W przededniu nowej dekady kluczowe jest zrozumienie jakie będą wyzwania rynku nieruchomości. Aby skutecznie i zwinnie reagować na nadchodzące zmiany przeprowadziliśmy ankietę i badanie jakościowe wśród szerokiego grona specjalistów.

„Jakie będą trzy największe wyzwania rynku nieruchomości w nadchodzącej dekadzie?” Tak brzmiało pytanie zadane kilkudziesięciu specjalistom rynku nieruchomości w Polsce. Z jednej strony zależało nam na otwartej formule odpowiedzi. Z drugiej na wyłonieniu najważniejszych zagadnień, które w następnych latach będą przebijały się do debat prowadzonych w ramach rynku nieruchomości.

Otrzymane wyniki są formą barometru. Oczekiwaliśmy odpowiedzi subiektywnych, które stały się dla nas wskazówkami odnośnie tego, co postrzegamy jako potencjalną przyszłość rynku. Uporządkowanie kilkuset odpowiedzi wymagało wypracowania matrycy. Pierwsza selekcja pozwoliła wyłonić siedem kategorii tematycznych: użytkownicy (28,7%), ekonomia (21,6%), technologia (11,9%), mieszkalnictwo (11%), ekologia (9,6%), miasto (9,3%) i prawo (7,7%). Niemal każdy poruszany wątek dotykał kilku z nich, ale zawsze możliwe było też wskazanie kategorii wiodącej dla wypowiedzi. Przed Państwem wyzwania rynku nieruchomości.

Zapytaliśmy kilkudziesięciu specjalistów branżowych o najważniejsze ich zdaniem obszary. Siedem najczęściej powtarzających się wątków potraktowaliśmy jako podstawę i wokół nich przeprowadziliśmy siedem pogłębionych analiz.

Wyzwania rynku nieruchomości raport

Kategorie największych wyzwań

 1. Użytkownicy – zaczynamy zwracać uwagę na zmieniające się potrzeby końcowych użytkowników. Wysokie tempo zmian naszego stylu życia sprawia, że oczekujemy coraz większej elastyczności tak w pracy, jak i w mieszkaniu.
 2. Ekonomia – polski rynek nieruchomości nauczył się wyciągać wnioski z doświadczeń zachodnich sąsiadów i przygotowuje się na kolejną recesję w cyklu koniunkturalnym. Jednocześnie ważne pozostają bieżące problemy, które przekładają się na wydłużenie procesu inwestycyjnego oraz jego kosztów.
 3. Technologia – rynek nieruchomości zrozumiał, że nie uniknie technologicznej rewolucji. Budowanie wartości w oparciu o nowe technologie staje się dużym wyzwaniem dla stabilnej branży. Jednocześnie wiele wypowiedzi dotykało kwestii z zakresu postępu materiałowego, zmian w konstrukcji i MEP oraz wracającej do łask prefabrykacji.
 4. Mieszkalnictwo – mieszkania coraz częściej kupowane są inwestycyjnie, tworząc rozproszony rynek najmu. Wzrost cen i słabnąca podaż ogranicza tym samym dostępność mieszkań dla osób o średnich i niższych dochodach. Ponadto rynkiem mieszkaniowym zaczynają interesować się fundusze inwestycyjne planujące całe osiedla pod wynajem.
 5. Ekologia – koniec mijającej dekady i ogłoszenie kryzysu klimatycznego zmienił perspektywę postrzegania kwestii ekologicznych. Certyfikacja to już zbyt mało. Użytkownicy budynków zwracają dziś uwagę na ilość odpadów z budowy i ślad węglowy obiektów, co wymaga daleko idących zmian w budownictwie.
 6. Prawo – prawo budowlane, problemy planowania przestrzennego i zapowiedzi znaczących zmian. Z wypowiedzi ekspertów przebija się konieczność powstania jasnych i klarownych regulacji. Hamulcem rynku nieruchomości nie są ograniczenia prawne, a brak przejrzystości i możliwości oceny ryzyka.
 7. Miasto – mieszkańcy oczekują życia w dobrze zarządzanych miastach. Zwracają uwagę na to, czy otacza ich zieleń i atrakcyjna przestrzeń publiczna. Dalsze rozlewanie się miast będzie dla nas zbyt dużym kosztem publicznym – budować musimy więc gęściej, intensywniej i wyżej. W zamian za pewne ustępstwa oczekiwać będziemy wyższej jakości życia w mieście.

Warsztaty: Wyzwania Rynku Nieruchomości

Zapraszamy na warsztaty, które skupiają się na rozwoju wybranego wyzwania rynku nieruchomości. Warsztaty występować mogą w jednym z dwóch wybranych modeli:

 • Model 1: Prezentacja wniosków z raportu Wyzwania Rynku Nieruchomości + brainstorm z Twoim zespołem na temat wyzwań w kontekście waszego biznesu.
 • Model 2: Szczegółowe omówienie jednego z 6 zagadnień (potrzeby użytkowników, wyzwania technologiczne, rynek najmu, starzenie się społeczeństwa, wielofunkcyjność budynków, ekologia na rynku nieruchomości) i omówienie konsekwencji wskazanego wyzwania w kontekście Twojego biznesu.

Efektem warsztatów będzie szczegółowa znajomość największych wyzwań rynku nieruchomości w obszarze zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych oraz w zależności od modelu:

 • Pełny mapping wyzwań przed jakimi staje Twój biznes na rynku nieruchomości z początkiem nowej dekady.
 • Konkretne odpowiedzi na wyzwanie, które w Twoim odczuciu najbardziej wpływa na charakterystykę prowadzonej przez Ciebie aktywności na rynku nieruchomości.
Wyzwania rynku nieruchomości raport