Strategia wejścia na rynek mieszkaniowy opracowana na potrzeby dewelopera z Bułgarii, umożliwiła mu ograniczyć ryzyka biznesowe w procesie otwierania oddziału w Polsce.

CEL: Strategia wejścia na rynek mieszkaniowy, która ograniczy ryzyka i pomoże w transferze dobrych praktyk

ZAMAWIAJĄCY: Deweloper z Bułgarii

EFEKT: Określenie celi strategicznych i roadmapa wejścia na rynek

TERMIN REALIZACJI: 01.2023 – 07.2023

PROCES

Etap 1: Strategiczna analiza rynku

 • Przeprowadziliśmy analizę rynku z perspektywy popytu i konkurencji. 
 • Zbadaliśmy trendy popytowe na lokalnym rynku, w tym: demografię i migracje, sytuację i perspektywy siły nabywczej, trendy w zamiarach zakupowych, segmenty klientów, kluczowe obszary popytu, dynamikę zmian cen i alternatywne formy mieszkaniowe (PRS, PBSA);
 • Przeanalizowaliśmy konkurencyjność na rynku, w tym kluczowych dużych i średnich konkurentów, ich strategie biznesowe, ustawienie łańcucha wartości, pozycjonowanie marketingowe, bilans podaży i popytu, możliwości fuzji i przejęć, konkurencję na rynku wtórnym; 
 • Podsumowaliśmy kluczowe regulacje rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Etap 2: Definicja ram strategicznych

 • Przeprowadziliśmy analizę zasobów klienta w odniesieniu do obecnych możliwości rynkowych;
 • Zdefiniowaliśmy spójne opcje strategiczne wejścia na rynek (takie jak pozycjonowanie rynkowe, wielkość inwestycji, docelowa grupa klientów, strategia wejścia);
 • Opisaliśmy grupę docelowych nabywców i stworzyliśmy persony klienta;
 • Dokonaliśmy oceny opcji strategicznych i wraz z klientem wybraliśmy preferowaną strategię wejścia na rynek.

Etap 3: Plan strategiczny

 • Cele strategiczne (w tym KPI, terminy realizacji, osoby odpowiedzialne, kluczowe kroki), 
 • Roadmapa wejścia na rynek z kamieniami milowymi 
 • Kluczowe działania, które muszą zostać podjęte przez zarząd, aby kontynuować proces wejścia na rynek.

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!

W ThinkCo doradzamy przy realizacjach nowoczesnych inwestycji. Dzięki naszym raportom, wsparciu w kwestiach środowiskowych i społecznych (ESG) oraz analizom potencjału inwestycji, pomagamy naszym klientom odnosić sukcesy na rynku nieruchomości i przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju całej branży, nie rezygnując z osiągania atrakcyjnych zwrotów inwestycyjnych.

Inwestycje

– audyty założeń inwestycyjnych

– wytyczne funkcjonalne

– opracowanie strategii marki lub inwestycji

– projekty architektoniczno-urbanistyczne

– strategia komunikacji i placemakingu

ESG

– dedykowane szkolenia ESG

– ocena działalności spółki w zgodzie z legislacją UE (ESG Compliance)

– przygotowanie strategii ESG

– doradztwo prawne w zakresie EU Taxonomy

– opracowanie raportu niefinansowego

Analizy

– opracowujemy spersonalizowane raporty do wewnętrznego użytku klienta

– analizy rynku

– potencjał inwestycyjny nieruchomości

– analizy trendów w budownictwie i nieruchomościach

– wytyczne strategiczne pod kątem rozwoju produktu

ThinkCo_modele współpracy


Klienci ThinkCo 4