Celem procesu była edukacja zespołu oraz diagnoza w jakim stopniu taksonomia UE wpłynie na działalność dewelopera magazynowego, a w efekcie zwiększenie jego przewag konkurencyjnych i ograniczenie ryzyk.

CEL: diagnoza działalności dewelopera w kontekście taksonomii UE i wymagań legislacyjnych unii

ZAMAWIAJĄCY: Duży deweloper magazynowy

EFEKT: Określenie przewag konkurencyjnych jakie klient może wprowadzić w związku z obowiązkami wynikającymi z taksonomii UE.

TERMIN REALIZACJI: 07.2023

PROCES

1. Założenia
– przeprowadzenie procesu edukacyjnego z zakresu podmiotowego i przedmiotowego oraz określenie harmonogramu obowiązków sprawozdawczych spółki/grupy w zakresie ujawniania informacji niefinansowych w perspektywie 2023–2027. Rekomendacje końcowe uwzględniły m.in. unijne rozporządzenia dot. tzw. EU Taxonomy i właściwe akty delegowane (wraz z projektami oraz ich perspektywą legislacyjną); wybrane dyrektywy (ESRS, NFRD, CSRD, CSDD) oraz ich implementację w obecnie obowiązujących i projektowanych przepisach prawa krajowego.

 

2. Prace diagnostyczne
– prace oceniające działalność firmy w zgodzie z taksonomią UE obejmowały weryfikację statusu prawnego i księgowego klienta, analizę sprawozdań finansowych, weryfikację kluczowych obszarów pod kątem ich zrównoważenia środowiskowego oraz wstępne mapowanie partnerów biznesowych w ramach analizy łańcucha wartości spółki.

 

3. Proces szkoleniowy
– pierwszym krokiem było szkolenie ogólne dot. Europejskiego Zielonego Ładu, programów strategicznych i dyrektyw z nich wynikających. Kolejnym krokiem były warsztaty z kluczowymi osobami w spółce (zarząd, księgowość, inwestycje, itd.). Pracowaliśmy na wybranych wcześniej aktywnościach pod kątem ich zrównoważenia środowiskowego zgodnie z taksonomią UE. Celem było szczegółowe omówienie i praktyczne opracowanie tzw. technicznych kryteriów kwalifikacji.

 

4. Raport podsumowujący dla zarządu
– jest to podsumowanie całego procesu i kompendium praktycznej wiedzy do zastosowania wewnątrz organizacji. Podsumowaliśmy w nim szczegółowo wszystkie zagadnienia prawne związane z taksonomią UE, dopasowaliśmy wymagania prawne do konkretnych obszarów aktywności klienta oraz opracowaliśmy rekomendacje do dalszej implementacji.

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!

At ThinkCo, we provide advice for modern investment projects. With our reports, support in environmental and social issues (ESG), and investment potential analyses, we help our clients achieve success in the real estate market while contributing to the sustainable development of the entire industry, without compromising on attractive investment returns.

ESG

- dedicated ESG training

- assessment of company activities in accordance with EU legislation (ESG Compliance)

- preparation of ESG strategies

- legal advice on EU Taxonomy

- development of non-financial reports.

Investments

- audits of investment assumptions

- functional guidelines

- development of brand or investment strategies

- architectural and urban planning projects

- communication and placemaking strategy

Analyses

- we develop personalized reports for internal client use

- market analyses

- real estate investment potential

- analyses of trends in construction and real estate

- strategic guidelines for product development


Klienci ThinkCo 4

ThinkCo_modele współpracy