Centrum Kreatywności Nowa Praga - programowanie inwestycji

Badanie otoczenia rynkowego CKNP oraz potrzeb potencjalnych operatorów…