Sylwetka najemcy w Polsce opisana może być w skrócie trzema słowami: młody, pracujący i mobilny. Najem przez wielu traktowany jest jako okres przejściowy między wyprowadzką z domu rodzinnego a zakupem nieruchomości. Wynajmujemy często przede wszystkim z finansowej konieczności. Z badań wyłania się też obraz grupy osób stawiających na brak przywiązania do jednego miejsca. Cenią oni elastyczność jaką daje najem oraz możliwość mieszkania w dobrej lokalizacji w mieście.

O profilu polskiego najemcy i jego przyszłości rozmawiano 03.09.2020 podczas webinaru “Budowane na wynajem. Sylwetka użytkowników”.

wiek najemców sylwetka najemcy

typy najemców sylwetka najemcy

Najliczniejsi: pracujący dwudziestolatkowie

Polscy najemcy to najczęściej ludzie młodzi, niemal 90% z nich jest poniżej 40 roku życia. Choć często kojarzeni ze studentami, największą grupą wiekową wśród najmujących są osoby między 25. i 29. rokiem życia, stanowią oni 37,5% ogółu najemców. Pozostałe znaczące grupy wiekowe to osoby w wieku 20-24 lata (27% najemców) oraz 30-39 lat (12,7%). Osoby powyżej 40 roku życia najmują znacznie rzadziej. Odpowiadają oni w sumie za niecałe 14% najemców, pomimo znacznie większego udziału w populacji Polski. Przewaga młodych osób wśród najemców jest wynikową polskiej kultury mieszkaniowej. Kupno mieszkania uważane jest za wyraz statusu społecznego i pożądanej stabilizacji życiowej, stąd nagły odpływ najemców po 30. roku życia zauważa Przemysław Chimczak, partner w ThinkCo.

Najemców podzielić można również na osoby pracujące (40% ogółu), studentów (24,1%) oraz cudzoziemców (22,6%). Co istotne, te same osoby mogą należeć do więcej niż jednej kategorii jednocześnie. Właściciele mieszkań deklarują również, że najczęściej wynajmują od nich single (31,1%), bezdzietne pary (30,3%) oraz grupy niezależnych osób (19,7%). Popularność wymienionych kategorii po raz kolejny świadczy o traktowaniu najmu głównie jako początku kariery mieszkaniowej.

Elementy kluczowe dla najemców

Najmowane są przede wszystkim niewielkie mieszkania, od 31 do 45 metrów kwadratowych. Dominuje budownictwo wielorodzinne, gdzie zamieszkuje aż 82,7% najemców w Polsce. Najczęściej wskazywanym czynnikiem przy wyborze mieszkania na wynajem jest wysokość czynszu, uważa tak 34% ankietowanych. Dla niemal co trzeciej osoby najważniejsza była lokalizacja blisko miejsca pracy lub w pobliżu centrum miasta. Rzadziej wspominane są standard i dopasowane do potrzeb wyposażenie (9%). Wynikać może to z przeważającej do niedawna niskiej jakości mieszkań na wynajem, a tym samym mniejszych oczekiwań.

Rzadziej wymieniane czynniki zdradzają rosnącą grupę najemców świadomie wybierających najem ponad zamieszkiwanie własnej nieruchomości. Dla 7% badanych najistotniejsza jest elastyczność zobowiązań, 5% wskazało na możliwość dostosowania miejsca zamieszkania do aktualnych potrzeb. Ponadto dla 3% ankietowanych najważniejsze jest traktowanie mieszkania jako usługi, w ramach której ktoś inny dba o lokal i jego otoczenie. Sylwetka najemcy obejmuje również osoby wynajmujące z wyboru i wygody.

kluczowe dla najemców sylwetka najemcy

Najem vs. własność

Ponad 80% ankietowanych uważa, że zakup mieszkania jest bardziej opłacalny niż najem. Docelowe dojście do własności poprzez kredyt hipoteczny odbierane jest jako bardziej atrakcyjne finansowo. Nie dziwi więc, że aż 41% najemców za powód zamieszkiwania obecnego lokalu podaje brak odpowiednich środków do zakupu nieruchomości. Dla Polaków najważniejszą zaletą własności jest przekonanie, że jedynie ona zapewnia bezpieczeństwo dla ich rodziny. Wskazują również na możliwość dowolnej aranżacji wnętrz lokalu oraz podniesienie statusu społecznego.

Z drugiej strony, 59% najemców podaje szereg innych powodów, dla których wynajmują. Niemal 30% ankietowanych mówi, że nie wie, gdzie będą pracować i mieszkać za kilka lat. Elastyczność najmu dominuje również w innych odpowiedziach: praca wymagająca zmiany miejsca zamieszkania (6%), niechęć do rozwiązań długoterminowych (6%) oraz niechęć do przywiązywania się do jednego miejsca (5%). Ponadto co dziesiąty najemca ceni sobie wygodę, jaką daje najem, oraz brak konieczności zajmowania się remontami lokalu. Ważnymi argumentami na rzecz najmu jest możliwość zamieszkania w lepszej lokalizacji oraz większa płynność finansowa.

Do tej pory najem traktowany był jako przykra konieczność wynikająca z braku środków na zakup własnego mieszkania. Stoimy jednak właśnie przed szansą na dywersyfikację rynku mieszkaniowego. Dla osób poszukujących stabilnego miejsca zamieszkania idealnym rozwiązaniem może być najem instytucjonalny. Łączy on zalety najmu – takie jak elastyczność – z poczuciem bezpieczeństwa, jakie gwarantuje profesjonalny operator nieruchomości – mówi Dariusz Pawlukowicz, członek zarządu Vantage Development, właściciela marki Vantage Rent

powody najmu sylwetka najemcy

Zmieniające się potrzeby

Rozwój rynku mieszkaniowego idzie w parze z ewolucją potrzeb jego użytkowników. W najbliższej przyszłości liczyć możemy na powstanie dodatkowych usług mających na celu zwiększenie atrakcyjności mieszkań na wynajem. Profesjonalizacja rynku daje szansę na zmianę przyzwyczajeń Polaków dotyczących mieszkania.

Inspirujemy się doświadczeniami rynków zachodnich, ale docelowo wprowadzamy produkt dopasowany do realiów polskich. Poza lokalizacją i standardem szukamy dodatkowych aspektów, które podnoszą wartość mieszkania w oczach najemców. Stawiamy na społeczność, na budowanie relacji między sąsiadami oraz na linii wynajmujący – najemca, tak by klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie. Obecnie Community Building rozwija się już w Polsce w segmencie biurowym, co wygląda obiecująco w kontekście najmu instytucjonalnego – mówi Katarzyna Meredyk, Community Manager marki LivUp.

Dzięki zarządzaniu przez instytucje, najem zacząć może kojarzyć się ze stabilnością oraz bezpieczeństwem. Tyczy się to przede wszystkim jasnej partnerskiej relacji na linii wynajmujący-najemca. Innym wyzwaniem stojącym przed najmem instytucjonalnym jest umożliwienie ingerencji najemców w wygląd lokalu. Wielkość zasobu oraz brak emocjonalnego przywiązania właściciela do mieszkania pozwolą na uporządkowanie tego typu zmian na klarownych zasadach – komentuje Dariusz Pawlukowicz, członek zarządu Vantage Development, właściciela marki Vantage RentNajwiększym problemem jest z pewnością skojarzenie własności mieszkania ze statusem społecznym. Widzę tu jednak możliwość zmian. Choć nie zajdą one szybko, młodsze pokolenia już teraz pokazują mniejsze przywiązanie do własności. Kultura subskrypcji i abonamentu może przenieść się na rynek mieszkaniowy.

Dariusz Pawlukowicz sylwetka najemcy

Pobierz raport Budowane na Wynajem – TUTAJ

RAPORT Budowane na wynajem 1