompleksowe rozwiązania, które uwzględniają nie tylko aspekty produktowe, ale także usługowe, technologiczne i biznesowe.
  • Myślenie w kategoriach ESG: Dążymy do tworzenia nie tylko efektywnych, ale i zrównoważonych rozwiązań, które są korzystne zarówno dla klientów, jak i dla środowiska. ESG jest dla nas podstawą wszelkich działań projektowych i doradczych.
  • Praktyczne rekomendacje: Oferujemy praktyczne rekomendacje i sugestie działań, które klient może podjąć, aby skutecznie konkurować na rynku.

pracuj z nami
w metodyce Design Thinking

Potrzebujesz lepiej zrozumieć swoją konkurencję? Chcesz podjąć decyzję opartą na danych?

wyślij zapytanie

jak przeprowadzamyproces Design Thinking?

Proces Design Thinking rozpoczynamy od empatycznego zrozumienia potrzeb i problemów użytkowników. To podejście pozwala na głębokie wniknięcie w realne wyzwania i oczekiwania, co jest kluczowe dla tworzenia skutecznych rozwiązań. Następnie, w fazie ideacji, generujemy szeroki wachlarz kreatywnych pomysłów, z których wybieramy te najbardziej obiecujące.

W dalszej części procesu Design Thinking przechodzimy do prototypowania wybranych rozwiązań. To etap eksperymentowania i testowania, który pozwala na szybką weryfikację koncepcji i jej dostosowanie na podstawie feedbacku. Ostatnim krokiem jest implementacja, czyli wprowadzenie sprawdzonych rozwiązań do rzeczywistego użytku. Cały proces jest iteracyjny i elastyczny, umożliwiając ciągłe ulepszanie i dostosowanie rozwiązań do zmieniających się potrzeb użytkowników.

jak przeprowadzamy
proces Design Thinking?

świadoma empatyzacja

Pierwszym i fundamentalnym krokiem jest zrozumienie potrzeb, problemów i motywacji użytkowników. Chodzi o wejście w ich sytuację i zrozumienie ich perspektywy, co może wymagać badań, obserwacji oraz rozmów.

definiowanie problemów

Po zebraniu informacji następuje etap definiowania głównego problemu lub potrzeby, którą projekt ma rozwiązać. W tym etapie formułuje się jasne i konkretne stwierdzenia problemu.

generowanie pomysłów

W tej fazie generuje się jak najwięcej pomysłów na rozwiązanie zdefiniowanego problemu. Stosuje się tu techniki kreatywnego myślenia, jak burza mózgów czy myślenie lateralne.

prototypowanie

Wybrane pomysły są przekształcane w prototypy. Mogą to być modele, szkice, makietki czy wersje demonstracyjne, które umożliwiają wizualizację i testowanie rozwiązania.

testowanie

Prototypy są testowane w realnych warunkach lub w kontrolowanym środowisku. Celem testowania jest zebranie informacji zwrotnych od użytkowników i zidentyfikowanie obszarów do poprawy.

iteracja

Proces design thinking jest iteracyjny – po etapie testowania wraca się do poprzednich etapów, aby dostosować i ulepszyć rozwiązanie na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych.

co zyskujesz zamawiajacDesign Thinking w ThinkCo?

głębokie

zrozumienie potrzeb

Stworzysz rozwiązania lepiej odpowiadające użytkownikom i ich rzeczywistym oczekiwaniom, co zwiększa satysfakcję i lojalność klientów.

innowacyjne

rozwiązania

Proces ten zachęca do myślenia poza utartymi schematami, co często prowadzi do odkrycia nowych perspektyw i kreatywnych rozwiązań.

wnioski dla

Twojego zespołu

Otrzymasz narzędzia i perspektywę, które pomogą Ci w tworzeniu wyjątkowych produktów i usług, oraz w ich ciągłym ulepszaniu.

mniejsze ryzyko

i koszty

Przez wczesne testowanie i iteracyjne podejście będziesz w stanie szybciej wykryć potencjalne problemy, co zmniejszy ryzyko i koszty dalszego rozwoju.

większą

konkurencyjność

Zidentyfikujesz i wyeliminujesz nieefektywne procesy, co pozwoli Ci lepiej zorganizować pracę, wprowadzić oszczędności, a w efekcie stać się bardziej konkurencyjnym.

pracuj z nami
w metodyce Design Thinking

Potrzebujesz lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów? Chcesz ograniczyć ryzyko i koszty?

wyślij zapytanie