Opracowanie strategii ESG dla dewelopera biurowego, opartej w pełni o legislację UE (EGD, CSRD, ESRS), zbudowanie przewag konkurencyjnych oraz ograniczenie ryzyk prawnych i biznesowych

CEL: Opracowanie strategii ESG, która pomoże zbudować przewagi konkurencyjne oraz ograniczyć ryzyka biznesowe.

ZAMAWIAJĄCY: Deweloper biurowy.

EFEKT: Czytelna ścieżka wdrożenia strategii – wyznaczenie aktywności, harmonogram, budżet, ustalenie KPI.

TERMIN REALIZACJI: 09.2022

PROCES

Etap 1: ESG Complaince

 • Analiza spółki i ocena dojrzałości firmy
 • Ustalenie wizji i oczekiwań w zakresie strategii ESG
 • Dostarczenie wymaganych dokumentów przez klienta
 • Kompleksowa analiza dokumentów firmy – usystematyzowanie, ocena stanu bieżącego, wskazanie braków, podsumowanie
 • Wyznaczenie kluczowych interesariuszy
 • Ustalanie priorytetów strategii w celu zwiększenia wzrostu, wydajności i wiarygodności organizacji 
 • Warsztat z zespołem kluczowych osób – efektem będzie ustalenie celów strategicznych na podstawie wcześniejszych analiz i wniosków zespołu

 

Etap 2: Opracowanie strategii ESG dla dewelopera biurowego

 • Wyznaczenie najważniejszych mierników realizacji celów strategicznych (KPI)
 • Identyfikacja i zrozumienie ryzyk ESG dla firmy oraz dostępnych możliwości rozwoju
 • Staranny wybór programów, w które powinna się zaangażować firma (koncentracja na obecnych i planowanych inwestycjach)
 • Strategia dla wybranych programów, 
 • Wskazanie zgodności ze standardami ESG oraz celami wydajności
 • Opracowanie programu realizacji strategii
 • Kluczowe kamienie milowe
 • Harmonogram wdrożenia strategii
 • Przegląd wpływu i kolejne kroki (wytyczne Etap 3)

 

Etap 3: Wdrożenie strategii (działania w trakcie)

 • Raport taksonomiczny
 • Raport niefinansowy (zgodny ze standardami GRI i CSRD)
 • Benchmarking względem CRREM / Taksonomii UE – KPI z naciskiem na emisje,
 • Wsparcie w dalszej komunikacji (na stronie internetowej, materiałach promocyjnych, prezentacji interesariuszom, instytucjom finansowym i najemcom)
 • Pomiar GHG (Scope 1, 2, 3)
 • Strategia Net Zero dla każdego projektu (na podstawie aktualnych performance score)
 • Ścieżka dekarbonizacji organizacji (bieżące emisje, wymagane oszczędności, potencjał oszczędności) – przegląd skoncentrowany na analizie porównawczej oraz konkretnych wytycznych inżynieryjnych
 • Certyfikacje uwzględniające Social Impact (Breeam Communities, Breeam in Use)
 • Ustalanie kryteriów wydajności dla nowych budynków
 • GRESB: Ocena istniejących budynków zgodnie z wymaganiami
 • PRI: Identyfikacja działań na każdym etapie cyklu życia budynku

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!

W ThinkCo doradzamy przy realizacjach nowoczesnych inwestycji. Dzięki naszym raportom, wsparciu w kwestiach środowiskowych i społecznych (ESG) oraz analizom potencjału inwestycji, pomagamy naszym klientom odnosić sukcesy na rynku nieruchomości i przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju całej branży, nie rezygnując z osiągania atrakcyjnych zwrotów inwestycyjnych.

ESG

– dedykowane szkolenia ESG

– ocena działalności spółki w zgodzie z legislacją UE (ESG Compliance)

– przygotowanie strategii ESG

– doradztwo prawne w zakresie EU Taxonomy

– opracowanie raportu niefinansowego

Inwestycje

– audyty założeń inwestycyjnych

– wytyczne funkcjonalne

– opracowanie strategii marki lub inwestycji

– projekty architektoniczno-urbanistyczne

– strategia komunikacji i placemakingu

Analizy

– opracowujemy spersonalizowane raporty do wewnętrznego użytku klienta

– analizy rynku

– potencjał inwestycyjny nieruchomości

– analizy trendów w budownictwie i nieruchomościach

– wytyczne strategiczne pod kątem rozwoju produktu


Klienci ThinkCo 4

ThinkCo_modele współpracy