ThinkCo – real estate research lab. ThinkCo jest firmą badawczo-rozwojową specjalizującą się w rynku nieruchomości.

Pomagamy wdrażać strategie dla tego sektora w celu tworzenia lepszych procesów, produktów i miejsc.

ThinkCo – real estate research lab

ThinkCo łączy wiedzę badaczy i architektów z doświadczeniem świata biznesu tworząc innowacyjne procesy, produkty i usługi dla rynku nieruchomości.

Doradzamy najbardziej innowacyjnym deweloperom i funduszom przy realizacjach nowoczesnych inwestycji.

Jesteśmy pierwszym w Polsce think-tankiem specjalizującym się w nowych ideach dla mieszkalnictwa – budynków z mieszkaniami na wynajem, prywatnych akademików, colivingów czy domów seniora.

Stawiamy na interdyscyplinarność. Współpracujący z nami specjaliści pochodzą z różnych środowisk i reprezentują odmienne doświadczenia, nieustannie rozszerzając wspólny zakres wiedzy. Rolą ThinkCo jest tworzenie bazy tej wiedzy i pełnienie roli opiniotwórczej w zakresie wdrażania nowych rozwiązań na rynku nieruchomości. 

 

Zarząd ThinkCo

Przemysław Chimczak, Tomasz Bojęć
mail: kontakt@thinkco.pl
tel: +48 503 550 513

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

nieruchomości komercyjne, doradztwo strategiczne, public affairs, PR kryzysowy, analizy potencjału inwestycji, programowanie inwestycji

ThinkCo – KATEGORIE TEMATYCZNE

rynek najmuspołeczeństwodemografiazarządzanie nieruchomościamimieszkalnictworynek komercyjnycoliving, cohousing, akademiki, domy studenta, ekonomia współdzieleniacommunity managementekonomiatechnologiebudownictwo senioralnebiurowcearchitekturazrównoważony rozwójsmart cityprogramowanie inwestycjicovid-19inwestycje, proptech, inwestycje alternatywne

 

ThinkCo Usługi

Głównym obszarem naszej działalności jest rynek nieruchomości, gdzie wdrażamy znaną ze świata cyfrowego metodykę projektowania doświadczeń użytkowników (User Experience) oraz ścieżki klienta (Customer Journey). Efektem jest większe zadowolenie użytkowników przy zachowaniu wysokich zwrotów inwestycyjnych.

doradztwo strategiczne

Zajmujemy się tworzeniem komunikacji, promocją i budowaniem wizerunku w obszarze architektury i urbanistyki. Tworzymy rozwiązania dla firm deweloperskich, funduszy inwestycyjnych, miast oraz instytucji publicznych.

Pomagamy budować dialog między firmami, samorządami i mieszkańcami. Tworzymy i pomagamy wdrażać strategie umożliwiające skuteczną, zintegrowaną oraz autentyczną komunikację. Wspieramy w długoterminowym planowaniu, rozwiązywaniu kryzysów i procesach informacyjnych oraz w działaniach Public Affairs.

ThinkCo badania i publikacje

Prowadzimy badania i analizy służące zrozumieniu zmian, jakie zachodzą na rynku nieruchomości. Badamy role projektowania w rozwoju i tworzeniu procesów, produktów i miejsc.

Tworzymy raporty, które poprzez zestawienie danych ekonomicznych, analizę potrzeb użytkowników oraz benchmarkowanie występujących na rynku rozwiązań, pozwalają dostrzec najważniejsze czynniki wpływające na transformacje rynku nieruchomości. Pozwala nam to rozwijać obszary kluczowe dla tego sektora oraz budować pozycję rynkową naszych partnerów.

ThinkCo warsztaty i szkolenia

Wieloletnie doświadczenia zdobyte w procesach doradczych pozwoliły nam na stworzenie autorskich szkoleń oraz warsztatów projektowych i strategicznych.

Szczególną uwagę poświęcamy rynkowi nieruchomości, gdzie wdrażamy procesy design thinking tworząc dopasowane warsztaty z projektowania usług oraz programowania inwestycji. Realizujemy też szkolenia skupione na zmieniających się potrzebach użytkowników nieruchomości. W trakcie szkoleń rozwijamy zagadnienia poruszane w naszych raportach dopasowując je do indywidualnych potrzeb klienta.

ThinkCo analizy potencjału inwestycji

Pomagamy rozpoznać potencjał nieruchomości analizując ją pod kątem cech, które budują propozycję wartości w oczach przyszłych klientów oraz wysokości przyszłych zwrotów.

Dokonujemy oceny atrakcyjności terenów pod kątem inwestycji łącząc narzędzia ekonomiczne i urbanistyczne. Skupiamy się na oczekiwaniach i potrzebach użytkowników. Analizujemy potencjał lokalizacji, otoczenie konkurencyjne oraz poziom skomunikowania. Przeprowadzamy również audyty założeń projektowych i koncepcji architektonicznych.

ThinkCo programowanie inwestycji

Specjalizujemy się w tworzeniu nowoczesnych usług na rynku nieruchomości. Dlatego stworzyliśmy REX (Real Estate Experience), autorski sposób programowania inwestycji i projektowania architektonicznego zgodny z zasadami User Experience.

Tłumaczymy założenia biznesowe na wytyczne architektoniczne. Pomagamy tworzyć nowe budynki oraz adaptować istniejące obiekty do nowych funkcji. Naszym celem jest, by nieruchomości cieszyły się zadowoleniem użytkowników generując przy tym wysokie zwroty inwestycyjne.

ThinkCo obszary projektowe

Wspieramy prywatne firmy i instytucje publiczne w tworzeniu rozwiązań odpowiadających na potrzeby zmieniającego się społeczeństwa. Specjalizujemy się w innowacjach na rynku nieruchomości:

  • mieszkania na wynajem (PRS, Build to Rent)

  • prywatne akademiki (PBSA) i colivingi

  • budownictwo senioralne

  • budynki wielofunkcyjne i zespoły mixed-use

  • hotele, hostele i apartamenty

  • obiekty biurowe i nowoczesne miejsca pracy

  • ewolucja handlu, new retail, HoReCa

  • przestrzenie innowacji, edukacji i kultury

 

 

 

 

W ciągu ostatnich czterech lat inwestowanie międzynarodowego kapitału w zakwaterowanie studenckie stanowiło ok. 40 proc. inwestycji na europejskim rynku nieruchomości. Ruch ten rozwija się również w Polsce.

Wysokie zwroty z nowego sektora rynku

W kontekście stosunkowo niewielkich kosztów inwestycyjnych, rynek prywatnych akademików („PBSA”, od ang. Purpose Built Student Accommodation) jest bezpieczną alternatywą dla aktywności w sektorze biurowym i handlowym – tym bardziej, że zwroty z inwestycji w domy studenckie na rynkach zachodnich już od kilku lat utrzymują się na stabilnym poziomie 4,5–6 proc.

Polski rynek spełnia wiele warunków sprzyjających inwestowaniu w prywatne akademiki, należą do nich: odpowiednia wielkość ośrodków akademickich, szeroki dostęp do oferty kulturalno-gastronomicznej w miastach akademickich, duża populacja studentów oraz dobre warunki studiowania. Dlatego zainteresowanie inwestycjami w sektorze prywatnych domów studenckich w Polsce stale wzrasta.

Inwestorzy dostrzegają dużą chłonność rynku, który obecnie zaspokaja niewiele ponad 10 proc. zapotrzebowania na miejsca noclegowe dla studentów. Nie bez znaczenia są także prognozy dotyczące stale rosnącej liczby studentów zagranicznych w Polsce oraz atrakcyjne stopy zwrotu z inwestycji.

Nieruchomości dla nowego pokolenia

PBSA to pierwszy sektor nieruchomości, który skierowany jest do wchodzącego w dorosłość pokolenia Z. Niewiele jeszcze o nim wiemy, dostrzegamy jednak, że inaczej patrzy na własność, bezpieczeństwo i kapitał. Dlatego akademik to nie tylko pokoje. Aż 76% studentów wskazuje na duże znaczenie wysokiej jakości części wspólnych, a 81% na potrzebę przynależności do zorganizowanych grup i organizacji budujących społeczność wokół akademika.

OECD przewiduje, że liczba studentów uczących się poza granicami kraju wzrośnie z 5 mln w 2019 r. do 25 mln w 2025. Polskie miasta z uwagi na wysoką jakość życia połączoną z relatywnie niskimi cenami od lat przyciągają coraz więcej studentów zagranicznych. Owi są i w przyszłości nadal będą głównymi odbiorcami PBSA. Co ważne, jest to również grupa, która nie rozgląda się od razu za prywatnym lokum i najchętniej przedłuża pobyt w akademiku na kolejne lata.