Zadaniem zespołu ThinkCo była analiza dużej inwestycji mixed-use oraz przygotowanie jej na potencjalne zmiany rynkowe wynikające z pandemii, nowych trendów i zmian oczekiwań najemców.

CEL: Przygotowanie dużej inwestycji mixed-use na potencjalne zmiany rynkowe 

ZAMAWIAJĄCY: Francuski holding nieruchomościowy

EFEKT: Podsumowanie dobrych praktyk na rynku (benchmarki) oraz wytyczne do projektu w kontekście wpływu pandemii, nowych trendów i zmian oczekiwań najemców.

TERMIN REALIZACJI: 06.2021

PROCES

Sygnały zmian na rynku
– podsumowaliśmy najważniejsze trendy i sygnały zmian mogące mieć w przyszłości wpływ na rynek nieruchomości, ze szczególnym naciskiem na kontekst inwestycji mixed-use położonej na obrzeżach dużej metropolii (trendy demograficzne, społeczne, ekonomiczne, środowiskowe);

Analiza wpływu pandemii na planowane funkcje
– wykonaliśmy podsumowanie najważniejszych zjawisk związanych z wpływem pandemii COVID-19 na sektory rynku nieruchomości, które będą powiązane z planowanym projektem mixed-use, takich jak nieruchomości biurowe, hotelowe, handlowe, mieszkaniowe, logistyczne (w tym Small Business Units) oraz PRS.

Benchmarki inwestycji mixed-use
– opracowaliśmy listę 10 projektów referencyjnych dla planowanej inwestycji mixed-use, które zawierały: szczegółowy opis projektu, lokalizację, rok zakończenia i skalę inwestycji, analizę funkcji, cechy szczególne, oraz komentarze eksperckie co do sposobu, jakości i efektywności funkcjonowania tych realizacji.

Warsztat z klientem
– proces został podsumowany w formie warsztatu z klientem, w trakcie którego omówiliśmy wnioski płynące z analizy oraz przedstawiliśmy rekomendacje ThinkCo dla zmian w projekcie.

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!

At ThinkCo, we provide advice for modern investment projects. With our reports, support in environmental and social issues (ESG), and investment potential analyses, we help our clients achieve success in the real estate market while contributing to the sustainable development of the entire industry, without compromising on attractive investment returns.

Investments

- audits of investment assumptions

- functional guidelines

- development of brand or investment strategies

- architectural and urban planning projects

- communication and placemaking strategy

ESG

- dedicated ESG training

- assessment of company activities in accordance with EU legislation (ESG Compliance)

- preparation of ESG strategies

- legal advice on EU Taxonomy

- development of non-financial reports.

Analyses

- we develop personalized reports for internal client use

- market analyses

- real estate investment potential

- analyses of trends in construction and real estate

- strategic guidelines for product development

ThinkCo_modele współpracy


Klienci ThinkCo 4