model biznesowy

Opracowujemy zaawansowane modele biznesowe, dostosowane do specyfiki i celów Twojej firmy, co umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów i maksymalizację wartości dla klientów.

Wykorzystaj naszą ekspertyzę, aby zbudować lub zreformować swój model biznesowy w taki sposób, który pozwoli na osiągnięcie trwałego wzrostu i zwiększenie konkurencyjności na rynku.

czym jest

model biznesowy?

Model biznesowy to podstawowy schemat pokazujący, jak firma planuje generować zyski. Zawiera informacje o oferowanych produktach lub usługach, a także określa, do kogo są one kierowane. W modelu tym określa się również, w jaki sposób firma dociera do swoich klientów, czyli poprzez jakie kanały dystrybucyjne. Ważnym aspektem jest także określenie, w jaki sposób firma zarabia, czyli identyfikacja różnych źródeł przychodów – mogą to być na przykład sprzedaż bezpośrednia, subskrypcje czy opłaty licencyjne.

Drugi kluczowy element modelu biznesowego to struktura kosztów i kluczowe zasoby potrzebne do prowadzenia działalności. Obejmuje to zarówno fizyczne zasoby, jak i umiejętności czy technologie niezbędne do stworzenia i dostarczenia produktu lub usługi. Ponadto, model biznesowy zawiera strategie dotyczące budowania relacji z klientami i utrzymania ich zaangażowania, a także kluczowe partnerstwa, które pomagają firmie działać skutecznie. Wszystkie te elementy razem tworzą kompleksowy obraz tego, jak firma funkcjonuje, jakie wyzwania stoją przed nią na rynku i jakie strategie zamierza stosować, aby osiągnąć sukces.

co wyróżnia modele biznesowe ThinkCo?

  • Interdyscyplinarny zespół: Nasz zespół składa się z ekspertów z różnych dziedzin – ekonomistów, architektów, socjologów czy analityków. Umożliwia to wielopłaszczyznową analizę i interpretację danych.
  • Kompleksowe podejście: Nie myślimy silosowo i staramy się zestawić w analizie maksymalną ilość danych. Nasze analizy obejmują szeroki zakres aspektów działalności konkurentów, od oferty produktów i usług, po finanse i strategie marketingowe.
  • Tworzymy modele biznesowe w oparciu o analizy: Nasze rekomendacje opieramy na dogłębnym researchu i danych z wielu źródeł. Zdolności analityczne ThinkCo zostały potwierdzone na przestrzeni lat poprzez kilkanaście cenionych publikacji i dziesiątki zadowolonych klientów.
  • Myślenie w kategoriach ESG: Dążymy do tworzenia nie tylko efektywnych, ale i zrównoważonych rozwiązań, które są korzystne zarówno dla klientów, jak i dla środowiska. ESG jest dla nas podstawą wszelkich działań projektowych i doradczych.
  • Orientacja na długoterminowe korzyści: Przykładamy jest dużą wagę do tego, aby mapowanie przynosiło korzyści długoterminowe, pomagając w budowaniu trwałych relacji z interesariuszami i zwiększaniu wartości projektu.
  • Praktyczne rekomendacje: Oferujemy praktyczne rekomendacje i sugestie działań, które klient może podjąć, aby skutecznie konkurować na rynku

zamów u nas

model biznesowy

Potrzebujesz lepiej zrozumieć swoją konkurencję? Chcesz podjąć decyzję opartą na danych?

wyślij zapytanie

jak podchodzimy do
tworzenia modeli 
biznesowych?

Tworzenie modelu biznesowego koncentruje się na opracowaniu skutecznej 
i zintegrowanej strategii dla firmy. Proces rozpoczyna się od analizy rynku, potrzeb klientów i możliwości firmy, co jest kluczowe dla zapewnienia, że model będzie efektywnie odpowiadać na wyzwania rynkowe. Następnie, wykorzystując te informacje, opracowywane są kluczowe komponenty modelu, takie jak propozycja wartości, segmenty rynku, kanały dystrybucji, struktura kosztów i strumienie przychodów.

W procesie tworzenia modelu biznesowego ważna jest współpraca z klientami oraz dostosowanie strategii do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu finalny model biznesowy nie tylko wspiera innowacyjność i wzrost firmy, ale jest również elastyczny 
i gotowy na zmieniające się warunki rynkowe, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu.

jak opracowujemy modele biznesowe firm?

określenie propozycji wartości

Zaczynamy od zdefiniowania unikalnej wartości, którą Twoja firma oferuje klientom. To coś, co rozwiązuje ich problemy lub zaspokaja ich potrzeby 
w sposób, który wyróżnia nas od konkurencji.

identyfikacja segmentów rynku

Następnie skupiamy się na zrozumieniu Twoich docelowych klientów. Określamy, kto będzie korzystać z produktów lub usług, i adaptujemy ofertę, aby jak najlepiej odpowiadała ich potrzebom i oczekiwaniom.

wybór kanałów dystrybucji

Decydujemy, w jaki sposób produkty lub usługi będą dostarczane do klientów. Może to obejmować sprzedaż bezpośrednią, sklepy detaliczne, e-commerce, dystrybucję cyfrową itp.

opracowanie strategii relacji
z klientami

Określamy, jak zamierzamy budować i utrzymywać relacje z klientami. Może to obejmować obsługę posprzedażową, programy lojalnościowe, personalizację i inne inicjatywy.

definiowanie strumieni przychodów

Określamy, jak firma będzie zarabiać pieniądze. To może obejmować sprzedaż produktów, abonamenty, opłaty licencyjne, model freemium, reklamy itp.

kreślenie kluczowych zasobów

Wybieramy zasoby niezbędne do prowadzenia biznesu, takie jak kapitał, pracownicy, technologie, własność intelektualna itp.

wyznaczanie kluczowych działań

Określamy podstawowe działania, które są niezbędne do dostarczenia propozycji wartości, w tym produkcję, rozwój produktu, marketing, sprzedaż itp.

budowanie kluczowych partnerstw

Identifikujemy zewnętrzne firmy lub jednostki, które mogą pomóc w Twojej działalności, takie jak dostawcy, partnerzy strategiczni, alianse biznesowe itp.

co zyskujesz zamawiając

model biznesowy w ThinkCo?

zwiększasz efektywność

i konkurencyjność

Otrzymujesz model biznesowy, który optymalizuje Twoje operacje, zwiększając efektywność i wzmacniając Twoją  pozycję rynkową.

uzyskujesz klarowny

plan działania

Dostajesz jasną ścieżkę do osiągnięcia celów firmy, ułatwiającą skupienie się na kluczowych aspektach biznesu.

dostosowujesz działania

do potrzeb rynku

Indywidualnie dostosowany model biznesowy pozwala na lepsze zrozumienie i reagowanie na dynamiczne zmiany rynkowe i potrzeby klientów.

budujesz solidne

fundamenty do wzrostu

Model biznesowy stanowi solidną podstawę do długoterminowego rozwoju firmy, pomagając w tworzeniu trwałej wartości.

zwiększasz satysfakcję

klientów

Model biznesowy skupia się na tworzeniu wartości dla klientów, co przekłada się na ich zwiększoną satysfakcję i lojalność.

zamów u nas

model biznesowy

Chcesz opracować efektywny model biznesowy?
Chcesz zbudować fundamenty do dalszego wzrostu?

wyślij zapytanie