Zmieniające się potrzeby użytkowników stają się języczkiem u wagi rynku nieruchomości. Coraz częściej mówimy o elastyczności, adaptacjach i wielofunkcyjności budynków. Polski rynek nieruchomości dostrzega też, że demografia jest nieubłagana i nasze społeczeństwo będzie się niebawem szybko starzeć. Jednocześnie wysokie tempo zmian naszego stylu życia sprawia, że oczekujemy coraz większej elastyczności tak w pracy, jak i w mieszkaniu.

(Zmieniające się potrzeby użytkowników opisywaliśmy również we wcześniejszym artykule – Pokolenie X, Y, Z na rynku nieruchomości. Możesz również pobrać cały nasz raport Wyzwania Rynku Nieruchomości)

Potrzeby użytkowników - Ewolucja miejsca pracy

Ewolucja miejsca pracy

Ekonomia współdzielenia i modele subskrypcyjne sprawiły, że użytkownicy coraz częściej przedkładają możliwość korzystania z wysokiej jakości estetycznych produktów i usług nad ich posiadanie. Jest tak też z miejscami pracy. Coworkingi, mimo że stanowią zaledwie kilka procent powierzchni biurowej, wyraźnie zwiększyły oczekiwania pracowników co do jakości i estetyki biur. Tyczy się to również przestrzeni wynajmowanych przez duże firmy w modelu tradycyjnym. Ostatnie lata sprawiły, że coraz więcej uwagi poświęca się komfortowi pracowników i ich samopoczuciu. Normą stają się wywiady z użytkownikami poprzedzające procesy projektowania miejsca pracy i formuła Activity Based Workspace, rośnie także akceptacja dla pracy zdalnej. Zmiany te zaczynają odbijać się nie tylko na samych biurach, ale też całych obiektach – w przeciągu najbliższej dekady prowadzić będzie to do zredefiniowania roli biurowego lobby i usług w parterze.

Potrzeby użytkowników - Wyzwania retailu

Wyzwania retailu

Od połowy minionej dekady coraz głośniejsze stawały się głosy o śmierci retailu. W ostatnich latach również eksperci patrzący na rynek bardziej optymistycznie zauważyli potrzebę zmian. Sklepy internetowe przejmują coraz większy odsetek obrotów handlowych, zarówno jeśli chodzi o ubrania, jak też sprzedaż elektroniki, mebli i dekoracji. Przez internet sprzedaje się również coraz więcej dóbr luksusowych, a nawet FMCG. Wszystko wskazuje na to, że wchodzące na rynek pracy Pokolenie Z przyspieszy ten proces. W odpowiedzi na to, centra handlowe zmieniają stopniowo profil działalności. Coraz większa powierzchnia obiektów przeznaczana jest na nowoczesne foodcourty z różnorodną ofertą, pojawiają się też udogodnienia i miejsca rozrywki. Centra handlu zmieniają się w centra usług i wypoczynku.

Same lokale handlowe w coraz większym zakresie przyjmują funkcję showroomów prezentujących produkty i usługi poszczególnych marek, nadając tym samym większy sens potocznemu pojęciu “galerii handlowych”. Większą rolę w procesie ich kształtowania zaczynają odgrywać UX i CX (User & Customer Experience), dlatego poza fit-outem lokalu znaczenia nabierają relacje przestrzenne z innymi najemcami i korytarzem komunikacyjnym. Dochodzi też do łączenia produktów różnych firm w jednym łańcuchu dostaw i prezentowania ich we wspólnym showroomie, przyjmując formę określoną w Wielkiej Brytanii mianem coretailu.

Potrzeby użytkowników - Zmiana potrzeb mieszkaniowych

Zmiana potrzeb mieszkaniowych

Polski rynek mieszkaniowy przechodzi kolejną ewolucję i otwiera się na doświadczenie wypracowane przez sektor komercyjny. Po 30 latach skupienia na własności rynek reaguje na zmieniające się potrzeby użytkowników. Najbliższa dekada upływać będzie pod znakiem najmu – świadczy o tym odsetek mieszkań kupowanych inwestycyjnie pod wynajem oraz pierwsze duże projekty najmu instytucjonalnego. Coraz dynamiczniej rozwija się również rynek inwestycji alternatywnych, takich jak prywatne domy studenckie, colivingi i domy senioralne. Projekty z kategorii Living Services stawiają na połączenie zalet najmu długoterminowego z dostępem do szerokiej gamy usług –  poza prywatnymi pokojami oferując przestrzenie sportu, pracy lub odpoczynku. Targetowanie użytkowników inwestycji pozwala na zaplanowanie w niej atrakcyjnych dla danej grupy odbiorców udogodnień. Rozwój alternatywnych assetów będzie prawdopodobnie coraz silniej wpływać także na bardziej tradycyjne segmenty rynku.

Potrzeby użytkowników - Dbałość o środowisko

Dbałość o środowisko

Jedną z największych zmian jakie przyniosła ostatnia dekada, jest zakończenie dyskusji o konieczności stosowania ekologicznych rozwiązań. Zrozumieliśmy bowiem, że nie podlega to dalszym dywagacjom. Ograniczenie zużycia plastiku, segregacja śmieci czy niwelowanie śladu węglowego jest dla młodych pokoleń czymś oczywistym. Będzie się to przekładało na większe oczekiwania względem rynku nieruchomości. Certyfikowanie obiektów komercyjnych staje się niewystarczające, użytkownicy oczekują namacalnych konkretów. Dlatego coraz częściej mówimy o wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, recyklingu materiałów, a nawet wdrażaniu zasad ekonomii cyrkularnej.

Lokalność

Lokalność

W odpowiedzi na globalizację i jej anonimową, ujednolicającą siłę, nastąpił wzrost zainteresowania konsumentów produkcją regionalną. Od bazarów rolniczych, poprzez ruch slow food, aż po produkcję rzemieślniczą – znaczenie lokalności rośnie, szczególnie wśród zamożnych i zaangażowanych społecznie mieszkańców miast. Produkty, które kojarzą się z określonym miejscem, językiem czy człowiekiem, sprzedają się lepiej i sprawiają wrażenie bardziej autentycznych. Często takie też po prostu są. Lokalność zyskuje na znaczeniu również na rynku nieruchomości – kolejne projekty biurowe coraz częściej odwołują się do historii miejsca, zaczynamy widzieć wartość w ulicach handlowych, zwiększa się otwartość budynków na otoczenie, a w ofercie obiektów handlowych pojawiają się lokalne usługi i produkty.

Skanska

Pobierz raport – TUTAJ