Celem procesu była edukacja zespołu oraz diagnoza w jakim stopniu taksonomia UE wpłynie na działalność dewelopera magazynowego, a w efekcie zwiększenie jego przewag konkurencyjnych i ograniczenie ryzyk.

CEL: diagnoza działalności dewelopera w kontekście taksonomii UE i wymagań legislacyjnych unii

ZAMAWIAJĄCY: Duży deweloper magazynowy

EFEKT: Określenie przewag konkurencyjnych jakie klient może wprowadzić w związku z obowiązkami wynikającymi z taksonomii UE.

TERMIN REALIZACJI: 07.2023

PROCES

1. Założenia
– przeprowadzenie procesu edukacyjnego z zakresu podmiotowego i przedmiotowego oraz określenie harmonogramu obowiązków sprawozdawczych spółki/grupy w zakresie ujawniania informacji niefinansowych w perspektywie 2023–2027. Rekomendacje końcowe uwzględniły m.in. unijne rozporządzenia dot. tzw. EU Taxonomy i właściwe akty delegowane (wraz z projektami oraz ich perspektywą legislacyjną); wybrane dyrektywy (ESRS, NFRD, CSRD, CSDD) oraz ich implementację w obecnie obowiązujących i projektowanych przepisach prawa krajowego.

 

2. Prace diagnostyczne
– prace oceniające działalność firmy w zgodzie z taksonomią UE obejmowały weryfikację statusu prawnego i księgowego klienta, analizę sprawozdań finansowych, weryfikację kluczowych obszarów pod kątem ich zrównoważenia środowiskowego oraz wstępne mapowanie partnerów biznesowych w ramach analizy łańcucha wartości spółki.

 

3. Proces szkoleniowy
– pierwszym krokiem było szkolenie ogólne dot. Europejskiego Zielonego Ładu, programów strategicznych i dyrektyw z nich wynikających. Kolejnym krokiem były warsztaty z kluczowymi osobami w spółce (zarząd, księgowość, inwestycje, itd.). Pracowaliśmy na wybranych wcześniej aktywnościach pod kątem ich zrównoważenia środowiskowego zgodnie z taksonomią UE. Celem było szczegółowe omówienie i praktyczne opracowanie tzw. technicznych kryteriów kwalifikacji.

 

4. Raport podsumowujący dla zarządu
– jest to podsumowanie całego procesu i kompendium praktycznej wiedzy do zastosowania wewnątrz organizacji. Podsumowaliśmy w nim szczegółowo wszystkie zagadnienia prawne związane z taksonomią UE, dopasowaliśmy wymagania prawne do konkretnych obszarów aktywności klienta oraz opracowaliśmy rekomendacje do dalszej implementacji.

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!

W ThinkCo doradzamy przy realizacjach nowoczesnych inwestycji. Dzięki naszym raportom, wsparciu w kwestiach środowiskowych i społecznych (ESG) oraz analizom potencjału inwestycji, pomagamy naszym klientom odnosić sukcesy na rynku nieruchomości i przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju całej branży, nie rezygnując z osiągania atrakcyjnych zwrotów inwestycyjnych.

ESG

– dedykowane szkolenia ESG

– ocena działalności spółki w zgodzie z legislacją UE (ESG Compliance)

– przygotowanie strategii ESG

– doradztwo prawne w zakresie EU Taxonomy

– opracowanie raportu niefinansowego

Inwestycje

– audyty założeń inwestycyjnych

– wytyczne funkcjonalne

– opracowanie strategii marki lub inwestycji

– projekty architektoniczno-urbanistyczne

– strategia komunikacji i placemakingu

Analizy

– opracowujemy spersonalizowane raporty do wewnętrznego użytku klienta

– analizy rynku

– potencjał inwestycyjny nieruchomości

– analizy trendów w budownictwie i nieruchomościach

– wytyczne strategiczne pod kątem rozwoju produktu


Klienci ThinkCo 4

ThinkCo_modele współpracy